Coğrafya Bilimi

Coğrafya Bilimi yeryüzünü fiziksel, ekonomik, biyolojik, insansal ve siyasal yönlerden inceleyen bilim olarak adlandırılmaktadır. Bu kategori altında Coğrafya Bilimi ders notları ve konu anlatımları yer almaktadır.

19 May, 2020

Coğrafya Biliminin Önemi ve Tarihî Gelişimi

1- Coğrafya Öğrenmenin Önemi Mekân ve yeryüzü bilimi olarak kabul edilen coğrafya, insanın yaşadığı ortamı araştıran, o ortamla insan arasındaki etkileşimi inceleyen bilim dalıdır. İyi bir coğrafya eğitimi alan...

19 May, 2020

Coğrafyanın Konusu ve Bölümleri

1- Coğrafyanın Konusu Coğrafya kavramı ilk kez, MÖ 3. yüzyılda Eratosthenes (Eratostenes) tarafından kullanılmıştır. Sözcük, Eski Yunancada yer anlamına gelen “geo” ile tasvir etme veya betimleme anlamına gelen “graphia”...

19 May, 2020

Doğa ve İnsan

1- Doğa ve İnsan Etkileşimi İnsanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortama doğal çevre denir. Doğal...