6. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

1. Ünite: Biz ve Değerlerimiz

2. Ünite: Tarihe Yolculuk

3. Ünite: Yeryüzünde Yaşam

4. Ünite: Bilim ve Teknoloji Hayatımızda

5. Ünite: Üretiyorum, Tüketiyorum, Bilinçliyim

 • Kaynakların Ülke Ekonomisindeki Yeri
 • Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı
 • Yatırım ve Pazarlama vergimi Ödüyorum
 • Nitelikli İnsan Gücü
 • Mesleğimi Seçiyorum

6. Ünite: Yönetime Katılıyorum

 • Yönetim Biçimlerini Öğreniyorum
 • Yasama, Yürütme ve Yargı
 • Yönetimin Karar Alma Sürecine Katılıyorum
 • Toplumsal Hayatımızda Demokrasinin Önemi
 • Anayasal Güvence Altındayız
 • Toplumsal Hayatta Kadının Yeri

7. Ünite: Uluslararası İlişkilerimiz

 • Türk Cumhuriyetleri ve Komşu Ülkelerle İlişkiler
 • Ülkemizin Ekonomik İlişkileri
 • Ülkemizin Üstlendiği Uluslararası Roller
 • Popüler Kültür
1 Oca, 2021

Popüler Kültür

Her toplumun kendine özgü kültürü vardır. Kültür, atalarımızın bizlere bıraktığı mirastır. Kültür; bir toplumun bilgi, gelenek, ahlak, sanat, inanç vb. maddi ve manevi unsurlarının tümü olarak tanımlanabilir. Eve gelen...

27 Ara, 2020

Ülkemizin Üstlendiği Uluslararası Roller

Bir ülke, coğrafi konumundan dolayı elde ettiği ekonomik, siyasi, askerî ve kültürel güçle dış siyasetini oluşturup yönlendirebilir. Buna bir ülkenin jeopolitik konumu adı verilir. Ülkemizin dünya üzerinde bulunduğu konum...

27 Ara, 2020

Ülkemizin Ekonomik İlişkileri

İnsanlar yaşamlarını sürdürmek için ihtiyaçlarını gidermek zorundadır. Bu nedenle vatandaşlarının beslenme, barınma, giyinme, korunma ve ulaşım gibi ihtiyaçları öncelikle ülke içindeki kaynaklar kullanılarak karşılanmaya çalışılır. Ancak bu her zaman...

27 Ara, 2020

Türk Cumhuriyetleri ve Komşu Ülkelerle İlişkiler

Türkler, Orta Asya’dan dünyanın çeşitli yerlerine göç ederek yeni yurtlar edinmiştir. Dünya’nın çeşitli yerlerine Orta Asya’dan göç başladığında, bazı Türk toplulukları Orta Asya ve çevresinde yaşamlarını sürdürmeyi tercih etmiştir....

23 Kas, 2020

Anayasal Güvence Nedir? 6. Sınıf

Burada verilen haberde bazı insanların, bankaların kendilerinden haksız bir kazanç elde ettiğini ve bunun yasalara uygun olmadığını iddia ettiklerini okuyunuz. Mağdur olduğunu düşünen vatandaşlar anayasada yazılı olan dilekçe haklarını...

21 Kas, 2020

Toplumsal Hayatımızda Demokrasinin Önemi

Cihan ve ailesi arasında demokrasinin toplumsal yaşamımızdaki önemi üzerine yapılan konuşmaların anlatıldığı bir metin okudunuz. Cihan, annesi ve babası, aile ortamında kişisel görüşlerini özgür bir şekilde ifade etmişlerdir. Sosyal...

21 Kas, 2020

Yönetimin Karar Alma Sürecini Etkileyen Unsurlar

Bireyler günlük yaşamlarında aldıkları kararları uygularken çeşitli unsurlardan etkilenirler. Örneğin, gelecekte yapacağımız mesleği seçerken kişiliğimizin hangi mesleğe uygun olduğunu, meslek eğitiminin nerelerde verildiğini ve istihdam olanaklarını dikkate almamız gerekir....

