Birey ve Zekâ | Psikoloji

Birey ve Zekâ | Psikoloji

Nisan 30, 2020 0 Yazar: Konu Anlatımı Admin

Kısaca Konu Başlıkları

Birey ve Zekâ

Birey ve Zekâ | Psikoloji 1

Birey kendi yaşamını yaratılışla verilen zekâsı aracılığıyla oluşturduğu düşünme becerileri sayesinde sürdürür. Örneğin eğitim hayatı boyunca birey onlarca sınava katılır, sınavların sonucunda elde ettiği başarılar onun gelecekteki yönü ve tercihlerini belirler.

Başarılı sonuçlara sahip olmak; birey için başarılı olamaması durumunda karşılaşabileceği olumsuz yaşam koşullarından tamamen farklı bir yaşam biçimi sunar. Bu durumu ve başarısını oluşturan zekâsıdır. Yine aynı şekilde süreç üzerinde bireyin yaratıcılığı da etkilidir.

Ancak çoğu zaman yaratıcılığın etkisi eğitim süreci sonucunda iş ve meslek sahibi olduğu yetişkinlikte kendini gösterir. Örneğin zekâsıyla birlikte yaratıcılık yeteneğine de sahip olan birey bir kurumda çalışmaya başladığında işle ilgili farklı algılamaları, sonuçları, yeni ürün, iş ya da oluş gerçekleştirmek biçiminde çalışma arkadaşlarından farklı olarak ortaya koyabilir ve kendini gösterebilir.

Açıktır ki bu durumda kendisini diğerlerinden ayırt eden onun zekâsı ile yaratıcılık yeteneğidir. İnsanın kendine inanması, azmi ve iradesi, zekâ ile yaratıcılığının birleşmesi önder ve lider insanların yaşamını anlatır.

Bu tanıma uyan Mustafa Kemal Atatürk de çok yönlü ve üstün kişiliği olan bir liderdir. Onun zekâ ve yaratıcılığı; idealist yönü, inkılapçı yönü, ileri görüşlülüğü, hümanist ve barışçı yönü, yönetici ve idareci kişiliğini etkilemiştir.

Kaynak:12.Sınıf Psikoloji Ders Kitabı (PDF)

Psikoloji Bilimi Ders Notları