Girişimcilik

Girişimcilik faaliyeti, toplumun üyelerinin kendi risk ve mülkiyet sorumluluğunda yürütülen kişisel gelir veya karını elde etmeyi amaçlayan bağımsız bir girişimci ekonomik faaliyettir. Bu etkinliğe katılanlara girişimci denir. Girişimcilik, neyin, kimin için üretileceği, ekonomik yasaların benimsenmesi, sınırlı kaynakları kullanmak için daha gelişmiş yollar aramak, düşük maliyetli ve yüksek kaliteli ürünler üretmek, yeni hizmet yöntemleri bulmak, etkili satış organizasyonu, tüketici araştırması, rakiplerin kapsamlı çalışması vb. . ile doğrudan ilgilidir. Girişimcinin çeşitli işlevleri vardır.

 

  1. Girişimci ekonomik faaliyet için gerekli tüm kaynakları toplar. Bunlar doğal, yatırım ve işgücü kaynaklarını içerir.
  2. Girişimci ekonomik faaliyetin en önemli meseleleri hakkında kararlar alır.
  3. Girişimci bir yenilikçidir.
  4. Bir girişimci parası, çalışma saatleri ve ekonomik ortamdaki itibarı ile risk altındadır.

 

Girişimcilik her şeyden önce ekonomik bir faaliyettir. Bu aktivite 3 türe ayrılabilir.

 

  1. Hayatta kalma ihtiyacı üzerine hareket etmek.
  2. Kolaylık, kendi takdirinize bağlı olarak çalışmak için ekstra gelir.
  3. Girişimcinin takdirine bağlı olarak hareket etmek.

 

Genel olarak, girişimci olmak istemenin birkaç nedeni vardır: para kazanmak, kamu refahına katkıda bulunmak, faaliyet alanlarında bir “İmparatorluk” yaratmak, özgürce faaliyet göstermek, kendilerini toplumda savunmak vb. Bu nedenlerden bağımsız olarak, ana hedef kâr etmektir.

 

Girişimcilik küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelere ayrılmıştır. Türkiye’de dahil olmak üzere piyasa ekonomisine geçiş yapan ülkelerde, küçük işletmeler genel olarak ulusal ekonominin, istihdamın ve ekonomik kalkınmanın gelişimini belirleyen önemli bir ekonomik faktördür.

 

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin önemi herhangi bir ülke için çok değerlidir. Büyük işletmelerin ihtiyaç duyabilecekleri ürünleri üretemeyen, çeşitli hizmetler sunabilen, küçük perakendeciler olan, işlerin sınırlı olduğu yerlerde işsizliği kısmen ortadan kaldıran, tüketicilere ürün sağlayan, vergi ödeyerek bütçe gelirlerini azaltan ve nüfusun belirli bir kısmının gelirini artıran ürünler veya parçalar üretiyorlar. Büyük işletmelere kıyasla esnektirler – kısacası, genel yaşam standardını iyileştirmede önemli bir rol oynarlar.

 

İşletmenin üretim ve pazarlama politikaları açısından önemli olan, ekonomik mallar ve ticari hizmetler, başka bir deyişle ekonomik ürünlerdir. Her ekonomik...
23.04.2020
385
Üretim işletmelerinde imal edilmiş tüketim veya üretim mallarına mamul adı verilir. Çamaşır makinesi, buzdolabı, otomobil gibi. Bir mamulün, tüketicinin gereksinimini...
23.04.2020
570
Girişimciler, işletmelerinde doğal kaynaklar, sermaye ve emek girdilerini sistemli bir şekilde bir araya getirerek dönüşüm sağladıklarında anlamlı bir sonuç elde...
23.04.2020
2.093
İnsanlar yaşamlarının büyük bir bölümünü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli çabalarla geçirirler. Çünkü insan gereksinimleri sınırsız, bunları karşılayacak kaynaklar ise son...
23.04.2020
1.289
En geniş anlamıyla planlama, geleceğe yönelik yapılacak işleri, izlenecek yöntemleri ve davranış biçimlerini önceden tasarlayarak saptama işlemidir. Girişimci açısından plan;...
23.04.2020
926
Fizibilite (yapılabilirlik) etüdü, bir projenin ekonomik potansiyelini ve pratik uygulanabilirliğini belirlemek amacıyla teknik, finansal ve ekonomik verilerinin araştırılması yöntem ve...
20.04.2020
3.601
Proje, belirli sermaye ile bir yatırımda bulunmak ya da pazarlama işine girişmek vb. etkinlikler için yapılacak giderler ve elde edilecek...
19.04.2020
397
İş Fikri Nedir? Girişimcilerin başarılı olabileceklerine inandıkları, yetenekleri, bilgi ve beceri düzeylerine göre sahip olduğunu düşündükleri ve uygulamaya karar verdikleri...
19.04.2020
1.268
Dünyada girişimcilik, farklı etmenlerden etkilenmiş, toplumların sosyoekonomik koşullarına bağlı olarak farklı gelişmeler göstermiştir. Serbest pazar ekonomisinin uygulandığı ülkelerdeki şekilde Türkiye’de...
19.04.2020
360
İş fikri her ne olursa olsun, başarılı bir girişimcilik örneği sergileyebilmek için bilgi birikimi, beceri ve davranış biçimi olmak üzere...
19.04.2020
260
Girişimci üretim faktörlerini bir araya getiren ve bunların gerektirdiklerini uygulama amacına yöneltir. Girişimcilerin birinci özelliği budur. Bu özellik ayrıca bir...
19.04.2020
329
Kişi ve örgütlerin gereksinimlerinden oluşan toplam talebe uygun mal ve hizmetlerin üretilmesi gerekir. Tükenmek bilmeyen yeni ve değişik gereksinimleri giderici...
19.04.2020
369
Ekonomik değerlerin üretilmesi ve pazarlanması için doğal kaynakların, emeğin ve sermayenin bir araya getirilmesi, bu değerlerin belirli bir düzende kullanılması...
19.04.2020
302
Girişimci er yada geç kendi işini kurmak ve kendi hayat şartlarını oluşturmak için atılacak olan kişidir. Ancak hayatın her noktasındaki...
19.04.2020
1.572
Dinamik bir girişimcilik sektörünün varlığı küçük işletmelerin gelişimi için önemlidir. Girişimciler fırsatları görebilen, yaratıcı, yenilikçi, risk alan ve riski yönetebilme...
19.04.2020
1.063
Üretim faktörleri, insan ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetleri elde etmek için kullanılır. Girişimci ise öteki üretim faktörlerini (doğal kaynak, emek,...
10.04.2020
1.409
Girişimcilik türleri makalemiz, girişimcilerin yol haritası niteliğindedir. Girişimcilik çeşitleri iş yapısına göre farklı özelliklere sahiptirler. Başlıca girişimcilik türlerini aşağıdaki şekilde...
10.04.2020
2.011
Girişimcilik; Fransız iktisatçı Jean Baptiste Say (Jan Baptist Say)’dan sonra emek, doğal kaynaklar ve sermayeden sonra 4. üretim etkeni olarak...
10.04.2020
332