Fiziğin Alt Dalları ve Uygulama Alanları

03.05.2020
Fiziğin Alt Dalları ve Uygulama Alanları

Fizik biliminin ele aldığı konu çeşitliliğinin zamanla artması alt alanlara ayrılmasını zorunlu hâle getirmiştir. Bu alanlar değişebilir olmakla birlikte sekiz başlıkta toplanmıştır.

Fiziğin Alt Dalları ve Uygulama Alanları 1

Bu alt dallar:

 1. Optik,
 2. Termodinamik,
 3. Katıhâl fiziği,
 4. Nükleer fizik,
 5. Yüksek enerji ve plazma fiziği,
 6. Mekanik,
 7. Atom fiziği,
 8. Elektromanyetizma şeklinde sıralanır.

Fizik Biliminin Alt Dalları

Optik

Işığın yapısı, kırılma, yansıma, aydınlanma, gölge, kırınım ve girişim olaylarını inceler. Görünen ışık (gün ışığı), LED teknolojisi, tedavide kullanılan ışık teknolojisi, lazer, fotoğraf makinesi, bilgisayar teknolojilerinde kullanılan lazer okuyucular gibi birçok alan optiğin inceleme konularıdır.

 • Uygulama Alanları: Fizik mühendisliği Makine mühendisliği Elektrik mühendisliği Mühendislik ve doğa bilimleri programları Havacılık ve uçak mühendisliği

Termodinamik

Isı enerjisi, ısıl denge, enerji değişimi, hâl değişimi, ısı aktarımı (iletim, konveksiyon, radyasyon) olaylarını inceler. Bina yalıtımı, termal kamera, sanayi sistemlerindeki ısıtma soğutma gibi tüm uygulamalar termodinamiğin hayata yansımalarıdır.

İlgili Konu  Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi

 • Uygulama Alanları: Fizik mühendisliği Otomasyon mühendisliği Bilgisayar mühendisliği Metalurji ve malzeme mühendisliği

Katıhâl Fiziği

Kristal örgüye sahip katı ve sıvıların; manyetik, optik, esneklik ve elektriksel özelliklerini inceler. Manyetik kaydedici ortamlar (flaş bellek, CD), LCD, şarj edilebilir piller, güneş panelleri, tren, otomobil vb.nin üretiminde katıhâl fiziği kullanılır.

 • Uygulama Alanları: Fizik mühendisliği Otomasyon mühendisliği Bilgisayar mühendisliği Metalurji ve malzeme mühendisliği

Nükleer Fizik

Atom çekirdeği ve temel taneciklerin etkileşimi ile ilgilenir. Nükleer fiziğe çekirdek fiziği de denilebilir. Dünyanın geçmişe dönük sıcaklık değişimlerini ölçmek amacıyla buzulların oksijen izotop yüzdelerine bakılarak analiz edilmesinde, nükleer güç santralleri kurularak enerji ihtiyacının karşılanmasında nükleer fizik öncüdür.

 • Uygulama Alanları: Fizik mühendisliği Elektrik mühendisliği Bilgisayar mühendisliği Nükleer enerji mühendisliği Mühendislik ve doğa bilimleri programları Tıp

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

Atom ve Atom altı parçacıkların incelenmesini amaçlar. Diğer adı parçacık fiziğidir. Maddenin en küçük yapı taşının atom olduğu inanışı artık yerini atom altı parçacıkların keşfine bırakmıştır. Parçacık fiziğine dair bilinen en önemli çalışmalar CERN (Sörn) laboratuvarında yapılmaktadır. Ayrıca yüksek enerji ve plazma fiziği maddenin dördüncü hâli olarak ifade edilen plazmayı da inceler.

 • Uygulama Alanları: Fizik mühendisliği Uzay mühendisliği Bilgisayar mühendisliği Mühendislik ve doğa bilimleri programları

Mekanik

Kuvvet, hareket ve enerji arasındaki ilişkiyi inceler. Nesnelerin neden ve nasıl hareket ettiğini açıklar. Mekâniğin birkaç temel ilkesi ile yıldız ve gezegen hareketleri açıklanabilir. Gökdelenler ve köprüler, uçaklar ve istenen amaca uygun makineler üretilmektedir.

