Değerler eğitimi nedir?

16.11.2021
Değerler eğitimi nedir?

Değerler eğitimi nedir? Dediğimizde bunu yanıtlayabilmek için öncelikle eğitimin ne olduğunu anlamamız gerekecektir.

Eğitim Nedir?

Eğitim, bir süreçtir ve bu sürecin içinde insanın sahip olduğu kültürel vasıflar, beceriler, değerler ve daha birçok unsurun ilerideki nesillere aktarılma gayesi vardır. Eğitim yoluyla kişinin davranış biçimlerinde değişiklik oluşturulmak istenir. Birçok düşünür eğitimin amacını kendi bakış açılarıyla açıklamaya çalışmıştır. Bu görüşlere göre bireyin erdemli olması, iyi ve doğru vatandaş olması, iyi karakterli olması gibi özellikler eğitimin nihai amacıdır.

Eğitimi açıklamak için yararlandığımız kavramlar eğitimin içinde mevcut bulunan değerler ile de ilgilidir. İnsanın tutum ve davranışlarının anlaşılması değerlerin incelenmesi ile daha kolay olacaktır.

Değerler Nedir?

Değer kavramı birçok alanda kullanılır. Sosyal bilimler açısından bakıldığında değerler insan davranışlarını ele alması açısından önem kazanır. Değer kavramının tanımı da kıymet, bir şeyin sahip olduğu nitelik şeklinde belirlenen soyut bir tanımdır.

İlgili Konu  Kitle İletişim Araçları Nelerdir?

İnsan tutum ve davranışlarının şekillenmesini değerler temin eder. İnsanın bakış açısını geliştiren değerler bu noktada oldukça önemli kavramlardır.

Değerlerin öğrenilmesi için kişilerin başka bireylerle ilişki içinde olması gerekir. Bu sayede birey toplum için geçerli olan tutum ve davranışları öğrenebilir.

Değerlerin açıklanmasında kullanılan birçok tanım vardır. Temelde bilinen gerçek şudur ki; değerlerin yoksunluğu ahlaksızlık, boşluk, umutsuzluk gibi kavramlarla izah edilmeye çalışılır.

Değerlerin İşlevi Nedir?

 • Bireylere toplum içindeki rollerini belirlemede yardımcıdırlar.
 • Toplumsal açıdan doğru düşünme ve davranışın kazanılmasına yardım ederler.
 • Onaylanmayan toplumsal davranışlar değerler yardımıyla daha kolay anlaşılır.
 • Toplumun benimsediği doğru davranış biçimleri değerler sayesinde daha kolay anlaşılır.

Değerlerin oluşmasında etkili olan, doğru davranışların toplum tarafından kabul görmesidir. Toplum onayladığı davranışlar zaman içerisinde değere dönüşürler.

Değerler durağan değildir değişime açık kavramlardır.

Değerlerin öğrenilmesi bireyi toplum içinde mutlu birer vatandaşa dönüştürecektir. Değerlerini yitiren bireylerin yaşamın manasını da kaybedecekleri yönünde görüşler vardır.

İlgili Konu  Kayaçlar ve özellikleri

Değerler Eğitimi Konusundaki Yaklaşımlar Nelerdir?

 • Değerlerin direkt öğretilmesi yaklaşımı
 • Değerlerin belirginleştirilmesi yaklaşımı
 • Değer analizi
 • Bütüncül yaklaşım

Değerler Eğitimi Nedir?

Değerler eğitimi; bir toplumun tutum ve davranışlarında, inanç sistemlerinde kültürü ile doğru orantılı olumlu bir gelişim sağlamak olarak adlandırılabilir. İnsanın yaşamını devam ettirebilme isteğinden sonraki amacı hayat koşullarını daha iyi hale getirebilmek olmuştur.

İlk insanın ortaya çıkışından günümüze gelen süreçte bu kural hep aynı kalmıştır. İnsan önce hayattta kalabilme çabasında olmuş sonrasında da mevcut hayat şartlarını daima daha iyiye doğru geliştirmek istemiştir.

Daha iyi yaşam koşulları elde edebilmek amacı güden insan, bunun da sürekli hale gelmesi için çaba sarf etmiştir. Bu sürekliliği sağlamanın koşulu da elde ettiği kazanımları gelecek nesillere aktarma yoluyla olmuştur.

Her toplumu oluşturan kurallar ve yapılar vardır. Bu yapılar sosyal ve kültürel yönden toplumu şekillendiren unsurlardır. Toplumun yapıtaşı olan insanın da nasıl eğitildiği hangi değerlere sahip olduğu bu noktada önem kazanır.

İlgili Konu  Renk Nedir? Renk Bilgisi Nedir?

Eğitim bilimlerinin önemle üzerinde durduğu bir konu olan değerler eğitimi toplumların ileriye yönelik gelişme çabalarında olmazsa olmaz bir koşuldur. Eğitim, toplumsal değerlerin ileriki nesillere aktarılmasında en önemli unsurlardan biridir. Değerlerden arındırılmış bir eğitim sistemi toplumlara hiçbir yarar sağlamayacaktır.

Değerler Eğitimi Nasıl Olmalıdır?

Değerler eğitimi nedir? Sorusu açıklığa kavuşturulduktan sonra değerler eğitiminin nasıl olması gerektiğinin bilinmesi de ayrıca önemli bir konu olacaktır.

 • Evrensel anlamda kabul gören değerler bireylerin dış dünya ile uyumlu yaşamasına olanak tanır.
 • Demokratik değerlerin birey tarafından anlaşılması değerler eğitimi ile sağlanmalıdır.
 • İnsan haklarına, yaşadığı çevreye karşı saygılı ve duyarlı bireyler yetiştirmek değerler eğitiminin amaçları arasında olmalıdır.
 • Değerler eğitimi toplumun yapısına uygun nitelikte verilmesi gereken bir eğitimdir.
 • Temel insani değerleri bireylere benimsetmek bu noktada oldukça önemlidir.
 • Toplumun ahlaki yapısına ters düşmemelidir.
 • Evrensel değerler saygı gösteren, farklılıklar karşısında saygılı bireyler yetiştirmek değerler eğitimi açısından önemli bir konudur.

Konu hakkında sizin fikriniz nedir. Hemen görüşlerinizi iletmek için  Yorum Yap butonunu kullanabilirsiniz. Ayrıca Konu Anlatımı'na destek olmak isterseniz bu içeriği sosyal medya ağınızda paylaşabilirsiniz. 

YAZAR BİLGİSİ
Hayatını internete adamış biri olarak, hedefim bilgiyi ulaşılabilir hale getirmektir. Bu amaca istinaden her türlü bilgi paylaşımını KonuAnlatimi.Net üzerinde yapıyorum. Umarım içeriklerim tüm ziyaretçilerim için faydalı olur.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.