Bilgi nedir?

24.12.2021
Bilgi nedir?

Bilgi subje ve obje kavramları ile açıklanır. Buna göre bilgi;obje ile subje arasında oluşan ilişkinin ürünüdür. Bilgi, felsefe alanında en çok incelenen ve üzerine düşünülen kavramlardan biri olduğu gibi;bilginin doğası ve doğuşu ile ilgilenen felsefe dalına epistemoloji adı verilir. Türk Dil Kurumuna göre, bilgi kelimesinin eş ve yakın anlamlı kelimeleri;bilim, vukuf, malumat ve bili olarak gösterilmektedir.

Bilgi nedir? 1

Bilginin Türleri

Bilgi kavramı, farklı şekilde yorumlanabilen bir kavram olmakla birlikte, temel olarak bilgi 6 türe ayrılarak incelenir. Bunlar;gündelik bilgi, teknik bilgi, sanat bilgisi, dini bilgi, bilimsel bilgi ve felsefi bilgi olmak üzere;genel bilgiler ya da eğitimle edinilmiş bilgiler olarak ayrılmaktadır.

  1. Gündelik bilgi: Gündelik bilgi, kişiye göre yorumlanan bilgi türüdür. Dolayısıyla gündelik bilgi, nesnellik özelliği taşımaz. Kişinin, duyu organları ya da tecrübeleri ile edindiği bilgi türü, gündelik bilgi olarak adlandırılmaktadır. Kişinin edindiği tecrübeler yoluyla oluşan gündelik bilgi, bu nedenle her zaman güvenilir değildir. Örneğin;birkaç kez cam bardağı düşürerek kıran bir kişi, cam bardak düşerse kırılır, bilgisine ulaşır. Ancak bardak her defasında kırılmayabilir.
  2. Teknik Bilgi: Teknik bilgi, hem gündelik bilgiyi hem de bilimsel bilgiyi dayanak alabilir. Teknik bilginin temel amacı, gündelik ya da bilimsel bilgiden yararlanarak, hayatı kolaylaştıracak araçlar geliştirmek olarak da tanımlanabilir. Ancak teknik bilgi yalnızca araç geliştirmek düşüncesine dayalı değildir. enbilgi.com Örneğin, “Tamamen su dolu bir tencere uzun süre kaynatılırsa, su taşar.” bilgisi teknik bir bilgi olmakla birlikte, araç geliştirmeye yönelik değildir. Ancak teknik bilgi genellikle günlük hayatı kolaylaştırıcı niteliktedir.
  3. Sanat Bilgisi: Sanat bilgisi, teknik, felsefi ve bilimsel bilgi türleri ile farklılık gösterir. Zira sanat bilgisini, sanatçı eserini geliştirmek ya da yeni eserler ortaya koymak için kullanır. Bu durumda sanatçının sahip olduğu bilgi;sanat türüne göre;ışık, renk ya da ses gibi maddeleri nasıl kullanacağını bilgisidir.
  4. Dini Bilgi: Dini bilgi dogmatik olmakla birlikte ancak doğa üstü bir güç ile açıklanabilir bir niteliğe sahiptir. Bu nedenle dini bilgi inanç kavramı üzerine kuruludur.
  5. Bilimsel Bilgi: Formel bilimler, insan bilimleri ve doğa bilimleri gibi bilim türleri, bilimsel bilgidir. Bu bilgi türünde, nedensellik ilkesi esastır ve hipotez kavramı ile deneyler ön plandadır. Bilimsel bilgi nesnel olmakla birlikte, evrensel olma özelliğini de taşır.
  6. Felsefi Bilgi: Felsefi bilgi, sübjektif olmakla birlikte, akla dayalı ve eleştirel yaklaşımlar gerektirir. Sistemli ve düzenli bilgilerden oluşan felsefi bilgide, her sorun üzerinde düşünülmüş ve sistemli bir şekilde sonuca ulaşmak amaçlanmıştır.
İlgili Konu  Karar Verme ve Planlama

Bakınız: Bilgi Türleri Konu Anlatımı

Konu hakkında sizin fikriniz nedir. Hemen görüşlerinizi iletmek için  Yorum Yap butonunu kullanabilirsiniz. Ayrıca Konu Anlatımı'na destek olmak isterseniz bu içeriği sosyal medya ağınızda paylaşabilirsiniz. 

YAZAR BİLGİSİ
Hayatını internete adamış biri olarak, hedefim bilgiyi ulaşılabilir hale getirmektir. Bu amaca istinaden her türlü bilgi paylaşımını KonuAnlatimi.Net üzerinde yapıyorum. Umarım içeriklerim tüm ziyaretçilerim için faydalı olur.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Konu Anlatımı