Etiket: Çevre ve Toplum

Çevre ve Toplum bölümünde insanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini, doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri ve bunların sonuçlarını, doğa-insan etkileşiminden kaynaklanan riskleri, doğaya karşı duyarlı olmanın gerekliliğini öğreneceksiniz.

  • A. İnsan-doğa ilişkisi
  • B. Doğanın emrinde miyiz?
  • C. İnsanların doğayı kullanma biçimleri
  • Ç. İnsanın doğal çevrede yaptığı değişikliklerin sonuçları