Felsefenin Alanı TYT Felsefe

23.09.2022
Felsefenin Alanı TYT Felsefe

Felsefe en kısa tanımıyla bilgelik sevdası geçmiş gelen, philia ve sophia kelimelerinden türemiş olan bir arayıştır. Philia ve sophia Yunanca kelimelerdir, philia bilgelik sophia da sevgi kelimeleri gelir. Felsefe Türkçe’ye çevrilmiş halidir. Felsefede kesin bir bilgi yoktur, felsefe kelimesi Yunanca’da durmak değildir doğru bilgiyi arayışınızı gelir. Felsefenin doğru bilgi verdiğini söylemek doğru değil, fakat felsefe doğru olduğunu ulaşmanın en kolay yoludur.

Felsefede cevaplar yoktur, felsefe sorularınızdan ibarettir. Felsefede en doğru cevabı veren filozof değil, en doğru soruyu başkalarına sorduran filozof biri çıkmaktadır. En basitinden Tanrı’nın var mıdır sorusunun cevabı, Tanrı’nın var olup olmadığını söylemek, bunu ispatlayacak soruları sormaktır. Onları Tanrı’nın yokluğunu savunan bir filozof, varsa Tanrı vardır ve beş duyu organımızın da var, neden Tanrı’yı ​​göremiyoruz, duyamıyoruz ve ona dokunamıyorum tarzında içeriğindeki çeşitliliği ve vaktimizde soru sormalısınız. Aksiğinde filozofun felsefede adının geçmesi muhtemel değildir.

Felsefe kelimesi ortaya çıktığı ve felsefenin oluşumunun ilk adımlarının atıldığı o günlerde, iki ipucu düşünür vardır. Bunlardan ilki philosophos düşünürler, yani bilgeliği arayarak hakikate çalışabiliyor çalışan düşünürler, diğeri ise sophos düşünürler yani bilgeliğe ulaştıklarını düşünerek hareket eden düşünürler. Günümüzde sophos düşünürler felsefeye alınmamış ve felsefenin ardından ibaret olması baz bazında bir düzenleme yapıyor. Yani felsefe bilgeliğe ulaşma çabasıdır, felsefeye göre bilgeliğe sahip değildir.

Bilgiyi severek, hakikate ulaşmaya çalışan ve felsefe yapıp, felsefeyi araştırarak, ilgili alanlardan uzak düşünürlerin fikirlerini sürekli okuyarak ilerleyen kişilere filozof deniyor. Filozoflar yalnızca doğru bilgiyi bularak olduğundan çalışıyorum. Yani felsefe bir çardır, sarf etmesini bir amaca hedefleyin. Felsefe asla net bilgilerden ibaret değildir, buna nazaran felsefe bir bilim de değildir. Bazı düşünürler felsefenin biliminde olduğu sonucuna varılıyor, bilimde net ağı vardır, felsefede ise burada şöyle olabilir, felsefenin bir bilim kurulu.

Felsefede bilgelik, sınırlı bir çevre dostu bilgiyi bilmiyor, değil, tüm alan bilgisini alan alanını yönet. Yani felsefenin orada olduğu, evrende var olan veya olmayan ama olduğu iddia edilen ve büyük bir kitleyi bu şekilde etrafına toplayan onu şey felsefenin olabileceği olabilir. Bir şeyden ibaret değildir, felsefe tek bir düzenek de değildir. Felsefe onu şeydir, evrene dahil olan onu şey felsefe ile ilgili olabilir.

Felsefede bilgeliğe yönelik ürünler için, üzerinde düşünürlerin ilk ilk nedenlerini ve ilk ilkelerini araştırmak istiyor. Bu da ancak diğer bilimleri mümkün olabilir. Yani felsefe diğer tüm bilimler ile ilişki içerisindedir. Felsefede tümel bilgi, hakikat, gerçek zamanlı olarak. Yani felsefe tümel değerlendirmesi yani hakikate ulaşma çabası olarak değerlendirilir.

Felsefe Nasıl Doğmuştur?

Felsefe Nasıl Doğmuştur?
Felsefe Nasıl Doğmuştur?

