Demokrasi ve İnsan Hakları

Demokrasi ve İnsan Hakları ders notları bu kategori altında yer almaktadır. Demokrasi ve İnsan Hakları dersi hakkında bilgi edinmek için takipte kalın.

Eski Yunanca, “demos” (halk) ve “kratein” (yönetmek) sözcüklerinin birleşmesinden oluşan ve halkın egemenliği anlamına gelen demokrasi sözcüğünü, MÖ 5. yüzyılda...
26.04.2020
273