İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Felsefe
  3. Felsefede Bilim Nedir?

Felsefede Bilim Nedir?

Felsefede Bilim Nedir

Bilim, deneyime dayalı yöntemler ve gerçeği kullanarak sonuç çıkarmaya çalışan sistematik bir bilgidir. İçinde yaşadığımız hayatı açıklamaya çalışıyor. Varlığın nasıl var olduğunu ve neden ortaya çıktığını araştırır. Olayları tanımlama, açıklama ve hipotez yapma, uygulamalar aracılığıyla uygulamalar geliştirme, konuları inceleme ve yargılama becerisi sağlar.

Bilim Nasıl Ortaya Çıktı?

Celal Şengör- Bilim Nasıl Ortaya Çıktı ?

İlk bilim girişimleri MÖ dördüncü binyılda Mezopotamya’da ortaya çıktı. Sümer rahipleri yıldızları gözlemlediler ve notlar aldılar. Babil, Mısır ve Yunan uygarlıkları da takip eden bin yılda gözlemlerini kaydetti ve benzer bulgular geliştirdi. Yunan filozofu Aristoteles (MÖ 384-322) döneminde bilim olarak adlandırılabilecek faaliyet felsefe ile ilgiliydi. O zaman, modern anlamda hiçbir bilimsel aktivite yoktu. Ancak eski zamanlarda filozoflar bugünün bilim insanlarıyla aynı soruları sordular ve doğayı açıklamaya çalıştılar.

Isaac Newton (1642-1727) zamanında bilim de felsefenin bir dalı olarak görülüyordu. “Doğa Felsefesi” fizik, kimya ve biyoloji gibi bilimleri kapsayan bir faaliyetti. Daha sonra, modern bilim, doğa felsefesi olmayı bırakan ve bireysel disiplinler haline gelen bilimlerle ortaya çıktı. Biyoloji, canlıların hayatı, dünyanın nasıl çalıştığı ve fizik alışverişi ile fizik ve evrenin atomlardan organizmalara nasıl bir araya geldiği ile ilgileniyordu. Artan uzmanlaşma sonucunda 600’den fazla bilim alanı ortaya çıkmıştır.

Çevremizdeki her şey bilimin konusu olabilir. Bilimsel etkinlik gözlemle başlar. Gözlemden sonra bilinçli bir tahmin, hipotez yapılır. Hipotez daha sonra deneyim ve gözlem yoluyla test edilmelidir. Ortak bir durumun varlığını desteklemeye “kural” oluşturma denir. Bu kurallar, aksine bir kanıt olmadığı sürece geçerlidir. Bilim, eleştirel ve mantıklı düşünmeyi vurgular. Kritik olmayan bilgiler bilimsel değildir. Bir şeyin bilim olması için test edilmesi ve gözlemlenmesi gerekir.

Bilimin Doğa Felsefesinden Geçişi

Mezopotamya’daki sistematik bilimsel gelişmelerin bir sonucu olarak, bilimin başlangıcının eski Yunan filozofları olduğuna inanılmaktadır. Bu, Doğu’daki kültürün istikrarsızlığından kaynaklanmaktadır. Yunanistan’ın diğer kültürlerden ayrıldığı nokta kültür aktarımıdır. Felsefenin başlangıcı da buna bağlıdır. Bilgelik, düşünce disiplini, her kültürde vardır, fakat onu sistematikleştiren ve tarih boyunca sürekliliğini sağlayan Yunanlılardır.

Yunanlılar döneminde felsefenin yerini bilim aldı. Herkese ilgi, yaşamın işleyişini araştırmak ve sistemi çözme arzusu filozoflarla başladı. Doğa felsefesi bin yıldır bilimin geçmişini şekillendirmiştir. Rönesans ile farklı uzmanlıklar ortaya çıktı ve bilim adamları filozofların sormadığı soruları sormaya başladı. Bilimin felsefeden ayrılması, sermayenin himayesinde ön plana çıktı. Kısacası, para felsefeye geldiğinde bilim felsefeden çıkarıldı. Gözlemler ve deneyler de paranın mümkün kıldığı laboratuvarlara gönderildi.

Newton’un başyapıtı olan Philosophiae Naturalis Principia Mathematica , ” Doğal Felsefenin Matematiksel Başlangıcı ” olarak da bilinir . XVIII.Yüzyıla kadar süren felsefenin önemi, XIX.Yüzyıldan itibaren kaybolmaya başladı. Felsefe bugüne kadar bilimden ayrılmıştır ve bugün bile bilime karşı bir sistem olarak kabul edilmektedir. Felsefenin terk edilmesinin Sanayi Devrimi ile örtüştüğünü ve bugün çılgın bir tüketici kültürüne ait olduğunu belirtmek ilginçtir. Bilim, pazarlanabilir bir ürün üretmediği için felsefe kadar önemli değildir. Burada bilimin felsefeden doğup onu kınadığına dikkat çekmeliyiz. Felsefeden doğan bilimin felsefeyi reddettiği bir durumdayız.

Yorum Yap
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle