Din felsefesinin temel kavramları nelerdir?

27.08.2021
Din felsefesinin temel kavramları nelerdir?

Din felsefesinin temel kavramları nelerdir? Allah Din felsefesinin en temel kavramıdır. Tanrı, Platonculuk akımında ilk neden, ilk ilke ve ilk düşünce olarak tanımlanmıştır.

Din felsefesinin temel kavramları nelerdir? 1

Din

Bir kutsala inanan ve onun etrafında birlik oluşturan kişilerin inanç, ibadet ve ayinlerinden oluşan sistemler bütünüdür. Aynı zamanda Tanrı’ya, doğaüstü güçlere ve çeşitli kutsal varlıklara olan inancı ve tapınmayı sistematikleştiren sosyal bir yapıdır. Bu tür inançları kurallar, kurumlar, adetler ve semboller şeklinde toplayan ve sağlayan düzene din de denir.

Tanrı

O, zaman ve mekânla sınırlandırılamayan, yani öncesi ve sonrası olmayan, sınırsız güce sahip, her şeyin nedeni, kaynağı ve yaratıcısıdır. Evrendeki her şeyi yaratan ve koruyan tek ve yüce varlık olarak da tanımlanabilir. Var olan her şey onun tarafından yaratılmıştır. Varlığının başlangıcı ve sonu yoktur. Başka hiçbir şeye benzemez. Eşsiz ve benzersizdir. Başkasına ihtiyacı yok. Hayat, bilgi, güç, irade, işitme, görme, söyleme ve yaratma niteliklerine sahiptir. TDK, Tanrı kavramını şu şekilde tanımlar: “Evrendeki her şeyi yaratan ve koruyan tek ve yüce varlık.”.

İlgili Konu  Nihilizm Nedir?

Peygamber

Allah’ın mesajlarını insanlığa iletmek için Allah tarafından özel olarak seçilmiş kişilerdir. Peygamberler günahsız, açık sözlü ve adil insanlardır. Aynı zamanda insanlara Allah’ın emirlerini bildiren ve onları Allah’ın yoluna ve dinine çağıran kişi olarak da tanımlanabilir. Allah’tan haber getiren elçi demektir. Tanrı’nın emirlerini vahiy yoluyla alırlar. Dürüst, zeki, anlayışlı ve hoşgörülü olma gibi nitelikleri vardır. TDK ise peygamber kavramını şu şekilde tanımlamaktadır: “İnsanları Allah’ın emirlerinden haberdar eden, onları Allah’ın yoluna ve dinine çağıran kişi.”.

Vahiy

Bunlar, Tanrı’nın peygamberlere ilettiği mesajlardır. Tanrı tarafından peygamberlere bir emir veya bir düşünce iletildiği anlamına gelir. Evrensel dinlere göre, Allah’ın ilahi bilgiyi peygamberlerine ilhamla, rüyalar yoluyla, meleklerle veya doğrudan aktarması ve bu şekilde aktarılan bilgilerdir. Kelime anlam olarak doğmak demektir. Bu şekilde algılama, peygamberlere özgü bir beceridir. TDK’nin vahiy tanımı şu şekildedir: “Tanrı tarafından peygamberlere bir emir veya düşünce iletilmesidir.”

İlgili Konu  Mistik ne demek? Mistik düşünce çeşitleri

Mucize

Mucize, Tanrı’nın doğa olaylarına müdahalesi ve bu olayları insan zihninin sınırları dışına yönlendirmesidir. Peygamberlerin kendilerine iman etmeyenlere Allah’ın iznine bağlı olarak peygamberliklerini ispat etmek için gösterdikleri olağanüstü olaylara mucize de denir.

İnanç

Kutsal şeyleri benimsemek demektir. Onlardan şüphe duymamaktır. Şüphesiz, Tanrı’ya ve onun indirdiklerine kesin bir inançtır. Genel olarak tüm dinlerin önkoşuludur.

İbadet

İnsanların dini inançları gereği yaptıkları her eyleme ibadet denir. Bir dinin tüm inanç ve bağlılık gösterileridir. Tanrının emirlerini yerine getirerek olur. Bedenen veya maddi anlamda yapılma türleri vardır.

Yüce

Tanrı’nın sonsuzluk ve sonsuzluk niteliğini gösterir. Kelime anlamı, en büyük ve en üstün anlamına gelir.

Kutsal

İnanılan dini saygının konusudur. Kelime olarak değişmezliği, dokunulmazlığı, kesintisizliği, sonsuzluğu, ölümsüzlüğü, bütünlüğü, evrenselliği ifade eder ve bu anlamlarla mutlak gösterir. Bir toplumda din tarafından yüceltilen ve dünya olaylarından ayrı olduğuna inanılan ve ayrı bir düzende yer alan şeylerin niteliğidir. Güçlü dini saygıyı uyandıran veya uyandırması gereken şeydir.

İlgili Konu  Felsefenin Alanı TYT Felsefe

Dini Tecrübe

Dini hayatın bireyselliğinin bir ifadesidir. İlahi varlığa bağlı kişiyi bilgilendiren sezgiler, duygular ve algılardır. Bunlar, içsel aydınlanmanın önce geldiği, benliği derinden etkileyen güdüler taşırlar.

Fitrat

Bir şeyin yaratılırken kazandığı nitelikler bakımından halidir. Tanrı’nın evreni bir bütün olarak yarattığı da söylenebilir.

Tevhid

Allah’ın birliğine inanmak, birini saymak, ona tek bakmak demektir. Allah’ın birliğini bilmek ve o birliğe inanmak demektir.

Konu hakkında sizin fikriniz nedir. Hemen görüşlerinizi iletmek için  Yorum Yap butonunu kullanabilirsiniz. Ayrıca Konu Anlatımı'na destek olmak isterseniz bu içeriği sosyal medya ağınızda paylaşabilirsiniz. 

YAZAR BİLGİSİ
Hayatını internete adamış biri olarak, hedefim bilgiyi ulaşılabilir hale getirmektir. Bu amaca istinaden her türlü bilgi paylaşımını KonuAnlatimi.Net üzerinde yapıyorum. Umarım içeriklerim tüm ziyaretçilerim için faydalı olur.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.