 • Uygulama Alanları: Fizik mühendisliği İnşaat mühendisliği Makine mühendisliği Elektrik mühendisliği Otomotiv mühendisliği Havacılık ve uçak mühendisliği Gemi inşaatı mühendisliği Otomasyon mühendisliği Elektronik mühendisliği Bilgisayar mühendisliği

Atom Fiziği

Atomun ve moleküllerin yapısını, enerji düzeylerini, moleküller arası bağlar ve elektronik geçiş spektrumu gibi olayları inceler. Atomlar çok küçük yapıda olduğundan özellikleri dolaylı teknikler aracığıyla ölçülür. Atomun yaptığı ışımalar aracılığıyla özellikleri tanımlanır. Bu ışımaların ölçümünü gerçekleştiren araçlara spektrometre denir.

İlgili Konu  Farklı Referans Noktalarına Göre Hareket

 • Uygulama Alanları: Fizik mühendisliği Kimya mühendisliği Bilgisayar mühendisliği Mühendislik ve doğa bilimleri programları

Elektromanyetizma

Mıknatısları ve yüklü parçacıkların hareketi sonucu oluşan manyetik alan ve kuvvetini inceler. Buzdolabı kapıları yapılması, hoparlörler, bilgisayar harddiskleri, manyetik etiketler, gelişen teknoloji ile birlikte ulaşım amaçlı MAGLEV (Manyetik Levitasyon) trenlerinde manyetizma etkilerinden yararlanılır.

 • Uygulama Alanları: Fizik mühendisliği Elektrik mühendisliği Otomasyon mühendisliği Elektronik mühendisliği Bilgisayar mühendisliği Metalurji ve malzeme mühendisliği
 • Soru: Cep telefonları iletişimi sağlamanın yanında diğer bazı faydalarıyla da neredeyse “kişisel asistan” rolüne bürünmüştür. Mesela telefon kameraları, görüntülerden gelen ışığı, mercekten geçirip görüntü sensörüne odaklar. Yarı iletken malzemeden üretilmiş sensörler, üzerine düşen ışığı elektrik sinyallerine dönüştürür. Bu sinyaller fotoğraf olarak çeşitli yazılımlarla hafıza birimleri üzerinde uzun süreler saklanabilir. Yukarıdaki metinde fiziğin hangi alt alanlarına ait teknoloji kullanımından bahsedilmiştir?
 • Cevap: Mercekler, optik alt alanına; yarı iletken içerikli görüntü sensörleri ise elektromanyetizma, atom fiziği alt alanlarına aittir.
Fiziğin Alt Dalları ve Fiziğin Alt Dallarına Günlük Hayattan Örnekler

Fiziğin Alt Dallarına Günlük Hayattan Örnekler

 • Optik : Cam, aydınlatma araçları, ayna, mercekler, teleskop
 • Mekanik : Bina ve köprülerin tasarımı
 • Elektrik : Bilgisayar, radyo, televizyon, telefon, bobin, kondansatör
 • Manyetizma : Hızlı trenler, mıknatıslar, pusula,
 • Termodinamik : Buzdolabı, ısı yalıtımı ile ilgili ürünler, buhar makineleri, klima
 • Atom fiziği : Lazer sistemleri
 • Nükleer fizik : Işın tedavisi ve Röntgen cihazları
 • Katı hal fiziği : Isı iletimine sahip metaller, yarı iletkenler, yalıtkanlar

Fiziğin Alt Dalları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Güneş patlaması fiziğin hangi alt dalına girer?

Güneş'teki patlamaları fiziğin alt alanlarından biri olan "Nükleer Fizik" inceler.

Atom bombası yapımı fiziğin hangi alt dalına girer?

Atom bombası yapımını fiziğin alt alanlarından biri olan "Nükleer Fizik" inceler.

Röntgen fiziğin hangi alt dalına girer?

Nükleer fiziğin diğer adı çekirdek fiziğidir. Nükleer fizik X – ışınları (Röntgen), manyetik rezonans (MR), pozitron emisyon tomogrofisi gibi görüntüleme tekniklerini inceler.

Yıldızlarda enerji üretimi fiziğin hangi alt dalı?

Yıldızlarda enerji üretimini fiziğin alt alanlarından biri olan "Nükleer Fizik" inceler.

İlgili Konu  Mekanik Enerji Nedir? 9. Sınıf

Gökkuşağı oluşumu fiziğin hangi alt dalına girer?

Evrende gerçekleşen ışık ve ışıma olaylarını araştıran fiziğin alt dalı ise "OPTİK"tir. Optik, ışığı araştırır. Işık olaylarından kırılma, soğurma gibi olayları inceler. Gökkuşağı bir ışık olayıdır.