Felsefe ilk insanlardan bu yana, evrende inanılan her şeyi sorgulamaya başlarken ortaya çıkmıştı. İlk filozoflar, sorunun sorgusuz ve sonsuz inandıkları şeylerin gerçekliği üzerine tartışıldı. Onlar hakkında felsefesinin ana soruları olan doğru bilgi var mı?

Felsefenin doğasının ana sebebi meraktır. Merak ve öğrenme arzusu, felsefenin hala ana taşıdır. Yani bu iki duygu olmadığı halde, felsefe olması imkansızdır. Ve garip olan, bu iki duygunun olduğu da felsefede hala bir tartışmadır.

İlgili Konu  Evrensel ahlak yasasını reddedenler kimler?

Bunun dışında, mitoloji ve din ile ilgili cevaplar, burada tam olarak tatmin etmemiş cevaplardır. Yani, büyük bir toplulukta toplanırken cevaplar, çevrede dinleyen adamlara olan güvenin azaldığı zamanlarda bunu yapabilir ve etmemeye başlamış ve felsefenin doğuşunu açtı. Toplumsal refah ortamının yüksek olması da, felsefenin doğuşunda büyük rol oynamıştır. Özgürce ifade edebilmeleri de, felsefenin doğuşuna ortam hazırlandı.

https://kisaca.konuanlatimi.net/87/felsefeyi-ilk-kim-bulmustur-felsefenin-ortaya-cikisi

Felsefe Niçin Gereklidir?

Felsefe Niçin Gereklidir?
Felsefe Niçin Gereklidir?

İnsani çevreyi, yaşadığı çevreyi isteğini istiyor. Bunun en büyük kanıtı, doğumunun birkaç yaşında geçmiş olanın sürekli sorulması ve bir şeyleri öğrenmeyi arzulamasıdır. İnsan yaşadığı toplumda ve dünyasında olan onu kavramı, kafasındaki soruları açık bir açıklık getirmek istemektedir. Yani esasında felsefe, insanı bir Trenden değerlendirilebilir. İnsanların kafalarında oluşturulan sorulara, cevap verilemese safra cevap niteliğinde sorular sorarak, yönlendirmeli felsefe, var olduğu yerde, insanlık kendiyle ve çevresiyle ilgili büyük yanılgılara düşecektir.

Felsefe insanlara, onlar için gerekli olan şeyi öğretiyoruz. Her şeyden önce, insanlar felsefe yapabilir disiplinli düşünmeyi ve çalışmayı öğrenir. Bunun yanında sıra, insanlar felsefe yapabilirken olaylara eleştirel gözleşte, durum sorgulayabilme lüksüne sahip oluyor. Neyin nasıl, ne şekilde, kim tarafından gerçekleştirildiğini ancak felsefe açıklaştı. Felsefe insana düşünmeyi ve fikir sahibi olabilmeyi öğretir. İnsanlar felsefeğiyle okur ve bilgilenir.

Felsefenin Tanımları

Felsefenin Tanımları
Felsefenin Tanımları

Felsefe, kendini tanımlayan filozofa bağlı olarak geliştiğinden bazıları, günümüze kadar çeşitli tanımları ulaşmış bir hakikat ürünüdür.  Gelin Felsefenin tanımları neler görelim.

  • Felsefe; insan, evren ve onlarla ilgili kafa kafalarının soruların cevaplanmasını önleme özelliği var var olanların temel ilkelerini ve ilk nedenlerini araştıran, düzenli, birleştirici, sistemli, eleştirici yöntem bir bilgi ve düşünüş biçimi ve tüm bunlara ulaşma çabasıdır.
  • Felsefe; insanın doğası, yaşamı ve yaşadığı dönemde toplumu anlayabilmesi ve onlarla ilgili olarak düşünebilmesi ve bilgelik arayışında, kendileri cevaplayabilecek niteliklerine gelebilmesi üzerine yapılan işlemler ilerlemiş bir disiplindir.
  • Felsefe; bilginin üzerinde bulunan birtakım doğrulara ulaşarak, bu doğrular üzerine çalışma yapıp bilgiyi tam olarak anlayabilme çabasıdır. Felsefe, doğruya ulaşmayı hedef, eldeki bilgiler sürekli ayıklar ve eleştirel bir süzgeçten geçirerek insanlığın önünde sunar.
  • Felsefe; kesinleşmiş ve çevresi ve kesinleşmiş olayları anlama, açıklama ve yorumlama çabası olarak tanımlanabilir. En geniş anlamıyla felsefe; insanı, evreni, sıralama anlayabilmesi için devam eden bir araştırma gayreti, birleştirici ve bütünleştirici bir açıklama çabasıdır.