20 Kas, 2020

6. Sınıf | Yasama, Yürütme ve Yargı

Eski dönemlerde, kurulup yıkılan birçok devlet genellikle monarşi yönetim şekliyle idare edilmiştir. Monarşi yönetiminde ülkenin başında bulunan kişi ülke yönetimiyle ilgili bütün yetkileri kendinde bulundurur. Ülkelerin yönetiminde üç önemli...

20 Kas, 2020

6. sınıf sosyal bilgiler | Yönetim biçimleri

Demokrasi Demokrasi, Yunancada halk anlamına gelen “demos”; güç, iktidar ve yönetim anlamına gelen “kratos” kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Demokrasi, halkın kendi kendini yönetmesi olarak tanımlanır. Demokrasinin olduğu ülkelerde...

20 Kas, 2020

6. sınıf sosyal bilgiler | Mesleğimi seçiyorum

İnsanların geçimlerini sağlamak için sürekli olarak yaptıkları işe meslek adı verilir. Bireyler ilgi, istek ve becerilerine göre kendilerine bir meslek seçerler. İnsanlar, çeşitli meslekler arasından en iyi yapabileceklerini düşündükleri...

19 Kas, 2020

Yatırım ve Pazarlama

İnsanların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için ekonomik faaliyetler yaptığını, ülkemizin coğrafi özelliklerinin yapılan ekonomik faaliyetleri etkilediğini öğrenmiştiniz. Yer şekilleri, iklim, su kaynakları gibi doğal faktörler; nüfus ve ulaşım gibi...

19 Kas, 2020

Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı

İnsanlar yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretim faaliyetleri yapar ve bunun için doğal kaynaklardan yararlanırlar. Fakat bazı insanlar üretim süreçlerinde duyarsız davranabilmekte ve doğal kaynakların hiç bitmeyeceğini düşünmektedir. Oysa bu...

19 Kas, 2020

Kaynakların Ülke Ekonomisindeki Yeri

Toprak, orman, maden ve su; doğal kaynaklara örnektir. Doğal kaynaklar, insanların herhangi bir müdahalesi olmadan kendiliğinden oluşmuştur. Yukarıdaki örneklerde fark ettiğiniz gibi insanlar doğal kaynakları ihtiyaçlarını karşılamak için kullanırlar....

3 Kas, 2020

Telif ve Patent Hakkı

Bir aleti, bir aygıtı veya bir yöntemi ilk kez bulma işine buluş (icat), yeni bir buluş ortaya koyan kişiye ise mucit (buluş yapan) adı verilir. İnsanlar, mevcut bilgi birikimleri...

3 Kas, 2020

Bilimsel Araştırma Basamakları

Melek okuldan eve geldikten sonra öğrendiği bilgileri tekrarladı. Sofranın kurulmasına yardım etti. Ailece yedikleri akşam yemeğinin ardından haberleri izlemeye başladı. Spikerin sunduğu aşağıdaki haber Melek’in oldukça ilgisini çekti. Televizyondaki...

2 Kas, 2020

6. Sınıf Sosyal Bilgiler | Gelecekteki Yaşam

İnsanoğlu ilk çağlardan itibaren olumsuz hava koşullarından ve vahşi hayvanların saldırılarından korunmaya; besin, barınak ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmıştır. Bu nedenle insanlar tarih boyunca doğayı kontrol altına almak ve...

2 Kas, 2020

Sosyal Bilimlerin Toplum Hayatına Etkisi

Göbeklitepe Höyüğü’nde kazı yapan ve kazı sonucu elde edilen verileri değerlendiren Doç. Dr. Klaus Schmidt’in bir arkeolog olduğunu öğrendiniz. Arkeoloji bilimiyle ilgilenen bilim insanlarına arkeolog denir. Arkeoloji ise geçmişte...

2 Kas, 2020

Dünya’da İklim ve Yaşam

Ülkemizde olduğu gibi dünyanın farklı yerlerinde de çeşitli iklimler etkili olmaktadır. Akdeniz iklimi, kutup iklimi, muson iklimi ve ekvatoral ikliminin görüldüğü yerleri aşağıda verilen harita üzerinde inceleyiniz. Yeryüzünde birbirinden...