Cenaze Namazı Nasıl Kılınır?

Cenaze Namazı Nasıl Kılınır?

Eylül 17, 2020 0 Yazar: Konu Anlatımı Admin

Hayatını kaybeden Müslüman kardeşimiz için kıldığımız namaza cenaze namazı diyoruz. Cenaze namazıyla, son görevimiz olarak, hayatını kaybeden için, Allah’tan günahlarını affetmesini dileriz.

 • Cenaze namazı cenazeye karşı, kıbleye yönelerek kılınır.
 • Cenaze namazı için abdest gereklidir.
 • Cenaze namazı  güneş tam tepedeyken, doğarken veya batarken kılınmamalıdır.
 • Cenaze namazında rüku ve secde yoktur.

Cenaze Namazının Hükmü

Cenaze namazı Müslümanlara farzdır. Vefat etmiş olan kadın, erkek her Müslüman için yapılması gereken ilk görev cenaze namazıdır ve en az bir kişinin iştiraki ile bu farz tamamlanmış olur. Cenaze namazı içeriği Allah’a sena, Hz. Muhammed (S.A.V)’e salat, ve vefat etmiş olana dua etmektir.

Peki cenaze namazı nasıl kılınır?

 1. Vefat eden kişinin kadın/erkek olmasına göre niyet ederiz:
  “Niyet ettim Allah rızası için cenaze namazını kılmaya, şu erkek/kadın için duaya”
 2. İmamla birlikte kendi içimizden tekbir (“Allahuekber”) getiririz.
 3. Tekbirden sonra Sübhaneke duası, sonuna “ve celle senaüke” eklenerek okunur. (İçimizden okuruz)
 4. Ardından tekrar imamla beraber içimizden tekbir getiririz.
 5. Salli ve Barik duaları okunur.
 6. Tekrar içimizden tekbir getiririz.
 7. Cenaze duasını, bilmiyorsak Fatiha suresini okuruz.
 8. Tekrar içimizden tekbir alırız.
 9. Önce sağa ve sonra sola selam vererek cenaze namazını tamamlarız.
Cenaze Namazı Nasıl Kılınır (Video Anlatım)

Okunan Dualar

1- Fatiha suresi

Okunuşu:
Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin.
İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstâkim.
Sırâtellezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Anlamı:
Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü’nün sahibi olan Allah’a mahsustur.
(Allahım!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.
Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir.

2- Sübhaneke duası

Namazların başında okunan suredir, giriş tekbirinden sonra okunur.

Okunuşu:
Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârekesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük *) ve lâ ilâhe ğayrük.
* Sübhâneke, cenaze namazında parantez içindeki “Ve celle senâük” cümlesi ile beraber okunur

Anlamı:
Allah’ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur

3- Allahümme Salli duası

Okunuşu
Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli
Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli
İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Anlamı
Ey Allah’ım! İbrâhîm’e “Aleyhisselâm” ve âline
(ailesine) rahmet ettiğin gibi, (Efendimiz) Muhammed’e
“aleyhisselâm” ve âline de rahmet eyle. Muhakkak Sen
hamîd (övülen) ve mecîdsin( şanı büyük ).

4- Allahümme Barik duası

Okunuşu
Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli
Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli
İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Anlamı
Ey Allah’ım! İbrâhîm’e Aleyhisselâm ve âline
bereketler ihsan ettiğin gibi, (Efendimiz) Muhammed’e
(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) ve âline de bereketler ihsan eyle.
Muhakkak Sen hamîd (övülen) ve mecîd’sin (şanı büyük).


Cenaze Namazı Hakkında Merak Edilenler

 1. Kadınlar cenaze namazı kılabilir mi?

  Cenaze namazını kadınlar da kılabilir. Ancak namazı kılacak kadınların erkeklerden ayrı bir yerde namazlarını kılmaları gerekmektedir.

 2. Cenaze Namazı Nedir?

  Hayatını kaybeden Müslüman kardeşimiz için kıldığımız namaza cenaze namazı diyoruz.

 3. Hangi Dualar Okunur?

  Cenaze namazında sırası ile aşağıda ki dualar okunur.

  Fatiha suresi
  Sübhaneke duası
  Allahümme Salli duası
  Allahümme Barik duası

  Duaları bilmiyorsanız yukarıda ki detaylarını okuyunuz.

 4. Gıyabi Cenaze Namazı Kılınabilir mi?

  Aslolan, namazının kılınabilmesi için cenazenin hazır bulunmasıdır. Bununla birlikte hazır olmayan cenaze için de namaz kılınabilir. Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in bir çok durumda Gıyabi cenaze namazı kıldığı bilinmektedir. Örneklerine “Buradan” bakabilirsiniz.