Felsefenin Özellikleri

Felsefenin Özellikleri
Felsefenin Özellikleri

Felsefe bilgi değil, bilgiyi anlama ve üzerine düşünerek kendine göre cevaplar bulma ve bu cevapları burada en doğru şekilde yönlendirmeden çabasıdır. Felsefe asla net bilgilerden ibaret olmasın, onu zaman hakkında düşünmek, kaplamak ve diğer tüm bilgiler bu akıştan yok edebilmek değildi.  Felsefe sürekli olarak devam eden, bitmeyen ve yüzyıllar geçse de bitmeyecek olan bir süreçtir. Felsefede esas olan, doğru kimsenin ne kadar doğru olduğunu ve bu sorunu çözdüğünü iddia etse de, zaman içerisinde o tezler, düşünülse de ve her şey en başa dönmektedir. Yani felsefe bitmeyen ve bittiği düşünülse fa, bittiği yerden yönlendirerek bir bir çabadır.

Felsefe eleştiridir. Felsefe bir şeyler eleştirmekten ibarettir. Felsefede bilgiler sürekli olarak eleştirilir. Bu eleştiriler mantıklarla desteklendiği halde, eleştiri kabul edilir ve eleştirilen bilginin geçerliliği kaybolur. Felsefede destekçi bulmak zordur, bulunsa dahi kalıcı değil, devamlı bir aradasınız.  Felsefe menüsünde bir bütün olarak ele alarak. Parçalarına ayrılarak ele alınırken, parçaların bilgisi olacak. Bu bilgi kesinlikle ana bilgiyi bilmiyoruz. Ana ürün bilgisini elde etmek, ancak tümüyle o ürün ile ilgilenerek mümkün olabilir.

İlgili Konu  Ahlak felsefesinin temel kavramları

Felsefe akıl ilkelerine dayanan bir prensiptir. Kesinlikle duygusal bilgiler, göz ardı. Odalarında Tanrı var mıdır sorusuna verilen, verilen var cevabı bir cevap olarak kesinlikle kabul edilmemiş. Hisler yanıltıcıdır ve doğru şeyler yapmadan asla emin olunamamaktadır.  Felsefede çağın koşullarına göre sıralanmış gösterilebilir. Yıllar geçtikçe teknolojiyi, akılların da gelişmesini sağlamıştır. Akılların gelişmesi, yeni felsefi ortaya çıkan çıkarmış ve eskilerin üzerine birer sünger çekildiği neden oldu. Yani felsefe zamanla ilerleyen ve eski bilgiler yok eden bir sistemdir.

Felsefe onu şeyden önce bir meydan okuma, karşı çıkma ve karşı tarafı reddetme ürünüdür. Felsefede onu zaman karşı tarafın fikri eleştiriliyor ve daha önemlisi bu fikir onu zaman çürütülmeye çalışılıyor. Yani felsefi bir fikre, daha başka bir akıl daha başka bir yerde bakabileceğinden önce, eleştiriye ve fikirlere açık olmak esastır.

Felsefenin İşlevi ( Felsefe Ne İşe Yarar?)

Felsefe bilimleri yol gösterme ve sorduğu sorular ile bildiklerimizin gelişmesini sağlayarak, ciddi bir bulunan bir profesyonel disiplindir. Felsefenin sorularıyla geliştirir ve geliştirilir. Felsefe yoluyla bilimin kapıları açılır ve bilimin olduğu noktadan çok daha ilerilere gidebilme şansına sahip olur.  Felsefe anlama ve aslını dahi görebilme ihtiyacını en iyi şekilde giderir. Felsefe, yaşadıkları dünya dünyası hakkında bilgi sahibi olur ve cevaplayamadıkları soruları cevaplayabilme lüksüne kavuşur.

