Doğal Sistemler

Doğal sistemler kategorisi içinde aşağıda ki coğrafya konularına yer verilmiştir.

  1. Doğa-İnsan Etkileşimi ve Coğrafya
  2. Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
  3. Coğrafi Koordinat Sistemi
  4. Harita Bilgisi
  5. İklim Bilgisi
31 May, 2020

Türkiye’de İklim Çeşitleri

Türkiye, Dünya üzerinde bulunduğu konum nedeniyle ılıman kuşakta yer alan bir ülkedir. Bu nedenle ülkemizde dört mevsim belirgin olarak yaşanmaktadır. Ayrıca Türkiye, etrafındaki denizlerin etkisi, yükselti, dağların uzanış yönü...

30 May, 2020

Türkiye’de İklim Elemanları

Bir yerin iklimi; sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem, bulutluluk, yağış, sis ve buharlaşma gibi elemanların uzun yıllar etkili olmasıyla ortaya çıkar. Bu etkenlere iklim elemanları denir. Türkiye’de farklı iklim tiplerinin...

30 May, 2020

Türkiye’nin İklimini Etkileyen Faktörler

a. Mutlak Konum 36°-42° kuzey paralelleri arasında bulunan Türkiye, bu konumu ile orta kuşağın güney yarısı içinde yer alır. Bunun sonucu olarak güneydeki sıcak iklimler ile kuzeydeki soğuk iklimler...

29 May, 2020

Dünya’daki İklim Tipleri

İklim elemanlarının ayrı ayrı gösterdiği özellikler, çok farklı iklim tiplerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yeryüzünde görülen iklim tiplerinin belirlenmesinde, iklim elemanlarından sıcaklık ve yağış koşulları önemli rol oynar. Dünya’nın...

29 May, 2020

İklim Elemanları | Nemlilik ve Yağış

Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışlarını etkileyen enlem, yükselti, yer şekilleri, okyanus akıntıları, kara ve...

28 May, 2020

İklim Elemanları | Rüzgârlar

Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışlarını etkileyen enlem, yükselti, yer şekilleri, okyanus akıntıları, kara ve...

28 May, 2020

İklim Elemanları | Basınç

Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışlarını etkileyen enlem, yükselti, yer şekilleri, okyanus akıntıları, kara ve...

27 May, 2020

İklim Elemanları | Sıcaklık

Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışlarını etkileyen enlem, yükselti, yer şekilleri, okyanus akıntıları, kara ve...

27 May, 2020

Hava Durumu ve İklim

Yeryüzünün belirli bir yerinde atmosfer olaylarının gösterdiği kısa süreli ortalamalara hava durumu denir. Bir yöredeki havanın güneşli, bulutlu, yağışlı vb. olması hava durumunu ifade eder. Geniş bir alanda uzun...

26 May, 2020

Atmosfer ve Hava Olayları

1- Atmosfer ve Özellikleri Atmosfer, Latince atmos ve sphaira kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. 17. yüzyıldan itibaren Avrupa’da atmosphaera olarak hava küre anlamında kullanılmıştır. Dilimize atmosfer olarak geçmiştir. Yer çekiminin etkisiyle...

25 May, 2020

Yeryüzü Şekillerinin Haritalara Aktarılma Yöntemleri

Yeryüzünün yükselti, eğim, engebe gibi fiziki özelliklerini gösterebilmek için harita çizimlerinde bazı yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemler kullanılarak çizilen haritalara topoğrafya haritaları veya fiziki haritalar adı verilir. Bu haritalarda yeryüzü...

25 May, 2020

Geçmişten Günümüze Bilgilerin Haritalara Aktarılması

1- Haritacılığın Tarihî Gelişimi İnsanoğlu her zaman yaşadığı mekânı merak etmiştir. Yaşadıkları bölgede yer alan avlanma ve beslenme alanlarını kayalara oyarak ilk harita örneklerini ortaya koymuşlardır. Fakat bu harita...

25 May, 2020

Harita ve Harita Okuryazarlığı

1- Harita Nedir? Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuş bakışı görünüşünün, belirli bir oranda küçültülerek bir düzlem üzerine aktarılmasıyla oluşan çizimlere harita denir. Haritacılık bilimine kartografya denir. İnsanın içinde...

25 May, 2020

Türkiye’nin Coğrafi Konumu

Türkiye, bulunduğu coğrafi konumu nedeniyle siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan Dünya’nın en önemli ülkelerinden biridir. Ülkemiz bu konumunu ilk çağlardan beri sürdürmektedir. 1- Türkiye’nin Mutlak Konumu Türkiye 26°–45° doğu...

25 May, 2020

Coğrafi Koordinat Sisteminin Zamana Ait Özellikleri

1- Yerel Saatler Güneş’in doğuşu, ufuk düzlemindeki yükseltisi, batışı gibi hareketlerine göre belirlenen saatlere yerel saat denir. Bulunduğumuz yerde gün içinde, Güneş’in ufuk düzlemi üzerinde en yüksek noktaya ulaştığı...

25 May, 2020

Coğrafi Koordinat Sistemi

Daha önce hiç görmediğimiz bir kentte, bir yere ulaşmak için bazı bilgilere ihtiyaç duyarız. Gideceğimiz yerin hangi mahallede, hangi cadde veya sokakta bulunduğunu; hangi binanın kaçıncı katında olduğunu, daire...

20 May, 2020

İklim Kuşakları

1- Matematik İklim Kuşakları Yörünge hareketi ve eksen eğikliğine bağlı olarak güneş ışınlarının bir noktaya düşme açısı yıl boyunca sürekli değişmektedir. Bu durum sıcaklığın yıl içinde değişmesine neden olmaktadır.Ekliptik...

19 May, 2020

Dünya’nın Güneş Etrafındaki Hareketi (yıllık Hareket)

Dünya, ekseni etrafındaki hareketini sürdürürken aynı anda Güneş etrafında da hareket eder. Yaklaşık olarak 365 gün 6 saat (1 yıl) süren bu harekete yıllık hareket denir. Dünya’nın Güneş etrafında...