Ülkemizde İklim

Ülkemizde iklim değişimlerine etki eden faktörler ve ülkemizin iklim elemanları gibi iklimimiz ile alakalı tüm coğrafya ders notları bu kategori altında yer almaktadır.

30 May, 2020

Türkiye’de İklim Elemanları

Bir yerin iklimi; sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem, bulutluluk, yağış, sis ve buharlaşma gibi elemanların uzun yıllar etkili olmasıyla ortaya çıkar. Bu etkenlere iklim elemanları denir. Türkiye’de farklı iklim tiplerinin...

30 May, 2020

Türkiye’nin İklimini Etkileyen Faktörler

a. Mutlak Konum 36°-42° kuzey paralelleri arasında bulunan Türkiye, bu konumu ile orta kuşağın güney yarısı içinde yer alır. Bunun sonucu olarak güneydeki sıcak iklimler ile kuzeydeki soğuk iklimler...