Girişimcilerin Sosyal ve Yasal Sorumlulukları

Girişimcilerin Sosyal ve Yasal Sorumlulukları

Nisan 25, 2020 0 Yazar: Konu Anlatımı Admin

Kısaca Konu Başlıkları

Girişimcilerin Sosyal Sorumlulukları

Girişimcilerin bulundukları topluma karşı birtakım görevleri ve katkıları bulunmaktadır.

Bunlar şöyle açıklanabilir:

  1. Ülkemiz benzeri gelişmekte olan ülkelerde en önemli sorunlardan biri işsizliktir. Yeni yatırımların yapılmaması, çalışacak nüfusa iş alanlarının açılmaması işsizliği doğurur. Bir ülkede girişimci sayısı ne kadar artarsa istihdam oranı da o derece artar. Dolayısıyla işsizlikten kurtulmanın en etkin yolu, kişilerin kendi işlerini kurmalarıdır.
  2. Toplumsal refah düzeyinin yükselmesi bireylerin refahlarıyla ilgilidir. Bireylerin refahını artıracak bir etken ise kendi işine sahip olmasıdır. Dolayısıyla girişimcilik toplumsal refahın oluşturulmasında ve tabana yayılmasında etkin rol oynayabilecek bir mekanizmadır.
  3. Girişimciler bilim ve teknolojiyi iyi kullanıp bazı alanlara kaynak aktararak gelişmesine yardımcı olmaktadırlar.

Girişimcilerin Yasal Sorumlulukları

Girişimciler faaliyetlerini sürdürürken ayrıca devlete karşı birtakım sorumlulukları da yerine getirmek zorundadırlar. Yasalar tarafından belirlenmiş bu sorumlulukların başlıcaları şunlardır:

  1. İşinin gereği olan yasal defterleri tutma sorumluluğu
  2. Ticari defterlerini tasdik ettirme sorumluluğu
  3. Ticari defter kayıt ve düzenine uyma sorumluluğu
  4. Ticari defterleri saklama sorumluluğu
  5. Vergilerini doğru ve zamanında ödeme sorumluluğu
  6. Sosyal güvenlik kurumuna karşı sorumluluğu
  7. İşçi çalıştırması hâlinde alakalı kurumlara bildirme ve kesintileri ödeme sorumluluğu

Girişimcilik Ders Notları