Dogmatik düşünce nedir?

27.08.2021
Dogmatik düşünce nedir?

Dogmatik düşünce tarzı, belli bir fikre ve inanca nedenlerini sorgulamadan bağlanan kişilerde görülür. Dogmatik düşünce nedir daha detaylı açıklayalım.

Dogmatik düşünce nedir? 1

Dogmatik düşünce etkisi altındaki kişilerde, yeni fikirlere karşı katı bir tutum sergileme davranışı hakimdir. Bu tür bireyler yeniliklere kapalı yapılarıyla öne çıkarlar.  

Dogmatik kişiler, bağlandıkları fikirleri körü körüne kabul ettiklerinden karşılarına çıkan yeni fikirlere karşı da olumsuz bir tutum sergilerler. Bu tür davranışı benimseyen kişiler, karşılarına çıkan fikirleri eleştirmezler ayrıca sorgulama konusunda da yetersizdirler.  

Dogmatizm kelimesi, etimolojik yapısı bakımından incelendiğinde sözcük, Grekçe kökenli oup dogmata kelimesinden gelir. Kelime fikir, görüş gibi manaları içerir.  

Eleştirel düşünme konusunda karşı tutum sergileyen dogmatik kişiler farklı fikirlere karşı da hoşgörü göstermezler.  

Dogmatizmin tesirinde olan kişiler düşünce özgürlüğünden yoksun bireyler olarak karşımıza çıkar.  

Dogmatizm bir düşünce tarzı olarak değerlendirilebileceği gibi aynı zamanda bir yaşam biçimi olabilir. İnsanın bir davranış karşısında geliştireceği tutumlar da dogmatizmin alanında yer alır.  

Dogmatik düşüncenin özünde skolastik anlayış yatar.  

Dogmatik İnsan Davranışları Nelerdir? 

 •  Dogmatik fikirli kişiler önyargılı tutumlar sergilerler. 
 •  Katı tutum sergileme anlayışı dogmatik kişiler tanımlanırken rahatlıkla kullanılabilir. 
 •  İnanç sistemleri konusunda kendi bildiklerinin dışında bir fikri reddederler. 
 •  Karşılarındaki kişilere karşı hoşgörü gösterme becerileri yoktur. 
 •  İnsanlarla iletişim kurma konusunda sıkıntı yaşarlar. 
 •  Çevrelerine karşı düşmanca tavır sergileme ihtimalleri oldukça yüksektir. 
 •  Kendileri için geçerli olan doğruların dışındaki bilgilere kapalıdırlar. 
 •  Dogmatik bireylerin yaşamı ben merkezli bir yapıdadır. 
 •  Dogmatik bir yapıda olan kişiler için mutlak doğrular vardır ve bunlar değişmezler. 
 •  Görüşlerini ifade ederken tartışmaya izin vermeden belirtirler. 
 •  Başka görüşlere karşı tahammülsüzdürler. 
 •  Farklı görüşlerin onların nezdinde hiçbir değeri yoktur.  
İlgili Konu  Mistik ne demek? Mistik düşünce çeşitleri

Dogmatik yapıdaki insanlar bir nevi dar kafalı yapı sergilerler. Kişinin kendi düşünce ve fikirleri dışında da gerçeğin var olduğunu kabul etmemesi, içinde bulunduğu durumdan çıkmasını engeller. Dogmatizm, insanlar için geçerli bir davranış biçimidir.  

Dogmatizm ve Din  

Din söz konusu olduğunda dogmatizm de kaçınılmaz bir sonuç olarak karşımıza çıkar.  

İnanç kavramı bir düşünceye ya da dine bağlı olma anlamında ifade edilebilecek bir mefhumdur. İnanç, yapısı gereği itaat etme ve sadık olma durumunu da beraberinde getirir.  

İnanç her zaman daha iyi bir dünyaya kavuşma isteğinin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Tarihi süreçlerde insan, din konusunda daima bir arayış içinde olmuş ve dinin herkes için değerli olmasına çalışmıştır. Çeşitli inanca mensup pek çok kişi din söz konusu olduğunda dogmatik bir yaklaşım sergileyebilmektedir.  

İlgili Konu  Felsefede arkhe nedir? Arkhe’ye cevap veren filozoflar

Dogmatizm dinin yapısından kaynaklanan sebeplerden dolayı zorunlu olarak inançla birlikte anılır.  

Dini yönden dar kafalı bir yapının varlığı o dinin yapısı ile ilişkilendirilmemelidir.  

Dogmatik insan davranışı sadece dini konularda değil yaşamın her alanında karşılaşılabilecek bir durumdur. Pek çok konuda insanın dogmatik yaklaşımının etkisi söz konusu olabilir.   

Dogmatik insan davranışı sadece inanca yönelik bir yaklaşım olmanın dışında felsefe, hukuk, ekonomi gibi sahalarda da etkili olabilen bir durumdur. İnsanın dahil olduğu her konu dogmatizmin etki sahasına girebilir.  

Metafiziğin alanına giren pek çok öğretide dogmatik anlayış hakimdir.   

Dogmatik düşünce yapısı Orta Çağda oldukça yoğun karşılaşılan bir durumdur. Bu dönem insanları çağın şartlarına uygun olarak dogmatik tavırlar sergilemişler ve yaşamın pek çok alanında bunu uygulamışlardır. Esasen dogmatik bakış açısı her dönem insanı için geçerli olan bir durumdur. Zaman zaman bu yaklaşımın tesir ettiği alan çok daha geniş olmuştur.  

İlgili Konu  Felsefe Nedir? Felsefenin Anlamı, Tanımı ve Özellikleri Nelerdir?

Dogmatizm kavramının insan yaşamına olumsuz etkileri, felsefenin yaklaşımları doğrultusunda önlenmeye çalışılır. Dogma kavramının inanç ile aynı sayılması da pek çok yanlışı beraberinde getirecektir. Dogma sadece inanç alanını kapsamaz. Buna rağmen kavramın inançla bağdaştırılması da onun felsefi zeminde incelenmesine engel olur.  

Bir insan davranışı olarak ele alınabileceği gibi bir düşünce olarak da etki alanları bulunan dogmatik düşünce, insanın içinde bulunduğu her dönem ve zeminde etkili olmuş ve olmaya devam eden bir yaklaşım olarak günümüzde de varlığını sürdürmektedir. 

Konu hakkında sizin fikriniz nedir. Hemen görüşlerinizi iletmek için  Yorum Yap butonunu kullanabilirsiniz. Ayrıca Konu Anlatımı'na destek olmak isterseniz bu içeriği sosyal medya ağınızda paylaşabilirsiniz. 

YAZAR BİLGİSİ
Hayatını internete adamış biri olarak, hedefim bilgiyi ulaşılabilir hale getirmektir. Bu amaca istinaden her türlü bilgi paylaşımını KonuAnlatimi.Net üzerinde yapıyorum. Umarım içeriklerim tüm ziyaretçilerim için faydalı olur.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.