Bilim

Bilim alanında bulunan derslerin konu anlatımlarını bulabileceğiniz kategori

Tartışılmaz bir gerçek var ki psikoloji ucu bucağı olmayan bir derya gibi. Gerek gelişim psikolojisi gerek öğrenme psikolojisi adına önemli...
02.10.2022
64
Karar Verme Hayatımızın birçok döneminde, en az iki seçenekten oluşan durumlar karşımıza çıkar ve harekete geçmek için bir seçim yapmamız...
02.10.2022
110
Felsefe en kısa tanımıyla bilgelik sevdası geçmiş gelen, philia ve sophia kelimelerinden türemiş olan bir arayıştır. Philia ve sophia Yunanca...
23.09.2022
107
Bu yazımızda sizlere coğrafi keşiflerin nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi verdik. Coğrafi Keşiflerin Nedenleri ve Sonuçları yazımızla birlikte sömürgeciliğinde nedenini...
23.09.2022
131
Akademia Platon’un kurduğu ilk felsefe okulunun adı olarak bilinmektedir. Aynı zamanda Platon’un kurduğu Akademi’nin ilk üniversite olduğunu söylemekte yalan olmayacaktır. Bu...
28.07.2022
144
Astroloji’nin kökeni çok eskilere dayanmaktadır. Ezelden beri ortak gelen astroloji tanımı ise şu şekildedir; gökyüzünde bulunan yıldızların doğa üstü bir...
26.06.2022
282
El-Cezerî (1153-1233), XIII. yüzyıl İslam dünyasında yetişmiş önemli bilim insanlarından biridir. Artuklu Devleti’nde mühendis olarak görev yapmıştır. Onun El-Câmi’ Beyne’l-‘İlm...
01.06.2022
589
İslam devletleri, insanın beden ve ruh sağlığının toplum üzerindeki etkisini dikkate almış; tehlikeli boyutlara varabilecek hastalıkların sınırlandırılması, bulaşıcı hastalıklara yakalananların...
13.05.2022
419
Yabancı kaynakların Arapçaya tercümesi ile gelişme gösteren İslam tıbbı, IX-XIII. yüzyıllar arasında yetişen Müslüman bilim insanlarının özgün çalışmaları ve başarıları...
13.05.2022
329
Müslümanlar, İslamiyet’in kabülünden itibaren sosyal, ekonomik, dinî vb. sebeplerle astronomi bilimine önem vermişlerdir. VIII. yüzyılın ortalarından IX. yüzyılın ikinci yarısına...
27.04.2022
283
Endülüs’te birçok bilim dalında olduğu gibi coğrafya ve buna bağlı olarak gelişen haritacılık alanında önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bu alanın önde...
02.04.2022
455
Eskiden insanlar, bizim yaşadığımız gibi duvarlarla çevrili binalar yerine dağ oyuklarında oluşan çukurlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışırlardı. Çoğu kişi oluşan oyuklarda...
26.01.2022
962
Sürtünme, bir cismin hareketini kendisiyle temas halinde olan başka bir cismin yüzeyi üzerinde sınırlayan karşıt bir kuvvettir. Herhangi bir cismin...
25.01.2022
1.120
Sürtünme, bağıl harekete direnen bir kuvvettir ve cisimler arasındaki arayüzde, aynı zamanda sıvılarda olduğu gibi cisimlerin içinde de meydana gelir....
25.01.2022
1.360
Müslümanlar, Emeviler Dönemi’nde Kuzey Afrika kıyılarını fethetmiş, bu durum Güneybatı Avrupa’yı Müslümanların fethine açık hâle getirmişti. Emeviler Dönemi’nde, 711’de Tarık...
23.01.2022
1.071
Medrese sözlükte “okumak, anlamak, bir metni öğrenmek ve ezberlemek için tekrarlamak” anlamlarına gelen ders (dirase) kökünden türetilmiş bir mekân ismidir....
23.01.2022
610
Ömer Hayyam (1048-1132) cebir, aritmetik ve geometri alanlarında eserler yazmış; irrasyonel sayıların da rasyonel sayılar gibi işlemlerde kullanılabileceğini göstermiş bilim...
22.01.2022
1.881
Felsefe ünü Dünyayı sarmış bir çok filozof tarafından yıllarca araştırılmış, incelenmiş ve özellikleri açıklanmaya çalışılmış bir bilim dalıdır. Felsefenin anlamını...
19.01.2022
48.785
Fizikçi, matematikçi ve astronom olan İbn Heysem (965-1040), optik biliminin (ilm-i menazır) kurucusu olarak kabul edilmiştir. Doğduğu şehir olan Basra’da...
19.01.2022
772
İslam dünyası coğrafyacıları, eski çağlardan ve farklı kültürlerden kalan coğrafya bilgilerinden yararlanmış kendi gezi, gözlem ve izlenimlerini bu bilgilerle sentezleyerek...
19.01.2022
759
İslam dünyasında tıp ve tıp teknolojileri alanındaki çalışmalar X. yüzyılda Yunan tıbbını geride bırakacak seviyeye ulaşılmıştır. Müslüman bilim insanları büyü,...
19.01.2022
538
X. yüzyılda İslam dünyasında matematik alanında çok büyük başarılar elde edilmiştir. Ebû Sehl el-Kûhî (öl. 990), bu yüzyılda matematik alanında...
19.01.2022
467
İslam bilim insanları özellikle X. yüzyılda yaptıkları çalışmalarla astronomi biliminin gelişimine katkı sağlamışlardır. X. yüzyılda İslam dünyasında astronomi alanında tartışılan...
28.12.2021
1.321
750 yılında kurulmuş olan Abbasi Devleti birçok nedenden dolayı zamanla zayıflamaya başlamıştır. Halife Mutasım’dan (833-842) sonra yetenekli idarecilerin iş başına...
28.12.2021
666
Bilgi subje ve obje kavramları ile açıklanır. Buna göre bilgi;obje ile subje arasında oluşan ilişkinin ürünüdür. Bilgi, felsefe alanında en çok...
24.12.2021
1.683
Dunning Kruger Sendromu iki psikolog tarafından ortaya atılmış ve psikologların yaptığı deneyler sonucunda keşfedilmiş bir sendromdur. Dunning Kruger Sendromu, Cornell Üniversitesi...
24.12.2021
548
Öz ısı Saf bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 °C değiştiren ısı miktarına denir. Maddeler için ayırt edici özelliktir, “c”...
21.12.2021
1.341
Sıcaklık ölçen araçlara termometre denir. Ölçülecek sıcaklık aralığına göre katı sıvı veya gaz içerikli olabilirler. Katı içerikli termometreler metalin uzunluğundaki...
19.12.2021
1.013
Günlük yaşamda ısı ve sıcaklık kavramları çoğu zaman birbiri yerine kullanılarak karıştırılır. Bu kavramlar birbiriyle ilişkili ancak eş anlamlı değildir....
10.12.2021
965
Günlük hayatın parçası hâline gelmiş eylemlerin neredeyse tamamında enerji dönüştürülmektedir. Isınmak, serinlemek, araçla seyahat etmek, müzik dinlemek, televizyon izlemek vb....
10.12.2021
2.053