Bilim

Bilim alanında bulunan derslerin konu anlatımlarını bulabileceğiniz kategori

Organizmanın, çevresindeki uyarıcıları duyu organları vasıtasıyla alıp beyne iletmesi sürecine duyum denir. Duyumlar organizmanın iç ve dış çevresinden gelen uyarıcılardan...
28.04.2020
1.262
A. Algı Yanılsamaları İnsan organizması çevresinden gelen uyarıcıları dış koşullar ve bireyin psiko-sosyal yapısı gereği olduğundan farklı algılayabilir. Algılama süreci;...
28.04.2020
654
Algı Nedir? Organizmanın çevresinden gelen uyarıcıları duyu organları vasıtası ile alıp sinirler yoluyla beyne iletmesi ve oluşan duyumların beyin tarafından...
28.04.2020
792
İnsan organizmasının çevresine uyum sağlama yeteneği duyu organlarında da görülür. Aşırı karanlık ya da aydınlık olan ortamlarda duyu organları yaratılıştan...
28.04.2020
1.674
İnsan yaşayabilmek için temel ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. İhtiyaçlarını karşılaması için de uyarıcıların ona acıktığını, susadığını, yorulunca dinlenmesi gerektiğini vb. bildirir....
28.04.2020
1.321
Duyu organları, insanın çevresini tanıma ve anlamasını sağlar. Duyu organlarımız aldıkları uyarıcıları sinir sistemi aracılığıyla beyne iletir ve duyumlar oluşur....
28.04.2020
912
Kimlik, bireyin kim olduğuna dair kendisi hakkındaki görüşüdür. Yani bireyin kendisi ve sosyal çevresini oluşturan diğer bireylerle girdiği ilişki biçimine...
28.04.2020
593
Ergenlik dönemi; rahat, sorunsuz, sıkıntısız geçen çocukluk döneminden sonra gerçeklerle tanışıp-yüzleşmenin, sorunlarla karşılaşmanın ve sorumluluklar üstlenme sürecinin başlangıcıdır. Bireyin hem...
28.04.2020
383
İnsanın birey olma yolunda attığı en önemli adım çocukluktan ergenliğe geçiş dönemidir. Kız ve erkeklerde ortalama 12-21 yaşları arası ergenlik...
28.04.2020
530
Yenidoğan Bebekler doğumla beraber aldıkları ilk nefesin akciğerlerini yakmasının verdiği acıyla ağlayıp hayata merhaba derler. Kan dolaşımının istenilen düzeyde ve...
28.04.2020
665
Gelişim, insanın doğumuyla başlayan bebeklik, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık ile ömür boyu devam eden sürece denir. Psikolojik süreçler bireyin duygusal...
28.04.2020
831
Canlıların doğuştan getirdiği, genler aracılığıyla sonraki kuşaklara aktardığı özellikleri inceleyen bilim dalına kalıtım (genetik) denir. Kalıtımın niteliğinin bilinmesi genlerle aktarılan...
28.04.2020
1.320
İnsan organizması psikolojik olduğu kadar biyolojik özelliklere de sahiptir. Biyolojik süreçlerin psikolojik süreçler üzerindeki etkisinin nasıl olduğuna dair farklı yaklaşımlar...
28.04.2020
1.206
İnsan davranışları, iç ve dış uyarıcılar sonucu oluşur. İç uyarıcıları insanın doğuştan getirdiği (annelik, açlık, susuzluk vb.) dürtüler olarak; dış...
28.04.2020
737
İnsan, biyo-psiko, sosyokültürel bir varlık olarak öteki insanlarla iletişim ve etkileşim hâlindedir. İnsanın yaratılış gereği sahip olduğu ve taşıdığı bu...
26.04.2020
1.758
Psikologlar, değişik iş alanlarındaki kurumlarda insanlara danışma, yönlendirme, işe eleman seçme vb. konularda hizmet verirler. Psikologların çalıştığı başlıca iş alanları;...
26.04.2020
706
Psikolojinin Alt Dalları: Psikolojinin bir bilim dalı olarak kabul görmesi ve kendi alanında farklı bilgilere ulaşması, çalıştığı alanların gelişmesine olanak...
26.04.2020
1.131
Psikoloji ve Etik: Bilim, deney, gözlem ve akla dayanarak içinde yaşadığımız evreni tanımak, gerçeği bilmek ister. Doğayı olduğu benzeri toplumu...
26.04.2020
883
Her bilim kendi inceleme alanına giren konuları anlamak ve açıklamak için belirli yöntem ve tekniklerden yararlanır. Psikoloji bilimi de insan...
26.04.2020
1.568
Bilim Olarak Psikolojinin Amaçları Bilimin amaçları arasında olay ve olguları anlama, açıklama, tanımlama, tahmin etme ve kontrol altına alma yer...
26.04.2020
1.375
İlk insandan günümüze kadar insanın varoluşu ile birlikte onun davranışlarını anlama ve anlamlandırma ihtiyacı da var olmuştur. Günümüzde psikolojinin konusu...
26.04.2020
434
Düşünmek ve merak etmek insanın en temel özellikleri arasında yer alır. Tarihin her döneminde en temel özne yine insanın kendisi...
26.04.2020
499
Detaylı yapılmış olan astronomi incelemeleri, teleskobun icat edilmesi ile birlikte hız kazanmıştır. Bu çalışmalarda elde edilen veriler daha sonra yapılacak...
26.04.2020
3.560
Keops piramidi’nin kraliçe odası sirius yani Akyıldız’ı görecek şekilde tasarlanmıştır. Bu durum bile Akyıldız’ın Antik Mısır’da ne kadar önemli olduğunun...
26.04.2020
9.641
Yüzyıllar önce dünya nüfusu bugünkünden çok daha az olduğu için yerleşim bölgeleri de bu kadar geniş bir alana yayılmamıştı. Yukarıdaki...
25.04.2020
1.395
Astronomi, dilimize Fransızcadan geçen astronomi sözcüğünün kökeni, eski Yunanca yıldız anlamına gelen “astro” ve yasa anlamına gelen “nomos” sözüklerine dayanmaktadır....
25.04.2020
1.746
Felsefe, kendimizi ve çevremizi anlama ihtiyacımızın en önemli araçlarından biridir. Belirli bir mantıksal örgüyle ve eleştirel düşünme zemininde kendini gösterir....
11.04.2020
1.644
İnsanlar da dünya üzerinde öteki canlılar benzeri popülasyon oluştururlar. İnsan popülasyonu, 20. yüzyıldan itibaren çok hızlı bir şekilde artmaya başlamıştır....
10.04.2020
9.894
Popülasyonun Yoğunluğu Birim alana veya birim hacme düşen birey sayısı, popülasyonun yoğunluğunu verir. Karada yaşayan canlıların yoğunluğunun belirlenmesinde alan dikkate...
10.04.2020
1.681
Baskın tür komünitelerde sayı ve büyüklük bakımından en çok göze çarpan türe adı verilir. Komüniteler bu türe göre adlandırılır. Örneğin;...
10.04.2020
774