İnkılap Tarihi

İnkılap Tarihi ders notları ve İnkılap Tarihi alanında konu anlatımları bu kategori altında er almaktadır. İnkılap Tarihi eğitim materyallerini en güncel şekilde buradan takip edebilirsiniz.

1 Ara, 2020

Avrupa’daki Gelişmeler ve Osmanlı Devleti’ne Etkileri

Avrupa’daki Gelişmeler Osmanlı Devleti,  16. yüzyılda Asya, Avrupa ve Afrika’ya yayılmış topraklarıyla gücünün zirvesine ulaşmıştı. Siyasi ve askerî açıdan üstünlüğünü komşularına, Avrupa’ya kabul ettirmişti. İpek ve Baharat ticaret yollarının...

18 May, 2020

I. Dünya Savaşı Sona Ererken

Dünya siyasetinde söz sahibi olmak isteyen ABD, kongre tarafından Başkan Woodrow Wilson’ın (Vudrov Vilsın) savaş deklarasyonunun 6 Nisan 1917 günü onaylanmasıyla Almanya’ya karşı savaşa girdi. Fakat askerlerin eğitilmesi ve...

18 May, 2020

Mondros Ateşkes Antlaşması ve Bu Antlaşmanın Uygulanması

I. Dünya Savaşı sonunda Talat Paşa kabinesinin 8 Ekim 1918’de istifa etmesi üzerine 14 Ekim 1918’de Ahmet İzzet Paşa sadrazam olmuştu. İttihat ve Terakki yöneticileri Divan-ı Harp’te yargılanacakları endişesi...

18 May, 2020

Mondros Ateşkes Antlaşmasına Yönelik Tepkiler

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın şartları Sultan Vahdettin tarafından ağır bulunmakla birlikte kendisi, I. Dünya Savaşı’ndan sonra diğer müttefik devletlerin hükümdarları gibi tahtı kaybetmemişti. Sadrazam Ahmet İzzet Paşa, Türk heyetinin gördüğü...

18 May, 2020

İtilaf Devletlerinin Gerçekleştirdiği İşgaller ve Uygulamalar

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ve Yunanlıların yaptığı işgaller aşağıdaki gibidir. İngiltere ilk olarak 3 Kasım 1918’de Musul’u işgal etti. İngilizler ayrıca Batum, Ardahan, Kars, Antep, Maraş,...

18 May, 2020

Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919)

18 Ocak 1919’da otuz iki devlet temsilcisi savaşın kesin olarak bitirilmesi, toprak anlaşmazlıklarının giderilmesi, ticari değişimlerin yeniden kurulması, uluslararası düzenin barış temeline oturtulması amacıyla Paris’te toplandı. İlk olarak İngiltere,...

16 May, 2020

Mustafa Kemal’in I. Dünya Savaşı’nda Bulunduğu Cepheler

a. Çanakkale Savaşı Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesinden sonra Mustafa Kemal, 19. Tümen Komutanlığına atanır. Bu arada 18 Mart 1915 tarihinde Çanakkale Boğazı’nı geçmek isteyen İtilaf Devletleri Donanması...

15 May, 2020

I. Dünya Savaşı Sürecinde Osmanlı Devleti

a. I. Dünya Savaşı (1914 – 1918) I. Dünya Savaşı dünyayı etkileyen; birçok insanın ölmesine, sakat kalmasına ve büyük maddi kayıplara sebep olan bir savaştır. Bu savaşın nedenleri özellikle...

15 May, 2020

Trablusgarp Savaşı ve Sonuçları

Fransızların Fas ve Tunus’u, İngilizlerin Mısır’ı işgalleri sırasında İtalya, Somali ve Eritre’yi almıştı. Habeşistan’ı işgal etmek istemişse de 1896’da Adova’da mağlup olarak bu hedefine ulaşamamıştır. Bunun üzerine Kuzey Afrika’dan...

15 May, 2020

Balkan Savaşları ve Sonuçları

Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki topraklarında XIX. yüzyılın ilk yıllarından itibaren bazı siyasi, sosyal, kültürel ve dinî hareketlenmeler yaşanmaya başladı. Bu hareketlenmelerin neticesinde bağımsızlığına kavuşan bölge ulusları, Balkan Sorunu’nun büyük bir...

15 May, 2020

II. Meşrutiyet Gelişmeleri ve İttihat ve Terakki Cemiyeti

20. yüzyılın ilk yıllarında Genç Osmanlılar, kendi aralarında örgütlenerek Sultan II. Abdülhamid’in iktidarına son vermek ve meşrutiyeti yeniden ilan etmek istemekteydi. Bu amaçla 1889’da İttihad-ı Osmani (Osmanlı Birliği) adında...

15 May, 2020

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti

I. Dünya Savaşı başlamadan önce Avrupa devletleri arasında kıyasıya bir sömürge edinme yarışı vardı. Özellikle Sanayi İnkılabı’nın ardından yeni ham madde ve pazar edinme çabaları, Avrupa devletlerinin arasındaki rekabeti...

15 May, 2020

Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatının İlk Yılları

a. Şam Günleri Harp akademisinden sonra Kurmay Yüzbaşı (Kolağası) olan Mustafa Kemal, Şam’daki 5. Orduya bağlı 30. Süvari Alayına tayin edildi. Artık öğrencilik yılları bitmiş, görev yılları başlamıştı. Mustafa...

14 May, 2020

Mustafa Kemal’in Ailesi ve Eğitim Hayatı

Mustafa Kemal 1881 yılında Selânik’in Koca Kasım Mahallesi, Islahhane Caddesi’nde üç katlı bir evde doğmuştur. Mustafa Kemal’in annesi Sofuzade Feyzullah Efendi’nin kızı Zübeyde Hanım’dır. Ailenin soyu Anadolu’dan Rumeli’ye iskân...