Etiket: Çevre ve Toplum

Çevre ve Toplum bölümünde insanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini, doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri ve bunların sonuçlarını, doğa-insan etkileşiminden kaynaklanan riskleri, doğaya karşı duyarlı olmanın gerekliliğini öğreneceksiniz.

  • A. İnsan-doğa ilişkisi
  • B. Doğanın emrinde miyiz?
  • C. İnsanların doğayı kullanma biçimleri
  • Ç. İnsanın doğal çevrede yaptığı değişikliklerin sonuçları
İnsanlar, çevreye uyum sağlarken aynı zamanda, çevreyi ihtiyaçları doğrultusunda sürekli değiştirmektedir. İnsanın, doğaya müdahalesi de tarih boyunca farklı şekillerde olmuştur....
09.06.2020
5.107
İnsan-Doğa İlişkisi Çevre, insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve etkileşimde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal ve ekonomik bir...
09.06.2020
1.982