Girişimciliğin Önemi

19.04.2020
Girişimciliğin Önemi

Dinamik bir girişimcilik sektörünün varlığı küçük işletmelerin gelişimi için önemlidir. Girişimciler fırsatları görebilen, yaratıcı, yenilikçi, risk alan ve riski yönetebilme becerisi olan, yeni mal ve hizmetler ya da sistemler geliştiren bireylerdir.

Girişimciliğin Önemi 1

Girişimcilik ve girişimciliğin desteklenmesi gerek gelişmiş gerekse de gelişmekte olan ülkelerin temel politikasıdır. Bu bağlamda da girişimcilere maddi, manevi kurumsal birtakım destek mekanizmaları her düzeyde işletilmektedir.

Erken yaşlarda bireyleri girişimci olmaya yönlendirmek ve toplum kültürünün bir parçası haline dönüştürmek amacıyla lise ve üniversite düzeyinde girişimcilik dersleri yaygınlaştırılmaktadır. Girişimciliğin önemini aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür.

1- Girişimciliğin Sosyal Hayattaki Önemi

Girişimciliğin Sosyal Hayattaki Önemi

Günümüzde işletmelerinin öneminin giderek artması ve toplum içinde vazgeçilmez bir kurum haline gelmeleri sebebiyle birtakım sorumluluklar üstlenmeleri gerekir. Çünkü işletmelerin toplumun öteki sosyal, siyasi, bilimsel ve teknolojik kurumları üzerinde önemli etkileri görülmektedir.

Bu durum işletmelerin toplum içinde birtakım sorumluluklar üstlenmesini de zorunlu hâle getirmiştir. Bu açıdan işletmenin kendi amaçlarına yönelik ekonomik faaliyetleri ile sosyal sorumluluk birbirinden ayrı düşünülmemelidir.

Günümüz ticari hayatında çoğu girişimci, doğru olanı yapmanın yani müşterilere hizmet etmenin, çalışanların moral durumuna önem vermenin, tedarikçileri desteklemenin, iyi bir komşu olmanın ve çevreyi korumanın ticari açıdan mantıklı olduğunu zaten sezgisel olarak bilmektedir.

Son yıllarda müşterilerden, yerel halktan, denetim mercilerinden, bankalardan, kredi veren kuruluşlardan ve sigortacılardan gelen baskılar da kişileri sorumlu girişimciliğe zorlamaktadır. Sorumsuz bir şekilde üretim yapan ve çevreyi tahrip eden kuruluşların neden olduğu su kirliliği, hammadde kaynaklarının israfı, yeşil alanların tahrip edilmesi, küresel ısınma vb. çevresel sorunlar dünya yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemiştir.

İlgili Konu  Girişimcilik Örnekleri

Yaşadığımız ekolojik çevrenin bozulmasına karşı, toplumun genelinde oluşan hassasiyetler girişimcileri çevre konusunda duyarlı hâle getirmiştir. Çevrenin kirlenmesinde önemli rol sahibi olan işletmeler, insanların bu konuya duyarlı olması nedeniyle çevre korumasına özen göstermek zorunda kalmışlar; hatta bunu bir rekabet aracı olarak görmüşlerdir.

Çevreye duyarlı olan işletmeler ve girişimciler, aldıkları çevre dostu semboller ve ödüller vasıtasıyla tanınmakta ve tüketiciler tarafından takdir edilmektedir. Girişimciliğin en önemli faydası bireyin kendi potansiyelini ortaya koyma ve yapmak istediklerini uygulama imkânı vermesidir.

Girişimci ayrıca kurduğu işletmeler aracılığıyla bulunduğu çevrenin sosyal ve sportif etkinliklerine sponsor olarak veya başka yardımlar yaparak sosyal ve kültürel gelişmeye de katkıda bulunur. Girişimcilikte amaç, daha çok para kazanmak olarak düşünülse de asıl olan toplumsal yaşam kalitesini artırmaktır.

Girişimcilerin Başlıca Sosyal Sorumlulukları

 • Çalışanlarına karşı sorumlulukları: Girişimciler çalışanlarına, adil ve rahat geçinmelerini sağlayacak ücret ödemelidir.
 • Müşterilere karşı sorumlulukları: Müşterilerine her zaman en kaliteli ve en uygun fiyatlı ürün temin etmeyi amaç edinmeli, onları dinlemeli, müşterinin ihtiyaçlarını dikkate almalıdır.
 • Çevreye karşı sorumluluk: İşletmesindeki üretim sonucu ortaya çıkan atıklarla ekolojik
 • çevrenin dengesini bozmaktan kaçınmalı, çevreye karşı duyarlı olmalıdır.
İlgili Konu  Girişimcilerin Sosyal ve Yasal Sorumlulukları

Girişimci işletmesindeki üretim sonucu ortaya çıkan atıklarla ekolojik çevrenin dengesini bozmaktan kaçınmalı, çevreye karşı duyarlı olmalıdır. resim

Ailesine ve topluma karşı sorumluluk: Girişimci, öncelikle ailesinin ve yetiştiği toplumun bir ferdi olduğunu unutmamalı, takdir edilecek davranışlarda bulunmalı, sorumluluklarını yerine getirmelidir.