Floresan lambalar fiziğin hangi alt dalına girer?

Floresan lambaları fiziğin alt alanlarından biri olan "Atom Fiziği" inceler.

Lazer fiziğin hangi alt dalına girer?

Lazeri ışık ile ilişkilendirerek Fiziğin optik fiziğinin alanına girdiğini ve lazerin gün ışığından farklı yapısı nedeni ile atom fiziğinin alanına dahil olduğunu savunan farklı fikirler bulunmaktadır. Genel olarak bilinen bilgi ise Lazerin fiziğin Optik alt dalına girdiği yönündedir.

Tüylerin kabarması fiziğin hangi alt dalına girer?

Tüylerin kabarmasını fiziğin alt alanlarından biri olan "Termodinamik" inceler.

Pil fiziğin hangi alt dalına girer?

Pilleri fiziğin alt alanlarından biri olan "Katıhal Fiziği" inceler.

Şimşek çakması fiziğin hangi alt dalına girer?

Şimşek çakmasını fiziğin alt alanlarından biri olan "Elektromanyetizma" inceler.

Paratoner fiziğin hangi alt dalına girer?

Paratonerleri fiziğin alt alanlarından biri olan "Elektromanyetizma" inceler.

Mıknatıs fiziğin hangi alt dalına girer?

Mıknatısları fiziğin alt alanlarından biri olan "Elektromanyetizma" inceler.

Gökkuşağı fiziğin hangi alt dalına girer?

Gökkuşağını fiziğin alt alanlarından biri olan "Optik Fizik" inceler.

Ampul fiziğin hangi alt dalına girer?

Ampulleri fiziğin alt alanlarından biri olan "Optik Fizik" inceler.

Astrofizik fiziğin alt dalı mıdır?

Astronomi, uzay bilimi olarak da adlandırılır . Bu bilim dalı uzayı inceleyerek uzay üzerinde çalışmalar yapar. Bu nedenle astronomi fiziğin alt dallarından biri değildir.

Yukarıda ki bilgiler haricinde bir çok fiziğin hangi alt dalına girdiği merak edilenler listesi var. Bu nedenle aşağıda ki kapsamlı listeyi içeriğe dahil ediyorum.

Fiziğin Hangi Alt Dalına Girer Sorularına Cevaplar

Enerji Santralı :Atom Fiziği
İnsan Omurgası Röntgeni :Atom Fiziği
Molekül Örgüsü :Atom Fiziği
Mr :Atom Fiziği
Nanorobotlar :Atom Fiziği
Saat :Atom Fiziği
Yarı İletkenler :Elektrik ve Termodinamik
Buzdolabının Çalışması :Elektromanyetizma
Cep Telefonu :Elektromanyetizma
Dünyanın Manyetik Alanı :Elektromanyetizma
Led Lamba :Elektromanyetizma
Mıknatıs :Elektromanyetizma
Paratoner :Elektromanyetizma
Pil :Elektromanyetizma
Radar :Elektromanyetizma
Şimşek Çakması :Elektromanyetizma
Telefon :Elektromanyetizma
Ssd Bellekler :Katıhal Fiziği
Güneş Pilleri :Katıhal Fiziği
Mikroelektronik Mühendisliği :Katıhal Fiziği
Transistör :Katıhal Fiziği
Asma Köprü :Mekanik
Basit Makineler :Mekanik
Dalgaların Girişimi :Mekanik
Evrenin Oluşumu :Mekanik
Gezegenlerin Hareketi :Mekanik
Hoparlör :Mekanik
İnşaat Mühendisliği :Mekanik
Jeneratör :Mekanik
Köprü Yapımı :Mekanik
Kuvvet :Mekanik
Ses Dalgaları :Mekanik
Tekerlek :Mekanik
Yüksek Hızlı Tren :Mekanik
Atom Altı Parçacıklar :Nükleer fizik
Atom Bombası Yapımı :Nükleer fizik
Güneş Enerjisi :Nükleer fizik
Güneşteki Patlamalar :Nükleer fizik
Manyetik Rezonans :Nükleer fizik
Nükleer Enerji Santralı :Nükleer fizik
Radyasyon :Nükleer fizik
Radyoaktif Işıma :Nükleer fizik
Röntgen Işınları :Nükleer fizik
X Işınları :Nükleer fizik
Yanardağ Patlamaları :Nükleer fizik
Yıldızlarda Enerji Üretimi :Nükleer fizik
Ampul :Optik Fizik
Gökkuşağı Oluşumu :Optik Fizik
Işıma :Optik Fizik
Lazer Işığının Oluşumu :Optik Fizik
Lcd Televizyon :Optik Fizik
Mercekler :Optik Fizik
Plazma Topu :Plazma ve Yüksek enerji fiziği
Uzay Ve Roket Sanayisi :Plazma ve Yüksek enerji fiziği
Yıldızların Oluşumu :Plazma ve Yüksek enerji fiziği
Atom Bombası Sonucu Oluşacak Enerji :Termodinamik
Enerji Ve Enerji Dönüşümleri :Termodinamik
Entropi :Termodinamik
Güneş Panelleri :Termodinamik
Isıtma Soğutma Sistemleri :Termodinamik
Klima :Termodinamik
Özkütle :Termodinamik
Termal Kamera :Termodinamik
Termometre :Termodinamik
Termos :Termodinamik
Tüylerin Kabarması :Termodinamik
Astronomi :Fiziğin Alt Dalına Girmez
Botanik :Fiziğin Alt Dalına Girmez
Güneş Yanıkları :Fiziğin Alt Dalına Girmez
Kalıtım :Fiziğin Alt Dalına Girmez
Mekatronik :Fiziğin Alt Dalına Girmez
Simya :Fiziğin Alt Dalına Girmez
Yanma Olayı :Fiziğin Alt Dalına Girmez
Fiziğin hangi alt dalına girer tablosu

