Girişimci ve Başarılı Girişimcilerin Özellikleri | Girişimci Kimdir?

Girişimci ve Başarılı Girişimcilerin Özellikleri | Girişimci Kimdir?

Nisan 19, 2020 0 Yazar: Konu Anlatımı Admin

Ekonomik değerlerin üretilmesi ve pazarlanması için doğal kaynakların, emeğin ve sermayenin bir araya getirilmesi, bu değerlerin belirli bir düzende kullanılması için de bazı kişilerin önderlik etmesi gerekir.

Sermaye, emek ve doğal kaynakları belli bir sistem içerisinde bir araya getirecek kişi; neyin, nasıl, ne zaman ve nerede üretileceğine karar vermeli, bunun için gerekli tüm çalışmaları yapmalıdır.

Bunları yapacak olanlar da girişimcilerdir. Ekonomik yaşamın ve işleyişin çıkış noktasını insan ihtiyaçları oluşturur. İnsanlar ihtiyaçlarının karşılanmasını isterler. Bunun için de amaçlı etkinliklerde bulunurlar.

Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılmış olan etkinliklere iş adı verilir.Yaptıkları amaçlı faaliyetlerden olumlu sonuç aldıklarında mutlu olur, olumsuz sonuç aldıklarında ise mutsuzluk duyarlar.

İhtiyaçların ortaya çıkma süreci tüm insanlarda aynıdır. Ancak ihtiyacın çeşidi ve şiddeti insandan insana farklılık gösterir. Örneğin kimi insan daha iyi giyinmeye öncelik verirken kimileri de kültürel gereksinimleri gidermeyi daha çok önemseyebilir.

Girişimcilik Ders Notları