Bilim

Bilim alanında bulunan derslerin konu anlatımlarını bulabileceğiniz kategori

29 Ağu, 2020

Tarihi Erzurum Evleri

Erzurum evlerinin mimarisi tamamen iklime bağlı geleneksel yapı türlerinden oluşmaktadır. Şehir, ortalama 1850 metre yükseklikte yer alır ve dağlarla çevrili ovanın güney kesiminde yer alır. Erzurum evleri, şehrin zengin...

15 Haz, 2020

İslam’ın Bilime Verdiği Önem

İslam inancının temel kaynaklarını oluşturan Kur’an ve hadislerde ilim (bilim) öğrenmeye önem verilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de ilim ve ilimden türeyen yaklaşık 750 sözcüğün yer alması Kur’an’ın ilime verdiği önemin göstergesidir....

11 Haz, 2020

İslam Bilim Tarihçiliğine Katkı Sağlayan Türk Araştırmacıları

Batılı bilim insanlarının yanı sıra İslam bilim tarihinin araştırılmasına katkıda bulunmuş Türk bilim insanları da bulunmaktadır. Salih Zeki (1864-1921) Son dönem Osmanlı matematikçilerinden biri olan Salih Zeki (1864-1921) Paris’te...

11 Haz, 2020

İslam Bilim Tarihçiliğinin Gelişmesine Katkı Sağlayan Batılı Bilim İnsanları

İslam bilimi 19. yüzyılda Batılı bilim insanlarının ilgisini çekmeye başlamıştır. Bu bilim insanları yaptıkları çalışmalar ile İslam bilim tarihçiliğinin gelişmesinde önemli rol oynamışlardır. Joseph Toussaint Reinaud [Cosef Tosand Reynaud...

9 Haz, 2020

İnsanın Doğal Çevrede Yaptığı Değişikliklerin Sonuçları

Doğal çevreyi oluşturan unsurlar, atmosfer (hava küre), litosfer (taş küre), hidrosfer (su küre) ve biyosfer (canlılar küresi) olmak üzere dörde ayrılmaktadır. Doğal çevreyi oluşturan bu dört doğal ortam birbirinden...

9 Haz, 2020

İnsanların Doğayı Kullanma Biçimleri

İnsanlar, çevreye uyum sağlarken aynı zamanda, çevreyi ihtiyaçları doğrultusunda sürekli değiştirmektedir. İnsanın, doğaya müdahalesi de tarih boyunca farklı şekillerde olmuştur. Önceleri insanların doğa üzerinde yaptıkları değişiklikler sınırlıyken bilim ve...

9 Haz, 2020

İnsan-Doğa İlişkisi | Doğanın Emrinde miyiz?

İnsan-Doğa İlişkisi Çevre, insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve etkileşimde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal ve ekonomik bir ortamdır. İnsan doğal çevre içinde yaşarken doğa ile etkileşim...

8 Haz, 2020

Bölge Sınırları, Bölgeler ve Ülkeler

✐ Bölgeler ve Ülkeler Bir devletin egemenliği altında bulunan kara, deniz ve hava sahasının bütününe ülke denir. Bölgeleri oluşturan ölçütler dikkate alındığında her ülke, devletin sahip olduğu egemenlik sınırları...

8 Haz, 2020

Bölge Kavramı ve Bölgelerin Sınıflandırılması

Bulundurduğu çeşitli özelliklerle çevresinden ayrılan, buna karşılık kendi sınırları içinde benzerlik gösteren en büyük coğrafi birime bölge denir. Bölgeler, oluşum şekline ve özelliklerine göre biçimsel (formal) ve işlevsel (fonksiyonel)...

7 Haz, 2020

Türkiye’de İdarî Fonksiyonlarına Göre Yerleşmeler

Yerleşim birimleri sahip olduğu fonksiyonlar bakımından birbirinden farklılık gösterir. Fonksiyonel özellikler, yerleşim alanının kurulduğu yerin seçiminde ve yerleşim merkezinin gelişiminde son derece etkilidir. Küçük yerleşim merkezleri genellikle belli bir...

5 Haz, 2020

Türkiye’de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler

Türkiye’de nüfus yoğunluğunu ve il nüfuslarını gösteren haritalar incelendiğinde, nüfus dağılışının düzensiz olduğu görülür. Yöreler arasında nüfus miktarı ve nüfus yoğunluğu bakımından önemli farklar bulunmaktadır. Türkiye’de nüfusun ve yerleşmelerin...

5 Haz, 2020

Felsefe Nedir?

Bir bilim dalı düşünün, hakkında yüz binlerce yazı yazılmış, herkesin kendine göre yorumladığı, cevap odaklı ancak sorunun cevabını net bir şekilde açıklayamayan bir bilim dalı. Düşünmekte bile zorluk çektiniz...

3 Haz, 2020

Türkiye’de Yerleşmenin Tarihçesi

Türkiye; coğrafi konumu, uygun iklim koşulları, verimli toprakları, çevresine göre zengin su kaynakları gibi özellikleri nedeniyle Dünya’nın en eski yerleşim alanlarından biri olmuştur. Tarih öncesinden günümüze Anadolu toprakları üzerinde...

2 Haz, 2020

Meskenlerde Kullanılan Yapı Malzemeleri

İnsanların içinde yaşadıkları ve dış faktörlere karşı korundukları yerlere mesken adı verilir. Yaşanılan ortamın iklim özellikleri, doğal çevrede bol bulunan malzemeler ve insanların gelir düzeyine göre meskenlerde kullanılan yapı...

2 Haz, 2020

Yerleşme Türleri (Tipleri)

Yerleşmelerin sınıflandırılmasında nüfus miktarı, çalışan nüfusun sektörel dağılımı, ekonomik faaliyet türleri ve idari statüleri gibi özellikler dikkate alınmaktadır. Yerleşmeler büyüklüklerine göre kırsal yerleşmeler ve kentsel yerleşmeler olmak üzere ikiye...

2 Haz, 2020

Yerleşme Dokuları

Yerleşim alanı üzerinde bulunan meskenlerin dağılış düzeni yerleşme dokularını oluşturur. Yerleşmeler kurulduğu sahaların coğrafi özelliklerine göre farklı dokulara sahip olabilir. Yerleşmeler, yer şekillerine ve su kaynaklarına bağlı olarak toplu...

1 Haz, 2020

Yerleşmeyi Sınırlandıran Faktörler

Yeryüzünde yerleşme alanlarının ve nüfusun dağılışı düzenli değildir. Bazı bölgelerde yerleşme alanları daha yoğunken bazı bölgelerde daha seyrektir ya da hiç yoktur. Dünyada nüfusun oransal dağılımı haritası incelendiğinde insanların...

31 May, 2020

İlk Yerleşmeler ve Yerleşmelerin Farklılaşması

İnsanların meskenleri ile birlikte yaşadığı ve yararlandığı alanların bütününe yerleşme denir. Tarih öncesi çağların başlarında besinlerini avcılık ve toplayıcılıkla elde eden, mağara ve ağaç kovuklarını barınak olarak kullanan insanlar,...