Kaynak : Fen Lisesi Fizik 9. Sınıf Ders Kitabı

Emeği Geçenler

 • Abdullah AYDIN
 • Ayşegül ÇELİK
 • İsa YILMAZ
 • Kamil SOYARSLAN
 • Murat ERAT
 • Şeyda BOZARSLAN

Fizik bilimi Ders Notları

Konu hakkında sizin fikriniz nedir. Hemen görüşlerinizi iletmek için  Yorum Yap butonunu kullanabilirsiniz. Ayrıca Konu Anlatımı'na destek olmak isterseniz bu içeriği sosyal medya ağınızda paylaşabilirsiniz. 

YAZAR BİLGİSİ
Hayatını internete adamış biri olarak, hedefim bilgiyi ulaşılabilir hale getirmektir. Bu amaca istinaden her türlü bilgi paylaşımını KonuAnlatimi.Net üzerinde yapıyorum. Umarım içeriklerim tüm ziyaretçilerim için faydalı olur.
YORUMLAR

 1. öğrenci dedi ki:

  çok teşekkür ederim

  1. Sizlerin eğitim hayatına ufak bir katkı dahi sağlayabiliyorsak bu bize mutlulukların en büyüğünü vermektedir. Bu kısa ama çok değerli yorumu yapıp mutluluğumuzu arttırdığınız için bizde size çok ama çok teşekkür ederiz. Başarılar.

 2. Satürn dedi ki:

  merhaba, ışımayı atom fiziği mi nükleer fizik mi inceler acab? Cevap verirseniz sevinirim.

  1. Atom fiziği inceler…Çünkü ışıma elektronların yörüngeler arası geçişleri sırasında oluşur. Elektronu inceleyen atom fiziğidir. Nükleer ise çekirdek içini inceler. Orada elektron bulunmaz.

 3. jüpiter dedi ki:

  mikrodalga fırın hangi fiziğin alt dalına giriyor?

  1. Mikrodalgayı nükleer fizik inceler. Haricen mikrodalga fırında yemek yapmanın fiziğin hangi alt dalına girdiğini sormuştunuz. Bu sorunun cevabı için ise ” https://kisaca.konuanlatimi.net/83/mikrodalga-firinda-yemek-pisirmek-fizigin-hangi-dalina-girer ” burada bulabilirsiniz. Başarılar dilerim.

 4. arzu karakulak dedi ki:

  güzel emek verilmis tesekkurler

  1. İyi düşünceleriniz için teşekkürler

 5. yusuf dedi ki:

  performans ödevimde işime yaradı.hazırlayanlara tesekkür ederim.

 6. Öğrenci dedi ki:

  MR fiziğin alt dallarından elektromanyetizmaya mı yoksa atom fiziğine mi girer?

 7. Poterhead dedi ki:

  Mikrofon fiziğin hangi alt dalına girer

 8. Semra dedi ki:

  oberth etkisi fiziğin hangi alt dalına girer acaba?