Demokrasi ve İnsan Hakları

Demokrasi ve İnsan Hakları ders notları bu kategori altında yer almaktadır. Demokrasi ve İnsan Hakları dersi hakkında bilgi edinmek için takipte kalın.

Vatandaş olabilmenin en önemli koşulu, bireyin haklarının ve sorumluluklarının farkında olabilmesidir. Demokrasinin varlığını sürdürebilmesi; vatandaş olma bilincine sahip bireylerin çoğunlukta...
08.06.2022
169
Eski Yunanca, “demos” (halk) ve “kratein” (yönetmek) sözcüklerinin birleşmesinden oluşan ve halkın egemenliği anlamına gelen demokrasi sözcüğünü, MÖ 5. yüzyılda...
26.04.2020
4.578