Doğa İnsan Etkileşimi ve Coğrafya

Bu bölümde doğa ve insan etkileşimini, doğaya karşı göstermemiz gereken duyarlılığı; coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini, ilişkili olduğu disiplinleri; coğrafya biliminin önemini, bu bilimin gelişimine katkı sağlayan Türk ve Müslüman bilim insanlarını öğreneceksiniz

19 May, 2020

Coğrafya Biliminin Önemi ve Tarihî Gelişimi

1- Coğrafya Öğrenmenin Önemi Mekân ve yeryüzü bilimi olarak kabul edilen coğrafya, insanın yaşadığı ortamı araştıran, o ortamla insan arasındaki etkileşimi inceleyen bilim dalıdır. İyi bir coğrafya eğitimi alan...

19 May, 2020

Coğrafyanın Konusu ve Bölümleri

1- Coğrafyanın Konusu Coğrafya kavramı ilk kez, MÖ 3. yüzyılda Eratosthenes (Eratostenes) tarafından kullanılmıştır. Sözcük, Eski Yunancada yer anlamına gelen “geo” ile tasvir etme veya betimleme anlamına gelen “graphia”...

19 May, 2020

Doğa ve İnsan

1- Doğa ve İnsan Etkileşimi İnsanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortama doğal çevre denir. Doğal...