Arz ve Talep (Sunu ve İstem)

Arz ve Talep (Sunu ve İstem)

Nisan 23, 2020 0 Yazar: Konu Anlatımı Admin

Kısaca Konu Başlıkları

Arz

Üretici veya satıcıların, alıcıların yararlanması için belirli dönemde bir fiyat karşılığında piyasaya sundukları mal ve hizmet miktarına arz adı verilir.

Bir ögenin arz kapsamında değerlendirilmesi için;

  • Belirli bir piyasa,
  • Belirli bir zaman dilimi,
  • Belirli bir fiyatın bulunması özelliklerini taşıması gerekir

Tarım, sanayi, turizm, ulaşım, finans vb. sektörlerin ürettikleri mal ya da hizmetlerin tamamı arz olarak kabul edilebilir.

Talep oluşabilmesi için ürünün arzı önemlidir.
Talep oluşabilmesi için ürünün arzı önemlidir.

Talep

Bir kişinin belli bir zaman içerisinde belirli bir fiyattan satın almak istediği ve satın alabileceği mal veya hizmet miktarına talep adı verilir. Kişilerin tek tek taleplerine kişisel talep adı verilir. Kişisel taleplerin toplamı da piyasa talebi olarak adlandırılır.

Talebin özellikleri şunlardır:

  • Satın alma isteğinin var olması
  • Satın alma gücünün bulunması
  • Belirli bir zaman veya dönem için oluşması
  • Belirli bir piyasanın olması
İhtiyaçların talebe dönüşmesi kişilerin gelirleri ile ilgilidir.
İhtiyaçların talebe dönüşmesi kişilerin gelirleri ile ilgilidir.

Bir kişinin gazete alması bir taleptir. İhtiyaçların talebe dönüşmesi için kişinin elinde yeterli para olması ve bunu harcamaya istekli olması gerekir.

Örneğin bir kişi bilgisayara gereksinim duyabilir. Ancak bunu alacak parası yoksa veya bunu alma isteğinde bulunmazsa ekonomik anlamda talep oluşmaz. Kişilerin mağaza vitrinine bakarak bir ürüne gereksinimi olduğunu söylemesi talep için yeterli değildir.

Girişimcilik Ders Notları