İngilizce Makale Yazma

İngilizce Makale Yazma

Temmuz 26, 2020 0 Yazar: media markt

En başından beri, derslerde denemeler vardı. Form zaman zaman değişse de, makaleler formlarını neredeyse hiç değiştirmemiştir. Bu açıdan denemeler, İngilizce derslerindeki en önemli koşullardan biridir. Günümüzde, dersler sırasında yeni başlayanlar için küçük, kolay konular yazıyorlar. Bilgileri genişledikçe, çok çeşitli zor konular üzerine denemeler yazarlar. Bu yazıda, bu konuyla ilgili düşüncelerimizi sizinle paylaşacağız.

Genel olarak, makaleler öğrenme sürecinde büyük pratik öneme sahiptir. Öğrencilerin dilbilgisi (yazma) bilgisi daha da güçlendirilir ve geliştirilir, aynı zamanda öğrenciler yazma becerilerini geliştirir, cümle kurma ve okuma becerilerini geliştirirler.

Deneme eğitimi tutarlılık, düzenli eğitim, kolaydan zora geçiş ve bağımsız fikirlerin ifade edilmesine dayanmaktadır. Bu nedenle, makale yazma eğitiminde önemli bir rol oynamalı ve öğretmenin odak noktası olmalıdır. V-IX notlarındaki denemeler, öğrencilerin üst sınıflarda mükemmel yazma becerileri kazanmalarına yardımcı olur Deneyim, üst sınıf öğrencilerinin deneme yazma alanındaki bilgi ve becerilerinin yüzeyselliği ve zayıflığının nedenlerinden birinin özellikle V-IX notlarında yaratıcı yazmada olduğunu gösterir. Makaleye dikkat edilmemesi, bu makalenin rolünün ve öneminin hafife alınmasından kaynaklanmaktadır.


İngilizce Makale Yazma 1

Kısaca Konu Başlıkları

Deneme planı

Bir makalenin başarısı planlamasına bağlıdır. Metnin tek tek bölümleri arasında güçlü bir bağlantı olmalı ve bu bölümler birbirini tamamlamalı ve haklı göstermelidir. Yazılı çalışma için hazırlık ile ilgili olarak, öğretmen öğrenciler için yaklaşık bir plan yapabilmelidir Yazılı çalışmanın planı ayrı bölümleri birbirinden izole olmayacak şekilde tasarlanmalıdır. Plana göre yazılan makalenin bölümleri arasında belirli bir oran bulunmalı ve giriş ve sonuç, konunun ana bölümüne hacim olarak karşılık gelmelidir. İlk denemelerden başlayarak, öğretmen öğrencilere hatalarını planlama ve düzeltme konusunda rehberlik etmelidir. Bu durumda, deneme planı sınıfta toplu olarak öğrencilerin ve öğretmenin aktif katılımı ile geliştirilir.


İngilizce Makale Yazma 2

Denemelerdeki hataların düzeltilmesi

Bazen bir öğrenci bir makale yazdığında, ders kitabını veya okuduğu ilgili konuları olduğu gibi kopyalar. Öğretmen öğrencilere konunun gereksinimlerini bilmenin yeterli olmadığını öğretmelidir, konuyu yazabilmek, düşünce, yazma tarzı ve dile göre ifade edebilmek de önemlidir. Öğretmen öğrencinin sadece konuşmaya değil, dilin sadeliğine, ifadenin netliğine ve doğruluğuna da dikkat etmesini sağlamaya çalışmalıdır. Öğretmen yazıyı düzeltirken hataları gruplandırmalı ve öğrencileri bu hatalar üzerinde bağımsız olarak çalışmalı, hataların doğasını ve nedenlerini bilmek önemlidir, hataların düzeltilmesi en önemli koşullardan biridir. Bu durumda, öğretmen öğrencinin hatasını düzelttikten sonra, öğrenci hatalara ciddi dikkat etmeli ve aynı hataları bir kerede tekrarlamamalıdır. Bu nedenle, hem öğretmen hem de öğretmen dikkatli olmalıdır.

Genel olarak, makaleler neredeyse beşeri bilimlerde kullanılmaktadır. Makale yazımında yaratıcılık önemlidir. Normalde cümleler kurmak yaratıcılık gerektirir. Denemeler genellikle İngilizce derslerinde denemelerle değiştirilir. Denemeler ayrıca herhangi bir konuda deneme olarak yazılır. Aralarında neredeyse önemli bir fark yoktur.