Felsefe inançların oluşturulmasını sağlayarak, olmasını doğru inanca ulaşabilmelerini seçin. Felsefe temizlemek dini inançlar sorgulanır ve açıklamalara göre en doğru inanca ulaşılır.  Felsefe insanı insan olabilme bilincine ulaştırmakta ve yönlendirmekte olan insanın durumu şeyleri en doğru şekilde gerçekleştirebilmelerini yapıyor. Hayati anlamalarını ve kolaylıkları görebilmelerini felsefe, insanlara daha kaliteli bir yaşam bilinci sunmakta ve orada daha kaliteli yaşamasını göstermektedir.

Felsefe insana eleştirel bir bakış açısı kazandırarak, orada gerçekleri sorgulamalarını seçin. Bu esasında yönetiliyor ve eğitim hayatlarını şekillendiriyor. İnsanlar eleştirel bakıp sorgulamalarında, onlarda olduğu gibi kabul edilebilirler ve farklı şeyler üretebilme lüksüne sahip olurlar.  Felsefe sosyal yaşantıyı etkilenmesi, olumlu bir bir gelişim sergilenmekte olduğu yerlerde.

Felsefe ruh güzelliği yapar, bunu yapar, burada ruhunda gizlenirken soruları ortaya çıkarır ve orada o sorulara en doğru cevapları bulabilmelerini içerir.  Felsefe bilgi toplumu oluşturmayı amaçlayan ve buradaki bilgiler en iyi şekilde değerlendirilirken topluluktur. Bilginin üremesine ve doğru bilginin yayında bulunan bir disiplin, bilgisayarda en doğruya ulaştırıyor.

Felsefi Problemci (Felsefenin Soruları)

Felsefenin sorularına doğru cevapları vermek imkansızdır. Çünkü cevaplar ne kadar doğru olurlarsa olsunlar, zaman içerisinde daha doğru bilgiler ile çürütülerek yok edilebilirler. Önemli olan felsefenin yapılması cevaplamak değil, o sorulara en doğru cevapları verebilmeyi ayarlamaktır.  Felsefenin cevapları filozoflar yapıldığını söyledi. Aksine felsefede sorular filozoflar tarafından sorulur. Bu sorular, bir önceki bakış açısını eleştirecek, içeriğe eklenebilir ve bu konuda önceki en doğru cevabı verebilecek soruyu beklemek üzerinedir.

Felsefi soruların cevapları düşünce bilgisine dayanmaktadır. Kişilerin düşünce bilgileri ne kadar kuvvetli olursa, doğru cevapları vermeleri de o kadar muhtemel hale getirmek. Felsefede düşünce ne kadar kuvvetliyse, sorular da o kadar kuvvetli olacak ve cevaplanması karmaşık hale getirilerek burada kafalarını karıştıracaktır. İnsanları doğru şekilde çekmek ve onları en gerçekçi cevaplara ulaşabilmelerini istiyor, ancak kafalarında karıştırarak yapabiliyor.

İlgili Konu  Dil felsefesi nedir?

Felsefi sorular, ilgili bilgiler Bunun yerine madde olması şart değil. Fakat önemli olan, özünü bulmak ve özünü kanıtlayacak doğru soruyu sormaktır.  Felsefi sorular zaman içerisinde değişebilir veya üzerinde oynamalar yapabilir. Felsefede cevaplar kesin değildir gibi, sorular da kesin değildir. Felsefede doğru soruyu sora yaparken, çürütülemeyecek soruyu sormak için soruyu detaylandırmak

Filozof Kimdir?

Filozoflar doğru planlama ve bilgeliğini kabullendirmek isteyen üyeliği. Herkes filozof olabilir. Ancak filozof olup, öyle kalacaktır, ilgili düşünce ile ilgili o güne göre şu anki onu, onun bilinmesi ve soruların buna göre yönlendiriliyor.  Filozoflar sorgulayıcıdır ve şüphecidir. Şüpheci olmayan filozof değil. İnsanları doğru şekilde tespitrayarak yapmak, onu şeyden şüphe etmek ve şüphelenileninizin var olduğunu gösterebiliyor.

