Göreceli (Özel) Konum Tanımı ve Özellikleri

14.11.2020
Göreceli (Özel) Konum Tanımı ve Özellikleri

Göreceli Konum Nedir?

Bir yerin kıtalara, okyanuslara, denizlere, boğazlara olan uzaklığına o yerin göreceli konumu denir. Ayrıca bir yerin komşu olduğu ülkeler, yer altı ve yer üstü kaynakları, yükseltisi, yeryüzü şekilleri gibi özellikleri de o yerin göreceli konumunu belirler. Aşağıda verilen örnekleri inceleyiniz.

Göreceli (Özel) Konum Tanımı ve Özellikleri 1

Bknz: Göreceli konum ile mutlak konum arasında ki farklar

Göreceli Konum Örnekleri

PanamaMısır
Panama, Büyük Okyanus ile Atlas Okyanusu arasında bulunan bir ülkedir. Panama Kanalı’nın açılmasıyla birlikte ülkenin dünya üzerindeki önemi artmıştır. Çünkü iki okyanus arasında geçiş yapmak isteyen yük gemileri bu kanalı kullanmaya başlamıştır. Bu durum Panama’nın göreceli konumundan kaynaklanmaktadır.Mısır, Dünya’nın önemli akarsularından biri olan Nil Nehri’ne sahiptir. Nil Nehri’nin kıyıları önemli tarım alanlarıdır. 1869 yılında Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla ülkenin dünyadaki önemi artmıştır. Bu kanal sayesinde Akdeniz ile Kızıldeniz birbirine bağlanmış, dünya ticaretine katkı sağlanmıştır. Ayrıca Mısır, Afrika ile Asya kıtasını birbirine bağlayan bir konumda bulunmaktadır.
Göreceli Konum Örnekleri
Dünya Siyasi Haritası

Türkiye’nin Göreceli Konumu ve Sonuçları

Ülkemizin Dünya üzerinde bulunduğu göreceli konumundan dolayı ortaya çıkan sonuçlar aşağıda verilmiştir. İnceleyiniz.

İlgili Konu  Türkiye’de İklim Çeşitleri

 • Ülkemiz Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişme noktasında bulunur. Bu üç kıta arasında köprü durumundadır. Asya ve Avrupa kıtalarında toprağı olması ve bunları birbirine bağlaması Türkiye’nin önemli bir özelliğidir.
 • Türkiye, dünyadaki petrolünün önemli bir kısmına sahip olan Orta Doğu ülkelerine komşudur. Petrolün, Orta Doğu ülkelerinden Avrupa ülkelerine aktarılmasında stratejik bir öneme sahiptir.
 • Türkiye, zengin yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahiptir. Dünya’daki bor madeninin %65’inin ülkemizde bulunması ve su kaynaklarının fazla olması ülkemizi önemli hâle getirmektedir.
 • Karadeniz ile Akdeniz’i birbirine bağlayan İstanbul ve Çanakkale boğazları ülkemizde bulunmaktadır. Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin, başka denizlere ve okyanuslara açılabilmesi için ülkemizde bulunan boğazlardan geçmesi gereklidir. Bu durum Türkiye’yi önemli kılan bir özelliktir.
 • Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımadadır. Bu sayede ülkemizde balıkçılık yapılmaktadır; deniz turizmi ve ticareti gelişmiştir. Denizlere kıyısı olan yerlerde iç kesimlere göre iklim daha ılıman, yağış ise daha fazladır.
 • Ülkemizde dağların uzanış yönü doğu-batı doğrultusundadır. Ülkemizin kuzey ve güneyinde dağlar kıyıya paralel, batısında ise dağlar kıyıya dik uzanır. Bunun sonucunda Akdeniz ve Karadeniz ikliminin etkisi iç kısımlara fazla ulaşmaz. Batıda ise Akdeniz ikliminin etkisi iç kesimlere daha kolay ulaşabilmektedir.
 • Ülkemizde batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti genel olarak arttığı için sıcaklık azalmakta, tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi ise uzamaktadır.
 • Ülkemizde yeryüzü şekilleri dağlık ve engebelidir. Bu durum kara, hava ve demir yolu ulaşımını zorlaştırabilmektedir. Ülkemizin doğu, kuzey ve güneyinde ulaşım güçlükle yapılırken Marmara denizi çevresi, Anadolu’nun ortası ve güneydoğusunda ulaşım daha kolaydır.
İlgili Konu  İnsanların Doğayı Kullanma Biçimleri

Bir bölgenin veya ülkenin coğrafi konumu, büyüklüğü, iklimi, yer altı ve yer üstü kaynakları gibi özelliklerinin ülkeler arası politikada oynadığı rollerden kaynaklanan konumuna jeopolitik konum adı verilir. Asya ve Avrupa kıtalarının kesiştiği yerde olması, İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olması, Orta Doğu petrol kaynaklarına yakın olması gibi özellikler ülkemizin jeopolitik önemini artıran özelliklere örnektir.

