Etiket: Harita Bilgisi

Bu bölümde haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanmayı, bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri, haritacılık tarihinde önemli olan Türk ve Müslüman bilim insanlarını, coğrafi bilgi sistemlerini (CBS) ve uzaktan algılama tekniklerini, haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntemleri, eş yükselti eğrilerinin özelliklerini öğreneceksiniz.

Yeryüzünün yükselti, eğim, engebe gibi fiziki özelliklerini gösterebilmek için harita çizimlerinde bazı yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemler kullanılarak çizilen haritalara topoğrafya...
25.05.2020
3.786
1- Haritacılığın Tarihî Gelişimi İnsanoğlu her zaman yaşadığı mekânı merak etmiştir. Yaşadıkları bölgede yer alan avlanma ve beslenme alanlarını kayalara...
25.05.2020
2.122
1- Harita Nedir? Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuş bakışı görünüşünün, belirli bir oranda küçültülerek bir düzlem üzerine aktarılmasıyla oluşan...
25.05.2020
2.909