Etiket: 9. Sınıf Coğrafya Konuları

9. Sınıf Coğrafya Konuları ve ders notları bu kategori altında yer almaktadır.

9. Sınıf Coğrafya Konuları
9. Sınıf Coğrafya Konuları

Coğrafya Konuları ve Konu başlıkları aşağıda ki gibidir;

1- ÜNİTE: DOĞAL SİSTEMLER

1- BÖLÜM: DOĞA-İNSAN ETKİLEŞİMİ VE COĞRAFYA

 • A- DOĞA VE İNSAN
 • B- COĞRAFYANIN KONUSU VE BÖLÜMLERİ
 • C- COĞRAFYA BİLİMİNİN ÖNEMİ VE TARİHÎ GELİŞİMİ

2- BÖLÜM: DÜNYA’NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ

 • A- EVREN, GÜNEŞ SİSTEMİ, DÜNYA’MIZ
 • B- DÜNYA’NIN ŞEKLİ VE BOYUTLARI
 • C- DÜNYA’NIN HAREKETLERİ VE SONUÇLARI

 1. Dünya’nın Kendi Ekseni Etrafındaki Hareketi (Günlük Hareket)
 2. Dünya’nın Güneş Etrafındaki Hareketi (Yıllık Hareket)

 • Ç- İKLİM KUŞAKLARI

3- BÖLÜM: COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ

 • A- COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ
 • B- COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİNİN YERE AİT ÖZELLİKLERİ
 • C- COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİNİN ZAMANA AİT ÖZELLİKLERİ
 • Ç- TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ KONUMU

4- BÖLÜM: HARİTA BİLGİSİ

 • A- HARİTA VE HARİTA OKURYAZARLIĞI
 • B- GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BİLGİLERİN HARİTALARA AKTARILMASI
 • C- YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN HARİTALARA AKTARILMA YÖNTEMLERİ

5- BÖLÜM: İKLİM BİLGİSİ

 • A- ATMOSFER VE HAVA OLAYLARI
 • B- HAVA DURUMU VE İKLİM
 • C- İKLİM ELEMANLARI

 1. Sıcaklık
 2. Basınç ve Rüzgârlar
 3. Nemlilik ve Yağış

 • Ç- DÜNYA’DAKİ İKLİM TİPLERİ
 • D- ÜLKEMİZDE İKLİM

2- ÜNİTE: BEŞERÎ SİSTEMLER

 • A- İLK YERLEŞMELER ve YERLEŞMELERİN FARKLILAŞMASI
 • B- YERLEŞMEYİ SINIRLANDIRAN FAKTÖRLER
 • C- YERLEŞME DOKULARI
 • Ç- YERLEŞME TÜRLERİ
 • D- MESKENLERDE KULLANILAN YAPI MALZEMELERİ
 • E- TÜRKİYE’DE YERLEŞMENİN TARİHÇESİ
 • F- TÜRKİYE’DE NÜFUS VE YERLEŞMENİN DAĞILIŞINI
 • ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 • G- TÜRKİYE’DE İDARÎ FONKSİYONLARINA GÖRE YERLEŞMELER

3- ÜNİTE: KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

 • A- BÖLGE KAVRAMI VE BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI
 • B- BÖLGE SINIRLARI
 • C- BÖLGELER VE ÜLKELER

4- ÜNİTE: ÇEVRE VE TOPLUM

 • A- İNSAN-DOĞA İLİŞKİSİ
 • B- DOĞANIN EMRİNDE MİYİZ?
 • C- İNSANLARIN DOĞAYI KULLANMA BİÇİMLERİ
 • Ç- İNSANIN DOĞAL ÇEVREDE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLERİN SONUÇLARI

İnsanlar, çevreye uyum sağlarken aynı zamanda, çevreyi ihtiyaçları doğrultusunda sürekli değiştirmektedir. İnsanın, doğaya müdahalesi de tarih boyunca farklı şekillerde olmuştur....
09.06.2020
1.020
İnsan-Doğa İlişkisi Çevre, insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve etkileşimde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal ve ekonomik bir...
09.06.2020
411
✐ Bölgeler ve Ülkeler Bir devletin egemenliği altında bulunan kara, deniz ve hava sahasının bütününe ülke denir. Bölgeleri oluşturan ölçütler...
08.06.2020
836
Bulundurduğu çeşitli özelliklerle çevresinden ayrılan, buna karşılık kendi sınırları içinde benzerlik gösteren en büyük coğrafi birime bölge denir. Bölgeler, oluşum...
08.06.2020
1.670
Yerleşim birimleri sahip olduğu fonksiyonlar bakımından birbirinden farklılık gösterir. Fonksiyonel özellikler, yerleşim alanının kurulduğu yerin seçiminde ve yerleşim merkezinin gelişiminde...
07.06.2020
649
Türkiye’de nüfus yoğunluğunu ve il nüfuslarını gösteren haritalar incelendiğinde, nüfus dağılışının düzensiz olduğu görülür. Yöreler arasında nüfus miktarı ve nüfus...
05.06.2020
488
Türkiye; coğrafi konumu, uygun iklim koşulları, verimli toprakları, çevresine göre zengin su kaynakları gibi özellikleri nedeniyle Dünya’nın en eski yerleşim...
03.06.2020
693
İnsanların içinde yaşadıkları ve dış faktörlere karşı korundukları yerlere mesken adı verilir. Yaşanılan ortamın iklim özellikleri, doğal çevrede bol bulunan...
02.06.2020
372
Yerleşmelerin sınıflandırılmasında nüfus miktarı, çalışan nüfusun sektörel dağılımı, ekonomik faaliyet türleri ve idari statüleri gibi özellikler dikkate alınmaktadır. Yerleşmeler büyüklüklerine...
02.06.2020
591
Yerleşim alanı üzerinde bulunan meskenlerin dağılış düzeni yerleşme dokularını oluşturur. Yerleşmeler kurulduğu sahaların coğrafi özelliklerine göre farklı dokulara sahip olabilir....
02.06.2020
756
Yeryüzünde yerleşme alanlarının ve nüfusun dağılışı düzenli değildir. Bazı bölgelerde yerleşme alanları daha yoğunken bazı bölgelerde daha seyrektir ya da...
01.06.2020
686
İnsanların meskenleri ile birlikte yaşadığı ve yararlandığı alanların bütününe yerleşme denir. Tarih öncesi çağların başlarında besinlerini avcılık ve toplayıcılıkla elde...
31.05.2020
863
Türkiye, Dünya üzerinde bulunduğu konum nedeniyle ılıman kuşakta yer alan bir ülkedir. Bu nedenle ülkemizde dört mevsim belirgin olarak yaşanmaktadır....
31.05.2020
1.029
Bir yerin iklimi; sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem, bulutluluk, yağış, sis ve buharlaşma gibi elemanların uzun yıllar etkili olmasıyla ortaya çıkar....
30.05.2020
1.276
a. Mutlak Konum 36°-42° kuzey paralelleri arasında bulunan Türkiye, bu konumu ile orta kuşağın güney yarısı içinde yer alır. Bunun...
30.05.2020
577
İklim elemanlarının ayrı ayrı gösterdiği özellikler, çok farklı iklim tiplerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yeryüzünde görülen iklim tiplerinin belirlenmesinde, iklim...
29.05.2020
1.512
Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışlarını...
29.05.2020
1.379
Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışlarını...
28.05.2020
862
12