Avrupa’daki Gelişmeler ve Osmanlı Devleti’ne Etkileri

01.12.2020
Avrupa’daki Gelişmeler ve Osmanlı Devleti’ne Etkileri

Avrupa’daki Gelişmeler

Osmanlı Devleti,  16. yüzyılda Asya, Avrupa ve Afrika’ya yayılmış topraklarıyla gücünün zirvesine ulaşmıştı. Siyasi ve askerî açıdan üstünlüğünü komşularına, Avrupa’ya kabul ettirmişti. İpek ve Baharat ticaret yollarının önemli bir bölümünü kontrol ediyordu. Buna karşılık Orta Çağ’da karanlık bir dönem yaşayan Avrupa, bilim, sanat ve ticaret gibi alanlarda Osmanlı Devleti’nin gerisinde kalmıştı. Ancak Avrupa 15. yüzyıldan itibaren önemli bir ilerleme sürecine girdi.

Avrupa’daki Gelişmeler ve Osmanlı Devleti’ne Etkileri 1

Haritada hangi kıtalar yer almaktadır?

Avrupa, Asya ve Afrika

İlgili Konu  Milli Mücadeleye Zararlı Cemiyetler

Martellus hangi kıtaların varlığını bilmemektedir?

Amerika ve G. Amerika, Avusturalya, Antarktika

Haritada hangi kıtalar gerçekte olduğundan çok daha farklı çizilmiştir? Neden?

Afrika ve Asya… Çünkü O dönemde Avrupa’da coğrafya-haritacılık alanında ileri değillerdi.

Coğrafi keşifler, İpek ve baharat yolu Türklerin eline geçince, Avrupa’ya gelen mallar yüksek vergiler ve çok yüksek fiyata gelmeye başladı. Avrupalıların 15. ve 16. yy.da Hindistan’ ve Çin’e yeni ticaret yolları bulmak amacıyla çıktıkları; yeni kıtaların, yeni okyanusların, yeni ticaret yollarının bulunmasıyla sonuçlanan yolculuklardır.

Avrupalıların uzun ve zorlu deniz yolculuklarına çıkabilmelerini sağlayan bilimsel –teknik gelişmeler neler olabilir?

  • Haçlı seferleri ile Müslümanlardan öğrendikleri pusulayı denizcilikte kullanmaları
  • Okyanus şartlarına dayanıklı gemiler inşa etmeleri
  • Coğrafya ve haritacılık alanında gelişmeleri
  • Yeni ticaret yollarının bulunması ile Avrupa’da ticaret çok gelişti, tüccar sınıfı çok zenginleşti. Bu sınıf bilim ve sanatı destekledi, böylece Rönesans’ın başlamasında etkili oldular.
  • Coğrafi keşifler soncunda dünyanın düz bir tepsi şeklinde olduğuna şeklindeki görüş çöktü dünyanın yuvarlak olduğu kanıtlandı. Bu nedenle kiliseye duyulan güven azaldı.
İlgili Konu  Türk Milletinin Sahip Olduğu Hak ve Hürriyetler

Coğrafi keşiflerin Osmanlı Devleti’ne etkileri

Avrupalılar Hindistan’a yeni yol bulunca, Osmanlı’nın elindeki ticaret yollarının önemi-işlerliği azaldı, vergi (gümrük) gelirleri de büyük oranda düştü. Hint Okyanusu’ndan Portekizlileri kovmak için Hint Deniz Seferleri yapıldı ancak başarılı olunamadı. Akdeniz limanlarının önemi azaldı.

Kaynakça

Konu hakkında sizin fikriniz nedir. Hemen görüşlerinizi iletmek için  Yorum Yap butonunu kullanabilirsiniz. Ayrıca Konu Anlatımı'na destek olmak isterseniz bu içeriği sosyal medya ağınızda paylaşabilirsiniz. 

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR