Dil felsefesi nedir?

18.09.2021
Dil felsefesi nedir?

Felsefenin temel malzeme olarak dili kullanan dalına dil felsefesi denir. Dil felsefesi dilin kökenini, düşünsel arka planını ve özünü inceler. Genel kabule göre dil felsefesi dört temel sorun üzerinde temellenir; dilin kullanımı, dilin bilişselliği, dil ve gerçeklik ilişkisi, anlamın doğası. Bunun yanı sıra dil felsefesini, tarihi ve siyasi tartışmaların bir parçası olarak gören filozoflar da vardır. Dil felsefesi nedir sorusunu biraz daha detaylandıralım.

Dil felsefesi nedir? 1

Dil Felsefesinin Ortaya Çıkışı 

Kökeni çok eski çağlara kadar uzansada, felsefi bir disiplin olarak dil felsefesinin ortaya çıkışı 20. Yüzyılın başlarına rastlar. Dil felsefesi alanındaki bilinen en eski tartışmalar Antik Yunan’da dil ve nesneler arasındaki ilişki üzerine yürütülmüştür. Sözcüklerin, nesnelerin doğasına ilişkin bir ifade biçimi olduğunu savunan filozofların yanı sıra nesnelerle rastgele ilişkilendiklerini savunan filozoflar da vardır. Sözcükler ve nesneler arasında doğal bir ilişki olduğunu varsayan idealist yaklaşımın en önemli temsilcisi Pythagoras’tır. Buna karşılık, Demokritos sözcükler ve nesneler arasında doğal bir ilişki olmadığını savunur. Bu materyalist yaklaşıma göre sözcükler ve nesneler rastgele ilişkilendirilmiş ve bir kez kullanılmaya başlandıktan sonra anlam kazanmıştır.  

İlgili Konu  Felsefede arkhe nedir? Arkhe’ye cevap veren filozoflar

Platon ve Aristoteles gibi önemli antik dönem düşünürleri de dolaylı olarak dil felsefesine dair tartışmalar yürütmüştür. Ancak bu tartışmalar bir disiplin olarak dil felsefesi alanı içinde değerlendirilemez. Çünkü dil felsefesi, dilin kendisini doğrudan bir problem olarak tanımlar. Oysa antik dönem düşünürleri tartışmanın merkezine başka felsefi sorunları koymuştur. Dil, merkezdeki felsefi tartışmayı besleyen araçlardan yalnızca biridir.  

Dil Felsefesinin Temel Soruları 

Dilin kendisinin doğrudan bir problem olarak ele alınması ve dil felsefesinin ortaya çıkışı ise Ludwig Wittgenstein’ın çalışmaları ile mümkün olmuştur. Buna göre dil felsefesi iki soruyu temel alır; dil ile nesneler arasındaki ilişki nedir? Dilsel davranış nasıl şekillenir? İlk soru dil felsefesi üzerine antik tartışmaları bir adım ileri götürerek ikinci soruyu doğurur.  

İlgili Konu  Felsefi düşüncenin ortaya çıkışı

Dil felsefesi, dilsel davranışı anlamak üzere çeşitli sorular ortaya atmıştır. Dilin kökeni nedir? Dilin özü ve doğası nedir? Farklı diller arasındaki anlam ve köken bakımından benzerlikler nelerdir ve neden kaynaklanır? Dilin anlamı nasıl oluşur? Oluşan anlam nasıl aktarılır? Dil ile iletişim nasıl gerçekleştirilir? Dilin insan hayatındaki rolü nedir? Gibi sorular dil felsefesinin başlıca soruları arasındadır. 

Dil Felsefesi Yaklaşımları 

Çağdaş dil felsefecilerinin üzerinde en çok yoğunlaştığı felsefi sorun dil-nesne ilişkisidir. Bu ilişkiye filozoflar çok farklı şekillerde yaklaşmış olmakla birlikte, sorun üç temel yaklaşım altında incelenebilir. Bunlardan ilki göndergeci yaklaşımdır. Göndergeci yaklaşıma göre dili oluşturan her bir sözcük bir gerçekliğe karşılık gelir. Akımın öncüsü WittengEinstein’a göre dil, gerçekliğin resmidir. Bir başka ifade ile dil, olguların yansımasıdır. Bu tez, dil felsefesi alanında kurucu tartışma olsa da WittengEinstein daha sonra bu fikirden vazgeçmiştir. Buna göre sözcükler, olgular ortadan kalktığında bile anlamını yitirmez.  

Göndergeci yaklaşıma karşın tasarımcı zihinsel anlam yaklaşımı ortaya çıkmıştır. Buna göre sözcükler, insan zihninin tasarımları sonucu anlam kazanır ve nesnelerle ilişkilenir. İngiliz deneyciliğinden etkilenen yaklaşıma göre anlamın ortaya çıkışında deneyim başat rol oynar.  

İlgili Konu  Otodeterminizm Nedir?

Üçüncü dil felsefesi yaklaşımı ise kullanımcı anlam yaklaşımıdır. WittengEinstein’ın ikinci dönem düşünceleri üzerine temellenen bu yaklaşıma göre sözcükler ve nesneler arasındaki ilişki bir toplumsal uzlaşının ürünüdür. Oyun teorisi olarak da anılan bu yaklaşım, diğerlerinden farklı olarak anlamın oluşumunda topluma başat rol biçer. Kullanımcı anlam yaklaşımı günümüzde dil felsefesi disiplininin hakim paradigması haline gelmiştir. Yakın dönem dil felsefesi tartışmaları, dilsel kullanım sorunlarını merkeze almaktadır. Dil felsefesi nedir sorusunu detaylıca inceledik. Dilerseniz ”Ahlak felsefesinin temel kavramları” başlıklı yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Konu hakkında sizin fikriniz nedir. Hemen görüşlerinizi iletmek için  Yorum Yap butonunu kullanabilirsiniz. Ayrıca Konu Anlatımı'na destek olmak isterseniz bu içeriği sosyal medya ağınızda paylaşabilirsiniz. 

YAZAR BİLGİSİ
Hayatını internete adamış biri olarak, hedefim bilgiyi ulaşılabilir hale getirmektir. Bu amaca istinaden her türlü bilgi paylaşımını KonuAnlatimi.Net üzerinde yapıyorum. Umarım içeriklerim tüm ziyaretçilerim için faydalı olur.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.