Bilim

Bilim alanında bulunan derslerin konu anlatımlarını bulabileceğiniz kategori

Algı Nedir? Organizmanın çevresinden gelen uyarıcıları duyu organları vasıtası ile alıp sinirler yoluyla beyne iletmesi ve oluşan duyumların beyin tarafından...
28.04.2020
1.091
İnsan organizmasının çevresine uyum sağlama yeteneği duyu organlarında da görülür. Aşırı karanlık ya da aydınlık olan ortamlarda duyu organları yaratılıştan...
28.04.2020
2.375
İnsan yaşayabilmek için temel ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. İhtiyaçlarını karşılaması için de uyarıcıların ona acıktığını, susadığını, yorulunca dinlenmesi gerektiğini vb. bildirir....
28.04.2020
1.806
Duyu organları, insanın çevresini tanıma ve anlamasını sağlar. Duyu organlarımız aldıkları uyarıcıları sinir sistemi aracılığıyla beyne iletir ve duyumlar oluşur....
28.04.2020
1.226
Kimlik, bireyin kim olduğuna dair kendisi hakkındaki görüşüdür. Yani bireyin kendisi ve sosyal çevresini oluşturan diğer bireylerle girdiği ilişki biçimine...
28.04.2020
718
Ergenlik dönemi; rahat, sorunsuz, sıkıntısız geçen çocukluk döneminden sonra gerçeklerle tanışıp-yüzleşmenin, sorunlarla karşılaşmanın ve sorumluluklar üstlenme sürecinin başlangıcıdır. Bireyin hem...
28.04.2020
459
İnsanın birey olma yolunda attığı en önemli adım çocukluktan ergenliğe geçiş dönemidir. Kız ve erkeklerde ortalama 12-21 yaşları arası ergenlik...
28.04.2020
644
Yenidoğan Bebekler doğumla beraber aldıkları ilk nefesin akciğerlerini yakmasının verdiği acıyla ağlayıp hayata merhaba derler. Kan dolaşımının istenilen düzeyde ve...
28.04.2020
724
Gelişim, insanın doğumuyla başlayan bebeklik, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık ile ömür boyu devam eden sürece denir. Psikolojik süreçler bireyin duygusal...
28.04.2020
1.217
Canlıların doğuştan getirdiği, genler aracılığıyla sonraki kuşaklara aktardığı özellikleri inceleyen bilim dalına kalıtım (genetik) denir. Kalıtımın niteliğinin bilinmesi genlerle aktarılan...
28.04.2020
1.710
İnsan organizması psikolojik olduğu kadar biyolojik özelliklere de sahiptir. Biyolojik süreçlerin psikolojik süreçler üzerindeki etkisinin nasıl olduğuna dair farklı yaklaşımlar...
28.04.2020
1.485
İnsan davranışları, iç ve dış uyarıcılar sonucu oluşur. İç uyarıcıları insanın doğuştan getirdiği (annelik, açlık, susuzluk vb.) dürtüler olarak; dış...
28.04.2020
1.066
İnsan, biyo-psiko, sosyokültürel bir varlık olarak öteki insanlarla iletişim ve etkileşim hâlindedir. İnsanın yaratılış gereği sahip olduğu ve taşıdığı bu...
26.04.2020
2.426
Psikologlar, değişik iş alanlarındaki kurumlarda insanlara danışma, yönlendirme, işe eleman seçme vb. konularda hizmet verirler. Psikologların çalıştığı başlıca iş alanları;...
26.04.2020
1.008
Psikolojinin Alt Dalları: Psikolojinin bir bilim dalı olarak kabul görmesi ve kendi alanında farklı bilgilere ulaşması, çalıştığı alanların gelişmesine olanak...
26.04.2020
1.565
Psikoloji ve Etik: Bilim, deney, gözlem ve akla dayanarak içinde yaşadığımız evreni tanımak, gerçeği bilmek ister. Doğayı olduğu benzeri toplumu...
26.04.2020
1.216
Her bilim kendi inceleme alanına giren konuları anlamak ve açıklamak için belirli yöntem ve tekniklerden yararlanır. Psikoloji bilimi de insan...
26.04.2020
2.021
Bilim Olarak Psikolojinin Amaçları Bilimin amaçları arasında olay ve olguları anlama, açıklama, tanımlama, tahmin etme ve kontrol altına alma yer...
26.04.2020
1.746
İlk insandan günümüze kadar insanın varoluşu ile birlikte onun davranışlarını anlama ve anlamlandırma ihtiyacı da var olmuştur. Günümüzde psikolojinin konusu...
26.04.2020
617
Düşünmek ve merak etmek insanın en temel özellikleri arasında yer alır. Tarihin her döneminde en temel özne yine insanın kendisi...
26.04.2020
674
Detaylı yapılmış olan astronomi incelemeleri, teleskobun icat edilmesi ile birlikte hız kazanmıştır. Bu çalışmalarda elde edilen veriler daha sonra yapılacak...
26.04.2020
4.355
Keops piramidi’nin kraliçe odası sirius yani Akyıldız’ı görecek şekilde tasarlanmıştır. Bu durum bile Akyıldız’ın Antik Mısır’da ne kadar önemli olduğunun...
26.04.2020
15.342
Yüzyıllar önce dünya nüfusu bugünkünden çok daha az olduğu için yerleşim bölgeleri de bu kadar geniş bir alana yayılmamıştı. Yukarıdaki...
25.04.2020
1.630
Astronomi, dilimize Fransızcadan geçen astronomi sözcüğünün kökeni, eski Yunanca yıldız anlamına gelen “astro” ve yasa anlamına gelen “nomos” sözüklerine dayanmaktadır....
25.04.2020
2.059
Felsefe, kendimizi ve çevremizi anlama ihtiyacımızın en önemli araçlarından biridir. Belirli bir mantıksal örgüyle ve eleştirel düşünme zemininde kendini gösterir....
11.04.2020
2.479
İnsanlar da dünya üzerinde öteki canlılar benzeri popülasyon oluştururlar. İnsan popülasyonu, 20. yüzyıldan itibaren çok hızlı bir şekilde artmaya başlamıştır....
10.04.2020
22.251
Popülasyonun Yoğunluğu Birim alana veya birim hacme düşen birey sayısı, popülasyonun yoğunluğunu verir. Karada yaşayan canlıların yoğunluğunun belirlenmesinde alan dikkate...
10.04.2020
2.046
Baskın tür komünitelerde sayı ve büyüklük bakımından en çok göze çarpan türe adı verilir. Komüniteler bu türe göre adlandırılır. Örneğin;...
10.04.2020
984
Bir komünite içinde farklı beslenme şekillerine sahip canlılar bulunur. Üretici canlılar, fotosentez ve kemosentez benzeri reaksiyonlar ile inorganik maddelerden organik...
10.04.2020
1.715
Rekabet Sınırlı kaynakların bulunduğu ortamda yaşayan canlılar arasında, bu kaynakların kullanımı için rekabet görülür. Rekabet, özdeş tür canlılar arasında görülebileceği...
10.04.2020
2.187
konuanlatimi.net Tüm Hakları Saklıdır. 2020