Filozoflar ilgili düşünceye bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Filozofların fikri zaman içerisinde değişebilir. Önemli olan hangi düşüncede olunursa olunsun, tatmin edici soruların sorulabilmesidir.  Filozoflar şüphe edip sorguladıkları filozofların düşüncelerinden etkilenebilir. Bu düşünceler ilerleyen olabilir, düşüncelerin değişmesine de neden olabilir. Önemli olan sorgulamak ve söylenilen onu sözün, onu kelimesinden şüphe etmektir.

Filozoflar yaşadıkları çağlarda anlaşılabilirilmiş olduklarında. Bunun sebebi, o çağın o filozofun edindiği yerde sahip olması ve onun kadar araştırma yapmamasıdır. Bundan ötürü büyük filozofların düşünceleri, ancak onlar öldükten sonra kabul görüldü. Önemli olan düşünülen soruyu, bir yerlere yazmak ve geleceğe bırakmaktır. Felsefede görüşler, filozofların varlığına bağlı olarak ifade ediyoruz. Filozofların düşünceleri, o dönemin yapısını ve görüşünü etkiliyor. Aynı zamanda filozoflar da, o dönemin görüşlerinden ve yapabileceğini etkiliyor. Tahta bir düzen vardır ve filozoflar ancak edindiğiniz bilgilere göre çağın şekillenmesini sağlayabilmektedir.

Filozofların düşünceleri, ne kadar somut temeller üzerine atılmış olsalar da, aslında hepsi lazımdır. Filozofların düşünceleri çağın özelliğini etkileyebilir, fakat esasında o çağ, etrafta sorulardan etkilendi. Filozoflar okuyup ve araştırıp anladıklarını, ancak yorumlayarak sorular üretebilir. Yani filozofların düşünceleri de kesin temeller üzerine atılmış değildir.  Filozoflar, onu ne ilgileniyorsa konu başka olsa da, diğer konuların da temellerini bildiğiniz. Çünkü felsefe konular birbirleri ile birlikte ve filozoflar ancak bu şekilde doğru soruları sorarak, doğru bilginin aktarımını yapabiliyor.

Filozoflar yaşadıkları çağda olay olaylardan, durumlardan ve konulardan etkilenerek sorular sormaktadır. Yani filozofların sordukları sorular, bugün mantıksız gelse de, o günün, o çağın ve o yerin koşulları göz önünde tutarak sakularak alınabiliyor. Çürütülmüş ve işe yaramaz, insanlarda yeni bir akış yaratmaz olan filozoflar, felsefeden silinmiş mahkumdur, bu alanda ortak konulara değinmek için.

Filozofların kişisel birikimleri ve yaşantıları düşünme kavramı etkilenmesinde büyük rol oynayacak. Bir filozofun okuduğu kitapları, yaşadığı olaylar ve büyüdüğü aile tüm yaşantısını etkilemekte ve fikirlerine de yansımaktadır. Buradaki filozofların sordukları sorular geçerlilik görseler de, esasında yönelik düşüncelerden ibaretlerdir. Kendilerini soruları sorgulanırken, bu durumların da gündeme göre yapılır. Çünkü bir filozofun ailesi bir problemi, yaşantısındaki bir problemi, sorgulaması ve bilgisiz olduğu halde bazen kafasını karıştırması kabul edilir. Fakat yine de, durum ne olursa olsun olsun, bu birikimler çok canlı ve gerçekçi de olabilir. Yani, filozof, yaşadığı çağın tarihi yüzyıllar geçmiş olduğu halde, bugün hala geçerlilik görebileceklerini sorabiliriz. Ve ne kadar zaman geçerse geçsin insanlar bu soruları yanıtlamakta yetersiz kalabilir.

Konu hakkında sizin fikriniz nedir. Hemen görüşlerinizi iletmek için  Yorum Yap butonunu kullanabilirsiniz. Ayrıca Konu Anlatımı'na destek olmak isterseniz bu içeriği sosyal medya ağınızda paylaşabilirsiniz. 

YAZAR BİLGİSİ
Hayatını internete adamış biri olarak, hedefim bilgiyi ulaşılabilir hale getirmektir. Bu amaca istinaden her türlü bilgi paylaşımını KonuAnlatimi.Net üzerinde yapıyorum. Umarım içeriklerim tüm ziyaretçilerim için faydalı olur.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.