Bilim

Bilim alanında bulunan derslerin konu anlatımlarını bulabileceğiniz kategori

Akademia Platon’un kurduğu ilk felsefe okulunun adı olarak bilinmektedir. Aynı zamanda Platon’un kurduğu Akademi’nin ilk üniversite olduğunu söylemekte yalan olmayacaktır. Bu...
28.07.2022
56
Astroloji’nin kökeni çok eskilere dayanmaktadır. Ezelden beri ortak gelen astroloji tanımı ise şu şekildedir; gökyüzünde bulunan yıldızların doğa üstü bir...
26.06.2022
166
El-Cezerî (1153-1233), XIII. yüzyıl İslam dünyasında yetişmiş önemli bilim insanlarından biridir. Artuklu Devleti’nde mühendis olarak görev yapmıştır. Onun El-Câmi’ Beyne’l-‘İlm...
01.06.2022
519
İslam devletleri, insanın beden ve ruh sağlığının toplum üzerindeki etkisini dikkate almış; tehlikeli boyutlara varabilecek hastalıkların sınırlandırılması, bulaşıcı hastalıklara yakalananların...
13.05.2022
335
Yabancı kaynakların Arapçaya tercümesi ile gelişme gösteren İslam tıbbı, IX-XIII. yüzyıllar arasında yetişen Müslüman bilim insanlarının özgün çalışmaları ve başarıları...
13.05.2022
253
Müslümanlar, İslamiyet’in kabülünden itibaren sosyal, ekonomik, dinî vb. sebeplerle astronomi bilimine önem vermişlerdir. VIII. yüzyılın ortalarından IX. yüzyılın ikinci yarısına...
27.04.2022
205
Endülüs’te birçok bilim dalında olduğu gibi coğrafya ve buna bağlı olarak gelişen haritacılık alanında önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bu alanın önde...
02.04.2022
334
Eskiden insanlar, bizim yaşadığımız gibi duvarlarla çevrili binalar yerine dağ oyuklarında oluşan çukurlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışırlardı. Çoğu kişi oluşan oyuklarda...
26.01.2022
650
Sürtünme, bir cismin hareketini kendisiyle temas halinde olan başka bir cismin yüzeyi üzerinde sınırlayan karşıt bir kuvvettir. Herhangi bir cismin...
25.01.2022
929
Sürtünme, bağıl harekete direnen bir kuvvettir ve cisimler arasındaki arayüzde, aynı zamanda sıvılarda olduğu gibi cisimlerin içinde de meydana gelir....
25.01.2022
1.147
Müslümanlar, Emeviler Dönemi’nde Kuzey Afrika kıyılarını fethetmiş, bu durum Güneybatı Avrupa’yı Müslümanların fethine açık hâle getirmişti. Emeviler Dönemi’nde, 711’de Tarık...
23.01.2022
924
Medrese sözlükte “okumak, anlamak, bir metni öğrenmek ve ezberlemek için tekrarlamak” anlamlarına gelen ders (dirase) kökünden türetilmiş bir mekân ismidir....
23.01.2022
529
Ömer Hayyam (1048-1132) cebir, aritmetik ve geometri alanlarında eserler yazmış; irrasyonel sayıların da rasyonel sayılar gibi işlemlerde kullanılabileceğini göstermiş bilim...
22.01.2022
1.764
Felsefe ünü Dünyayı sarmış bir çok filozof tarafından yıllarca araştırılmış, incelenmiş ve özellikleri açıklanmaya çalışılmış bir bilim dalıdır. Felsefenin anlamını...
19.01.2022
48.065
Fizikçi, matematikçi ve astronom olan İbn Heysem (965-1040), optik biliminin (ilm-i menazır) kurucusu olarak kabul edilmiştir. Doğduğu şehir olan Basra’da...
19.01.2022
688
İslam dünyası coğrafyacıları, eski çağlardan ve farklı kültürlerden kalan coğrafya bilgilerinden yararlanmış kendi gezi, gözlem ve izlenimlerini bu bilgilerle sentezleyerek...
19.01.2022
646
İslam dünyasında tıp ve tıp teknolojileri alanındaki çalışmalar X. yüzyılda Yunan tıbbını geride bırakacak seviyeye ulaşılmıştır. Müslüman bilim insanları büyü,...
19.01.2022
443
X. yüzyılda İslam dünyasında matematik alanında çok büyük başarılar elde edilmiştir. Ebû Sehl el-Kûhî (öl. 990), bu yüzyılda matematik alanında...
19.01.2022
393
İslam bilim insanları özellikle X. yüzyılda yaptıkları çalışmalarla astronomi biliminin gelişimine katkı sağlamışlardır. X. yüzyılda İslam dünyasında astronomi alanında tartışılan...
28.12.2021
1.226
750 yılında kurulmuş olan Abbasi Devleti birçok nedenden dolayı zamanla zayıflamaya başlamıştır. Halife Mutasım’dan (833-842) sonra yetenekli idarecilerin iş başına...
28.12.2021
582
Bilgi subje ve obje kavramları ile açıklanır. Buna göre bilgi;obje ile subje arasında oluşan ilişkinin ürünüdür. Bilgi, felsefe alanında en çok...
24.12.2021
1.324
Dunning Kruger Sendromu iki psikolog tarafından ortaya atılmış ve psikologların yaptığı deneyler sonucunda keşfedilmiş bir sendromdur. Dunning Kruger Sendromu, Cornell Üniversitesi...
24.12.2021
481
Öz ısı Saf bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 °C değiştiren ısı miktarına denir. Maddeler için ayırt edici özelliktir, “c”...
21.12.2021
1.191
Sıcaklık ölçen araçlara termometre denir. Ölçülecek sıcaklık aralığına göre katı sıvı veya gaz içerikli olabilirler. Katı içerikli termometreler metalin uzunluğundaki...
19.12.2021
894
Günlük yaşamda ısı ve sıcaklık kavramları çoğu zaman birbiri yerine kullanılarak karıştırılır. Bu kavramlar birbiriyle ilişkili ancak eş anlamlı değildir....
10.12.2021
864
Günlük hayatın parçası hâline gelmiş eylemlerin neredeyse tamamında enerji dönüştürülmektedir. Isınmak, serinlemek, araçla seyahat etmek, müzik dinlemek, televizyon izlemek vb....
10.12.2021
1.926
Sanayide ve günlük yaşantımızda kullandığımız makineler, bazı türdeki enerjileri dönüştürerek, başka türde enerji elde etmek üzere kurgulanmıştır. Bu dönüşüm sürecinde...
07.12.2021
1.126
İnsan her ne kadar inanılmaz buluşlar yapmış, imkânsız görünen şeyleri elde etmiş olsa da evrende var olan enerjiyi yok edemez,...
03.12.2021
886
Sürtünmesiz ortamda belli bir yükseklikten bırakılan esnek top durmaksızın bırakıldığı yükseklikle yer arasında zıplamaya devam ederken sürtünmeli bir ortamda aynı...
02.12.2021
1.474
Günlük hayatta “iş” kelimesine yüklenen anlam ile fizikte kullanılan “iş” kavramı aynı değildir. Meslekler ya da bir efor için iş...
30.11.2021
1.149