Etiket: Doğa İnsan Etkileşimi ve Coğrafya

Bu bölümde doğa ve insan etkileşimini, doğaya karşı göstermemiz gereken duyarlılığı; coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini, ilişkili olduğu disiplinleri; coğrafya biliminin önemini, bu bilimin gelişimine katkı sağlayan Türk ve Müslüman bilim insanlarını öğreneceksiniz

1- Coğrafya Öğrenmenin Önemi Mekân ve yeryüzü bilimi olarak kabul edilen coğrafya, insanın yaşadığı ortamı araştıran, o ortamla insan arasındaki...
19.05.2020
5.627
1- Coğrafyanın Konusu Coğrafya kavramı ilk kez, MÖ 3. yüzyılda Eratosthenes (Eratostenes) tarafından kullanılmıştır. Sözcük, Eski Yunancada yer anlamına gelen...
19.05.2020
3.586
1- Doğa ve İnsan Etkileşimi İnsanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik,...
19.05.2020
1.212