İnkılap Tarihi

İnkılap Tarihi ders notları ve İnkılap Tarihi alanında konu anlatımları bu kategori altında er almaktadır. İnkılap Tarihi eğitim materyallerini en güncel şekilde buradan takip edebilirsiniz.

Yunan ordusunun başarısızlığı ve geri çekilişi sonrasında İtilaf Devletleri, Türk ve Yunan kuvvetleri arasında savaşı durduracak arabulucu rolü oynamaya başladılar....
29.10.2018
616
Sakarya Meydan Muharebesi’nin Türkler tarafından kazanılması üzerine, İtilaf Devletleri arasındaki çatlak büyüdü. Fransızlar TBMM Hükûmeti ile temaslara başladılar. 20 Ekim...
29.10.2018
622
Sakarya’da Yunanlıların yenilmesi dış politikada olumlu gelişmeler sağladı. Sovyet Rusya’nın öncülüğünde, Sovyetler Birliği’ne bağlı Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan devletlerinin temsilcileri...
29.10.2018
279
Kütahya-Eskişehir Muharebeleri’nden sonra Sakarya Irmağı’nın batısına yerleşen Yunan ordusunun kuvvetleri: 120.000 er, 386 top, 2.768 makineli tüfek, ve 18 uçaktan...
29.10.2018
347
Başkomutanlık görevini üstlenen Mustafa Kemal, ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için 7-8 Ağustos 1921’de, Tekâlif-i Millîye Emirleri’ni yayınladı. Tekâlif-i Millîye Emirleri’nden bazıları...
29.10.2018
326
TBMM kurulduktan kısa bir süre sonra Maarif Nezareti (Eğitim Bakanlığı) öğretmenlere bir genelge gönderdi. Bu genelgede, dış düşmanların vatanı içerden...
29.10.2018
432
İnönü Muharebeleri’nde yenilen Yunanlılar, Türk direnişini kırmak için daha büyük çaplı bir hazırlığa giriştiler. Yunanistan’dan yeni askerî birlikler getirdiler. Anadolu’nun...
29.10.2018
545
Londra Konferansı’ndaki barış önerilerinin TBMM Hükûmeti tarafından kabul edilmemesi üzerine İngiltere, Yunan ordusundan yeni bir saldırı için hazırlık yapmasını istedi....
29.10.2018
408
1917’de Rusya’da, Çarlık rejimi yıkılmış, yerine Sovyet yönetimi kurulmuştu. Sosyalizmin yayılmasını istemeyen Batılı gelişmiş devletler; Sovyet Rusya sınırları içindeki Çarlık...
29.10.2018
369
TBMM Hükûmeti, I. İnönü Muharebesi’nden sonra Sovyet Rusya ile ilişkileri geliştirmek amacıyla Moskova’ya bir heyet gönderdi. Bu sırada Moskova’da bulunan...
29.10.2018
571
I. İnönü Muharebesi’nde Yunanlıların yenilmesi, BMM’nin dikkate alınması gerektiğini İtilaf Devletleri’ne gösterdi. BMM’yi yok sayarak Sevr Antlaşması’nı uygulamanın mümkün olmayacağı...
23.10.2018
264
I. İnönü Muharebesi’nin kazanılması sonrasında Türk milletinin duygularını coşturacak, millî birliği pekiştirecek bir bağımsızlık marşı yazılmasına karar verildi. Açılan yarışmaya...
23.10.2018
339
BMM açıldığı günden itibaren kendisine meşruiyet kazandırma çabası içerisindeydi. I. İnönü Muarebesi’nin kazanılmasının getirdiği güvenle, Türkiye’nin ilk anayasası olan Teşkilat-ı...
23.10.2018
356
Kasım 1920’de BMM, düzenli ordu kurulmasına karar verdi. Fakat elde ettiği serbestliği, askerî ve siyasi gücünü kaybedeceği için düzenli orduya...