Bağlı olunan odalara karşı sorumluluk: Her girişimci yaptığı işle alakalı olan oda ve kuruluşlara üye olmak zorundadır. Bu kuruluşlara karşı olan sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmeli, örneğin aidatlarını düzenli ödemelidir.

Sivil toplum kuruluşlarına karşı sorumluluk: Girişimci topluma ve insanlığa örnek olması açısından sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarında yer almalı, hatta öncü olmalıdır. Örneğin engellilerin topluma kazandırılması ve çalışma yaşamında aktif hâle getirilmesi amaçlı kuruluşların çalışmalarına fiilen katılmak, engelli kişilerin işletmesinde çalışmalarını sağlamak bir sosyal sorumluluk göstergesidir. Ayrıca engelli bireylerin her konuda faydalanabileceği muhteşem bir platform olan engelli.com kesinlikle değerlendirilmesi gereken bir platformdur.

2- Girişimciliğin Ekonomik Hayattaki Önemi

Girişimciliğin Ekonomik Hayattaki Önemi

Bir ülkede girişimcilik düzeyi arttıkça, yeni iş olanakları da artar. Türkiye benzeri işsizlik oranının yüksek düzeyde olduğu ülkelerde yeni iş alanları yaratılması ve istihdam olanaklarının geliştirilmesi çok önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Girişimciliğin arttırılması, işsizlik sorununu da azaltacağından girişimciliğin teşvik edilmesi birçok ülkede devlet politikası hâline gelmiştir. Girişimcilik ticaretle uğraşanlar arasındaki rekabeti yükseltir. Rekabet arttıkça işletmelerin etkinliği artacak, tüketiciler ve toplum lehine daha iyi mal ve hizmet üretimi gerçekleşecektir.

İlgili Konu  Ekonomi Hakkında Genel Bilgiler

Bir ülkede girişimcilerin sayısı arttıkça istihdam oranı da artar.Girişimci sayısının artması toplumsal refah düzeyini, insanların hayat standartlarını yükseltir. Bir toplumda girişimciliğin, başka bir deyişle özel işletmelerin var olması, toplumun sosyal ve politik sistemiyle çok yakından ilgilidir.

Serbest pazar ekonomisini benimsemiş toplumlarda girişimcilik, ekonominin sağlıklı işleyişinin güvencesidir. Yaratıcı gücü, atılımcılığı, iş bitirici özelliği ve dinamik yapısı ile girişimci, toplumun var olan veya potansiyel iş gücünü ve sermaye kaynaklarını üretime yönlendirir.

Ürettiği mal veya hizmetin niteliğini ve niceliğini artırarak toplumun refah düzeyinin yükselmesine önemli katkılarda bulunur. Tüm bu nedenlerle girişimcilik, ekonomik bir kaynak durumundadır.

Girişimciliğin Ekonomik Açıdan Önemi Maddeler Hâlinde

 1. Ülkelerin kalkınması, mevcut doğal ve öteki kaynakların değerlendirilmesi girişimcilerin girişimleri ile mümkündür.
 2. Girişimcilik, özelleştirmede başarıyı beraberinde getirir.
 3. Kamuya sunulan hizmetlerin kalitesinin artması, girişimcilikle mümkün olur.
 4. Girişimciliğin bilim ve teknolojinin gelişmesine katkısı büyüktür.
 5. Girişimcilik, kamudaki fazla personelin azaltılmasını, kalan personelin ise mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesini sağlar.
 6. Girişimcilik, işsizlikle mücadelenin en etkin yoludur.
 7. Girişimcilik, gelir dağılımındaki adaletsizliğin çaresidir.
 8. Tasarrufların değerlendirilmesi ve atıl olan birikimlerin ekonomiye kazandırılması girişimciliğin gelişmesi ile mümkündür.
 9. Girişimcilik vergi gelirlerinin artması sağlar.
 10. Girişimcilik yeni üretim yöntemleri bulmayı kolaylaşır.
 11. Girişimcilik ihracatın artmasını ve gelişmesini sağlar.
 12. Uluslararası rekabette başarı kazanmak, girişimciliğin gelişmesi ile mümkündür.

Girişimcilik Ders Notları

Konu hakkında sizin fikriniz nedir. Hemen görüşlerinizi iletmek için  Yorum Yap butonunu kullanabilirsiniz. Ayrıca Konu Anlatımı'na destek olmak isterseniz bu içeriği sosyal medya ağınızda paylaşabilirsiniz. 

YAZAR BİLGİSİ
Hayatını internete adamış biri olarak, hedefim bilgiyi ulaşılabilir hale getirmektir. Bu amaca istinaden her türlü bilgi paylaşımını KonuAnlatimi.Net üzerinde yapıyorum. Umarım içeriklerim tüm ziyaretçilerim için faydalı olur.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.