Milli Mücadele

Milli Mücadele hakkında konu anlatımlı ders notlarına ulaşabileceğiniz güncel kategori. Bu kategori altında yer alan konular ilgili konuya ait lise dengi ders notları ve kitap konularından derlenmiştir.

Kuvayı milliye veya doğru yazılışı ile Kuvâ-yı Milliye; milli kuvvetler olarak da bildiğimiz, milli mücadele döneminde kurulan ve düzenli olmayan...
24.02.2021
344
Misâk-ı Millî, devletin ve milletin geleceğinin haklı ve devamlı bir barışa ulaşabilmesi için aşağıdaki kararları kapsamaktadır. 30 Ekim 1918 tarihli...
13.06.2019
532
Fransızlar 30 Ekim 1919’da kalabalık bir orduyla Urfa’yı işgal ettiler. Urfa’ya giren Fransız kuvvetlerindeki askerlerin sadece 100 kadarı Fransız’dı. Fransızlar...
22.04.2019
918
Maraş önce İngilizler, daha sonra Fransızlar tarafından işgal edildi. Halkın kahramanca direnişi karşısında şehirde tutunamayan Fransızlar, gecenin karanlığından yararlanarak gizlice...
22.04.2019
690
Bir zamanlar “Millet-i Sadıka” olarak tanımlanan Ermeniler, I. Dünya Savaşı yıllarında önce Ruslarla ardından da İngilizlerle iş birliği yaptılar. Bu...
22.04.2019
687
Vatanın bütünlüğünü sağlamak ve ulusal egemenliği hâkim kılmak için mücadele eden BMM’ye karşı Damat Ferit Hükûmetinin ve İtilaf Devletlerinin tavırları...
22.12.2018
943
Misakı milli kararlarının Mebusan Meclisinde kabul edilmesi İtilaf Devletlerini rahatsız etti. Başta İngilizler olmak üzere İtilaf Devletleri, Misakı milli kararlarının...
21.12.2018
783
Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sırada işgal edilmemiş olan bölgelerin tümü, ayrılmaz bir bütündür. İşgal atındaki Arap halkları, özgürce verecekleri oylarla...
21.12.2018
297
Meclisin İstanbul’da toplanacağının anlaşılması üzerine Mustafa Kemal, Meclis çalışmalarını yakından takip edebilmek için 108 gün kaldığı Sivas’tan ayrılarak Ankara’ya geldi...
21.12.2018
363
Millî Mücadele yıllarında basın etkili bir güçtü. Bu gücü işgalci devletler kendi emellerine ulaşmak için kullanıyorlardı. Ülke menfaatlerinden ziyade kendi...
21.12.2018
477
Millî Mücadele hareketi bütün engellemelere rağmen çığ gibi büyümeye devam etti. Samsun’da yakılan istiklal meşalesi her geçen gün daha da...
21.12.2018
465
Erzurum Kongresi: Mustafa Kemal Paşa, Amasya Genelgesi’nde bahsi geçen kongrenin hazırlıklarını yapmak için Sivas’a geldi. Ancak o günlerde Erzurum’da da...
16.11.2018
530
Mustafa Kemal Paşa Havza’dan Amasya’ya geçti. Amasya’da Ali Fuat Paşa, Rauf Bey ve Refet Bey gibi isimlerle bir araya geldi....
16.11.2018
451
Mustafa Kemal Paşa, Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmadan hemen önce Suriye’deki Yıldırım Orduları Grup Komutanlığına atanmıştı. Kısa bir süre sonra Mondros...
16.11.2018
380
İzmir’in işgali, işgallerin geçici olmayacağını göstermiş ve Millî Mücadele açısından bir dönüm noktası olmuştur. İşgallerin kalıcı olacağının ve artacağının anlaşılması...
16.11.2018
373
Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra başlayan işgaller karşısında Damat Ferit Hükûmetinin sessiz kalması Türk halkını harekete geçirdi. Türk halkı Müdafaa-i Hukuk...
15.11.2018
336
Türk-Sovyet ilişkilerine temel teşkil eden antlaşma, 16 Mart 1921’de imzalanan Moskova Antlaşması’dır. Bu antlaşma ile Sovyetler Birliği, TBMM’yi ve Misak-ı...
07.11.2018
281
Lozan Barış Antlaşması’ndan sonra Türkiye ile Fransa arasındaki ilk sorun Türkiye-Suriye sınırının tespiti olmuştur. Fransa’nın mandası altındaki Suriye ile Türkiye...
07.11.2018
370
Lozan Barış Antlaşması’ndan sonra Türk-İngiliz ilişkilerini belirleyen en temel sorun, Musul’un durumunun ne olacağıydı. Kerkük ve Süleymaniye şehirlerini de içine...
07.11.2018
716
Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasından sonra Türk-Yunan ilişkilerinde belirleyici olan iki ana sorun nüfus mübadelesi ve patrikhane meselesi olmuştur. Lozan Barış...
07.11.2018
402
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra çok partili yaşama geçiş için atılan ikinci adım Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulmasıdır. 1930 yılına gelindiğinde birçok...
07.11.2018
571
23 Nisan 1920’de kurulan TBMM, güç şartlar altında hem millet egemenliğini sağlamış hem de Millî Mücadeleyi yönetmişti. Ancak büyük işler...
07.11.2018
627
Lozan Barış Antlaşması 143 madde ve 4 bölüm halinde düzenlenmiştir. Lozan Antlaşmasının Önemli Maddeleri Sınırlar Yunanistan Sınırı: Meriç Nehri, Türk-Yunan...
29.10.2018
657
Mudanya Ateşkesi’nin imzalanmasından sonra sıra barış görüşmelerine gelmişti. Mustafa Kemal Paşa, görüşmeler için İzmir şehrini önerdiyse de bu öneri kabul...
29.10.2018
328
Batı Anadolu’nun Yunan işgalinden kurtarılmasından sonra sıra Trakya’nın kurtarılmasına gelmişti. Fakat Boğazlar bölgesi İtilaf Devletleri’nin kontrolünde idi. Türk askerî birlikleri...
29.10.2018
389
Taarruz 26 Ağustos 1922 sabahı saat 05.30’da Türk topçularının ateşiyle başladı. Mustafa Kemal savaşı Kocatepe’den yönetiyordu. Ani baskın şeklinde gelişen...
29.10.2018
613
Yunan ordusunun başarısızlığı ve geri çekilişi sonrasında İtilaf Devletleri, Türk ve Yunan kuvvetleri arasında savaşı durduracak arabulucu rolü oynamaya başladılar....
29.10.2018
437
Sakarya Meydan Muharebesi’nin Türkler tarafından kazanılması üzerine, İtilaf Devletleri arasındaki çatlak büyüdü. Fransızlar TBMM Hükûmeti ile temaslara başladılar. 20 Ekim...
29.10.2018
501
Sakarya’da Yunanlıların yenilmesi dış politikada olumlu gelişmeler sağladı. Sovyet Rusya’nın öncülüğünde, Sovyetler Birliği’ne bağlı Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan devletlerinin temsilcileri...
29.10.2018
228
Kütahya-Eskişehir Muharebeleri’nden sonra Sakarya Irmağı’nın batısına yerleşen Yunan ordusunun kuvvetleri: 120.000 er, 386 top, 2.768 makineli tüfek, ve 18 uçaktan...
29.10.2018
281