Jeopolitik konumundan dolayı ülkemiz üzerinden önemli petrol ve doğal gaz boru hatları geçmektedir.

Göreceli Konum Özellikleri ( Maddeler )

 • Ülkemiz üç tarafı denizlerle çevrili bir yarım adadır.
 • Ülkemiz Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan köprüdür.
 • Tarih boyunca farklı medeniyetlere beşiklik etmiş bir ülkedir.
 • Karadeniz ve Akdeniz’i birbirine bağlayan İstanbul ve Çanakkale Boğazı’na sahiptir.
 • Üç kıtanın birbirine yaklaştığı noktada konumlanmıştır.
 • Yakın bir jeolojik zamanda meydana gelmiştir.
 • Ortalama yükseltisi fazladır (1132 m).
 • Genel olarak dağlar doğu-batı doğrultusunda uzanır.
 • Kısa mesafede Yer şekilleri değişiklik gösterir.
 • Farklı iklim özelliklerini barındırır.
 • Çok fazla tarım ürünleri çeşitliliğine sahiptir.
 • Dünyanın doğal, ekonomik, kültürel ve siyasi yönden farklı bölgeleri arasında yer almaktadır.
 • Yer altı kaynak çeşitliliği bakımından zengin bir ülkedir.
 • Petrol ve doğal gaz yataklarına ev sahipliği yapan Orta Doğu ve Kafkas ülkelerine oldukça yakındır.
 • Çevresindeki ülkeler için önemli bir enerji nakil merkez konumundadır.
 • Ülkemiz Dünyanın önemli ulaşım yolları üzerinde yer almaktadır.
İlgili Konu  İlk Yerleşmeler ve Yerleşmelerin Farklılaşması
Göreceli Konum Nedir?

Göreceli konum ile ilgili sorular

Göreceli Konum Ne Demek? Anlamı Nedir?

Bir yerin kıtalara, okyanuslara, denizlere, boğazlara olan uzaklığına o yerin göreceli konumu denir. Ayrıca bir yerin komşu olduğu ülkeler, yer altı ve yer üstü kaynakları, yükseltisi, yeryüzü şekilleri gibi özellikleri de o yerin göreceli konumunu belirler. Aşağıda verilen örnekleri inceleyiniz.

Göreceli Konum Diğer Adı Nedir?

Herhangi bir ülkenin kendine özgü özelliklerini tanımlayan göreceli konumun diğer adı özel konum olarak tanımlanmıştır.

Göreceli Konum Nedir? Kısaca

Göreceli konum kısaca bir yerin kıtalara, okyanuslara, denizlere, boğazlara olan uzaklığı olarak tanımlanabilir.

Göreceli Konum Neye Göre Belirlenir?

Göreceli konum bir ülkenin konumlandığı yeri baz alarak çevresinde bulunan ülkelerden farklı kendine özgü özelliklerini baz alarak belirlenmektedir.

Göreceli Konum Nelere Etki Eder?

Çevresindeki önemli yollar, denizler, ülke, dağ ve doğal kaynaklar gibi yerel değişkenlerden etkilenerek göreceli konum belirlenmektedir.

Konu hakkında sizin fikriniz nedir. Hemen görüşlerinizi iletmek için  Yorum Yap butonunu kullanabilirsiniz. Ayrıca Konu Anlatımı'na destek olmak isterseniz bu içeriği sosyal medya ağınızda paylaşabilirsiniz. 

YAZAR BİLGİSİ
Hayatını internete adamış biri olarak, hedefim bilgiyi ulaşılabilir hale getirmektir. Bu amaca istinaden her türlü bilgi paylaşımını KonuAnlatimi.Net üzerinde yapıyorum. Umarım içeriklerim tüm ziyaretçilerim için faydalı olur.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.