Etiket: Harita Bilgisi

Bu bölümde haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanmayı, bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri, haritacılık tarihinde önemli olan Türk ve Müslüman bilim insanlarını, coğrafi bilgi sistemlerini (CBS) ve uzaktan algılama tekniklerini, haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntemleri, eş yükselti eğrilerinin özelliklerini öğreneceksiniz.