Etiket: Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler bölümünde mekânın niçin ve nasıl sınıflandırıldığını, bölge kavramı ve çeşitlerini, Dünya’dan ve Türkiye’den farklı bölge örneklerini, bölge sınırlarının değişebilirliğini ve coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri öğreneceksiniz.

  • A. Mekânın sınıflandırılması
  • B. Bölge kavramı ve bölgelerin sınıflandırılması
  • C. Bölge sınırları
  • Ç. Bölgeler ve ülkeler