23.10.2018
423
Mondros Ateşkes Anlaşması sonrası yurdun çeşitli bölgeleri İtilaf Devletleri tarafından işgal edildi. Devletin bu işgallere sessiz kalması karşısında halk kendiliğinden...
23.10.2018
303
Millî Mücadele Doğu, Güney ve Batı olmak üzere üç cephede gerçekleşti. Doğu Cephesi’nde Kazım Karabekir Paşa komutasındaki 15. Kolordu, Ermenilerle...
23.10.2018
1.019
I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan devletlere imzalatılmış olan barış antlaşmalarının şartları Paris Barış Konferansı’nda hazırlanmıştı. Fakat bu konferans sırasında, Osmanlı...
23.10.2018
466
Büyük Millet Meclisi, varlığını sürdürebilmek ve otoritesini sağlayabilmek için, Meclis’in açılmasından altı gün sonra Vatana İhanet Kanunu’nu (Hıyanet- i Vataniye...
23.10.2018
537
Millî Mücadele’nin en tehlikeli ve sıkıntılı dönemi, ayaklanmaların çıktığı dönemdir. Çünkü Büyük Millet Meclisi Hükûmeti bir yandan yurdu işgal eden...
23.10.2018
557
İtilaf Devletleri İstanbul’u işgal ettiler ve Mebusan Meclisini basarak Millî Mücadele yanlısı milletvekillerini tutukladılar. Mebusan Meclisi çalışamaz hâle geldi ve...
23.10.2018
407
İtilaf Devletleri, kontrolleri altındaki İstanbul’da toplanan meclisten böyle kararların alınmasını beklemiyorlardı. İstanbul Hükûmeti’ne ve Meclis’e kararların geri alınması için baskı...
23.10.2018
449
Mustafa Kemal, Erzurum mebusu seçilmiş olmasına rağmen tutuklanma olasılığına karşı İstanbul’a gitmedi. Ankara’da görüştüğü milletvekillerinden bazı isteklerde bulundu. Bunlar; Meclis’te...
23.10.2018
538
Mebusan Meclisinin İstanbul’da açılması kararlaştırıldıktan sonra ülkenin her yerinde seçimler yapıldı. Erzurum milletvekili seçilen Mustafa Kemal, Sivas’ta bir toplantı düzenleyerek...
23.10.2018
509
Mustafa Kemal Paşa, yeni hükûmeti kurmuş olan ve Anadolu hareketine daha ılımlı bakan Ali Rıza Paşa’ya telgraf çekti. Erzurum ve...
22.10.2018
343
Sivas’ta millî bir kongre toplanması, Amasya Genelgesi ile kararlaştırılmıştı. Mustafa Kemal, Erzurum’da oluşturulan Temsil Heyeti’nden bazı üyelerle birlikte 2 Eylül...
22.10.2018
379
Damat Ferit Paşa Hükûmeti, sivil ve askerî yöneticilere Mustafa Kemal’in görevden alındığını resmî bir sıfatı kalmadığı için emirlerinin de dinlenmemesi...
22.10.2018
296
Amasya halkı Mustafa Kemal’i büyük bir coşku ile karşıladı. 14 Haziran’da kurulan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti bünyesinde Mustafa Kemal Paşa, Ali...
22.10.2018
345
Mustafa Kemal Paşa, Havza’ya geldikten sonra işgallere karşı direnme amacıyla çeşitli bölgelerdeki millî kuruluşların yaygınlaştırılması için çalışmalara başladı. Mustafa Kemal,...
22.10.2018
337
Mustafa Kemal’in arkadaşlarıyla İstanbul’dan Anadolu’ya geçmek için çareler aradığı sırada Karadeniz bölgesinde Pontus Rum çetelerinin Türk ve Müslüman halka saldırıları...
22.10.2018
397
İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Anlaşması’nın 7. Madde’sini hukukî dayanak göstererek, ülkenin çeşitli yerlerine asker çıkarmaya başladılar. Bu gelişmelerden cesaret alan...
22.10.2018
595
Konu Anlatımı