Coğrafya Bilimi

Coğrafya Bilimi yeryüzünü fiziksel, ekonomik, biyolojik, insansal ve siyasal yönlerden inceleyen bilim olarak adlandırılmaktadır. Bu kategori altında Coğrafya Bilimi ders notları ve konu anlatımları yer almaktadır.

29 May, 2020

Dünya’daki İklim Tipleri

İklim elemanlarının ayrı ayrı gösterdiği özellikler, çok farklı iklim tiplerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yeryüzünde görülen iklim tiplerinin belirlenmesinde, iklim elemanlarından sıcaklık ve yağış koşulları önemli rol oynar. Dünya’nın...

29 May, 2020

İklim Elemanları | Nemlilik ve Yağış

Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışlarını etkileyen enlem, yükselti, yer şekilleri, okyanus akıntıları, kara ve...

28 May, 2020

İklim Elemanları | Rüzgârlar

Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışlarını etkileyen enlem, yükselti, yer şekilleri, okyanus akıntıları, kara ve...

28 May, 2020

İklim Elemanları | Basınç

Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışlarını etkileyen enlem, yükselti, yer şekilleri, okyanus akıntıları, kara ve...

27 May, 2020

İklim Elemanları | Sıcaklık

Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışlarını etkileyen enlem, yükselti, yer şekilleri, okyanus akıntıları, kara ve...

27 May, 2020

Hava Durumu ve İklim

Yeryüzünün belirli bir yerinde atmosfer olaylarının gösterdiği kısa süreli ortalamalara hava durumu denir. Bir yöredeki havanın güneşli, bulutlu, yağışlı vb. olması hava durumunu ifade eder. Geniş bir alanda uzun...

26 May, 2020

Atmosfer ve Hava Olayları

1- Atmosfer ve Özellikleri Atmosfer, Latince atmos ve sphaira kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. 17. yüzyıldan itibaren Avrupa’da atmosphaera olarak hava küre anlamında kullanılmıştır. Dilimize atmosfer olarak geçmiştir. Yer çekiminin etkisiyle...

25 May, 2020

Yeryüzü Şekillerinin Haritalara Aktarılma Yöntemleri

Yeryüzünün yükselti, eğim, engebe gibi fiziki özelliklerini gösterebilmek için harita çizimlerinde bazı yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemler kullanılarak çizilen haritalara topoğrafya haritaları veya fiziki haritalar adı verilir. Bu haritalarda yeryüzü...

25 May, 2020

Geçmişten Günümüze Bilgilerin Haritalara Aktarılması

1- Haritacılığın Tarihî Gelişimi İnsanoğlu her zaman yaşadığı mekânı merak etmiştir. Yaşadıkları bölgede yer alan avlanma ve beslenme alanlarını kayalara oyarak ilk harita örneklerini ortaya koymuşlardır. Fakat bu harita...

25 May, 2020

Harita ve Harita Okuryazarlığı

1- Harita Nedir? Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuş bakışı görünüşünün, belirli bir oranda küçültülerek bir düzlem üzerine aktarılmasıyla oluşan çizimlere harita denir. Haritacılık bilimine kartografya denir. İnsanın içinde...

25 May, 2020

Türkiye’nin Coğrafi Konumu

Türkiye, bulunduğu coğrafi konumu nedeniyle siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan Dünya’nın en önemli ülkelerinden biridir. Ülkemiz bu konumunu ilk çağlardan beri sürdürmektedir. 1- Türkiye’nin Mutlak Konumu Türkiye 26°–45° doğu...

25 May, 2020

Coğrafi Koordinat Sisteminin Zamana Ait Özellikleri

1- Yerel Saatler Güneş’in doğuşu, ufuk düzlemindeki yükseltisi, batışı gibi hareketlerine göre belirlenen saatlere yerel saat denir. Bulunduğumuz yerde gün içinde, Güneş’in ufuk düzlemi üzerinde en yüksek noktaya ulaştığı...

25 May, 2020

Coğrafi Koordinat Sistemi

Daha önce hiç görmediğimiz bir kentte, bir yere ulaşmak için bazı bilgilere ihtiyaç duyarız. Gideceğimiz yerin hangi mahallede, hangi cadde veya sokakta bulunduğunu; hangi binanın kaçıncı katında olduğunu, daire...

20 May, 2020

İklim Kuşakları

1- Matematik İklim Kuşakları Yörünge hareketi ve eksen eğikliğine bağlı olarak güneş ışınlarının bir noktaya düşme açısı yıl boyunca sürekli değişmektedir. Bu durum sıcaklığın yıl içinde değişmesine neden olmaktadır.Ekliptik...

19 May, 2020

Dünya’nın Güneş Etrafındaki Hareketi (yıllık Hareket)

Dünya, ekseni etrafındaki hareketini sürdürürken aynı anda Güneş etrafında da hareket eder. Yaklaşık olarak 365 gün 6 saat (1 yıl) süren bu harekete yıllık hareket denir. Dünya’nın Güneş etrafında...

19 May, 2020

Dünya’nın Kendi Ekseni Etrafındaki Hareketi (günlük Hareket)

Dünya’nın kutuplardan geçtiği düşünülen, Ekvator düzlemine dik bir ekseni vardır. Dünya, ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döner. 24 saat (bir gün) süren bu harekete günlük hareket denir. Dünya kendi...

19 May, 2020

Dünya’nın Şekli ve Boyutları

Dünya’nın şekli nasıldır? Bizler bunu günümüzün teknolojisiyle net bir şekilde biliyoruz. Ancak ilk insanlar da bunu merak ediyordu. Sizce teknolojinin gelişmediği dönemlerde insanlar Dünya’nın şeklini nasıl yorumlamışlardır? Dünya’nın şeklinin...

19 May, 2020

Evren, Güneş Sistemi, Dünya’mız

Dünya da dâhil olmak üzere, bütün gezegenleri, yıldızları, gök adalarını, kümeleri, gaz ve bulutları içine alan uzayın bütününe evren denir. Evrendeki Samanyolu Galaksi’sinde yer alan Güneş ve onun çekim...