İnkılap Tarihi

İnkılap Tarihi ders notları ve İnkılap Tarihi alanında konu anlatımları bu kategori altında er almaktadır. İnkılap Tarihi eğitim materyallerini en güncel şekilde buradan takip edebilirsiniz.

Osmanlı devleti duraklama dönemi, Sokullu Mehmed Paşa’nın ölümünden sonra devlet duraklama dönemine girdi. Çünkü Kanuniden sonra gelen padişahlar Kanuni gibi...
29.09.2022
82
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamı boyunca, bizlere daha rahat bir yaşam sunabilmek adına çıkartmış olduğu hak ve hürriyetler bulunmaktadır....
27.12.2021
533
Altınordu (Altın Orda) Tarihi konusunda bugün (10/06/2021) internette en çok aranan sorular ve cevaplarını sizin için derledik. Aşağıda belirtilen soru...
10.06.2021
451
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konusunda son zamanlarda cevabı en çok merak edilen soruları sizler için derledik. Soruları google.com en...
08.06.2021
591
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konusunda bugün (05/06/2021) internette en çok aranan sorular ve cevaplarını sizin için derledik. Aşağıda belirtilen...
05.06.2021
4.989
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konusunda bugün (05/06/2021) internette en çok aranan sorular ve cevaplarını sizin için derledik. Aşağıda belirtilen...
05.06.2021
470
Dr. Tunca Özgişi tarafından hazırlanan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II. Dönem Ders Notları adlı pdf dosyası aşağıda sunulmuştur. https://konuanlatimi.net/wp-content/uploads/inkilap-tarihi-ders-notlari.pdf...
06.05.2021
543
İsviçre Medeni Kanunu, 17 Şubat 1926 tarihinde Türk Medeni kanunu olarak kabul edilmiştir. Osmanlı’nın son döneminde hazırlanmış olan Mecellenin halkın...
06.05.2021
393
Türkiye’de Mustafa Kemal Atatürk tarafından kadınlara siyasal hakların verilmesi 3 nisan 1930 tarihi ile başlamıştır. Kadınlar 3 Nisan 1930’da belediye...
06.05.2021
249
Demokrat Parti CHP’den ayrılan Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan öncülüğünde kuruldu. 1946 yılında yapılan seçimleri açık...
06.05.2021
447
12 Ağustos 1930 tarihinde kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası ekonomide devletçilik yerine liberal ekonomiyi savunmuştur. Mustafa Kemal tarafından, Ali Fethi Okyar’a...
06.05.2021
1.396
13 Şubat 1925’de Diyarbakır’da başlayan isyan Genç, Erzurum, Elazığ, Muş ve Bitlis’te etkili oldu. Bu bunalımlı dönemde Ali Fethi Okyar...
05.05.2021
329
Milletvekilleri arasında saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması ve cumhuriyetin ilanı sonucunda görüş ayrılıkları ortaya çıktı. Halk Fırkası içinde en fazla karşı...
05.05.2021
385
23 Nisan 1920’de açılan ilk TBMM’de siyasi partiler yoktur. Bütün vekiller misak-ı milliyi gerçekleştirme fikri etrafında birleşmişti. İlk anayasa hazırlanırken;...
05.05.2021
306
1982 Anayasası, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra hazırlanan anayasadır. 1982’de yapılan referandum sonucunda hem anayasa hem de cumhurbaşkanı belirlendi....
05.05.2021
323
1961 Anayasası, 27 Mayıs 1961 askeri darbesi sonucunda hazırlandı. Yapılan darbeyi haklı gösterme eğilimindedir. Siyasi iktidarın uygulamalarına karşı olduğu için...
05.05.2021
312
20 Nisan 1924 tarihinde kabul edilen 1924 Anayasası, Meclis hükümeti sistemi ile parlamenter sistem arasında bir geçiştir. Türk İnkılabının hukuki...
05.05.2021
532
20 Ocak 1921 tarihinde kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, bir başka deyişle 1921 Anayasası milli egemenliği yansıtan ilk siyasi belgedir....
05.05.2021
477
3 Mart 1924 tarihinde halifelik makamı kaldırıldı. Halifeliğin kaldırılmasının Türk tarihi açısından önemi oldukça büyüktür. Yazının devamında halifeliğin kaldırılmasının sebepleri...
05.05.2021
335
TBMM’nin açılması ile cumhuriyete dayalı bir devlet kurulmuş fakat ortamın müsait olmamasından dolayı kurulan sistemin adı açıkça söylenememiştir. İtilaf devletlerinin...
05.05.2021
481
1 Kasım 1922 tarihinde saltanat kaldırıldı. Saltanatın kaldırılmasının başlıca nedenleri, saltanatın kaldırılmasının önemi ve saltanatın kaldırılmasına ilişkin açıklamaları yazının devamında...
05.05.2021
348
Atatürk İnkılabı, çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak ve ötesine geçmek için toplumdaki çağın gerisinde kalan bütün kurum ve kuralları ortadan kaldırarak...
04.03.2021
314
Atatürk İnkılabının amacı çağdaş medeniyetler seviyesini yakalamak ve bununda üzerine çıkmaktır. Bunu başarabilmek akla, bilme ve fenne dayanan sürekli ilerlemeye...
04.03.2021
453
Laik Latince laicus kökünden Batı dillerine geçmiş olan bir kelimedir. Kelime anlamı bakımından laik, ruhani olmayan demektir. Kavramsal anlamı bakımından...
04.03.2021
474
Osmanlı Devleti Batıda gerçekleşen Sanayi Devrimi’ne karşı kayıtsız kalmış ve ekonomik açıdan gelişmemişti. Osmanlı Devletinin ekonomik mirasını devralan Türkiye Cumhuriyeti...
04.03.2021
405
Halk, bir ülkede yaşayan, bir devlete vatandaşlık bağıyla bağlı, kendini o ülkenin kaderine bağlamış insanlardan oluşan bir bütündür. Atatürk’ün halkçılık...
04.03.2021
373
Millet, çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğudur. Millet olma...
04.03.2021
374
Cumhuriyetçilik İlkesi Cumhuriyet bir yönetim biçimidir. Cumhuriyeti diğer yönetim biçimlerinden ayıran temel fark, bu yönetim biçiminde egemenlik hakkının tek bir...
04.03.2021
490
Atatürk İnkılabının öncelikli amacı, vatanın bağımsızlığını ve milletin özgürlüğünü kayıtsız ve koşulsuz bir biçimde gerçekleştirmektir. “Özgürlük benim karakterimdir.” diyen Mustafa...
03.03.2021
296
Atatürk inkılabı denilince akla gelen başlıca kavramlar şunlardır: Atatürkçülük, İnkılap (devrim), Reform, Çağdaşlaşma. Atatürk inkılabının temelini oluşturan bu kavramları başlıklar...
03.03.2021
351