İnsan-Doğa İlişkisi | Doğanın Emrinde miyiz?

İnsan-Doğa İlişkisi | Doğanın Emrinde miyiz?

Haziran 9, 2020 0 Yazar: Konu Anlatımı Admin

İnsan-Doğa İlişkisi

Çevre, insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve etkileşimde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal ve ekonomik bir ortamdır. İnsan doğal çevre içinde yaşarken doğa ile etkileşim hâlindedir. Çünkü ihtiyaçlarını karşılamak için doğadan yararlanır.

İnsanların her ihtiyacı bir ekonomik faaliyetin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Beslenme ihtiyacı tarım ve hayvancılık, barınma ihtiyacı, inşaat, iletişim ve ulaşım ihtiyacı yol yapımı ve haberleşme, çeşitli araç ve gereç ihtiyacı sanayi faaliyetlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Doğanın Emrinde miyiz?

İnsanların yaşadıkları çevrenin özelliği beslenme, barınma, sosyal ve ekonomik faaliyetler gibi birçok alanda belirleyici olabilmektedir. Örneğin verimli toprakların bulunduğu alanlarda yoğun olarak tarımsal faaliyetler yürütülür. Çayır ve meraların geniş alan kapladığı yerlerde hayvancılık faaliyetleri, deniz kenarlarında balıkçılık ve deniz taşımacılığı, yer altı kaynaklarının yoğun olarak bulunduğu alanlarda ise madencilik faaliyetleri gelişme gösterir.

Doğal koşullar insanların yerleşme faaliyetlerini de etkilemiştir. Örneğin yer şekillerinin engebeli ve su kaynaklarının bol olduğu bölgelerde dağınık yerleşme tipi yaygındır. Buna karşılık yer şekillerinin sade, su kaynaklarının az olduğu yerlerde ise toplu yerleşmeler yaygındır.

İnsanların yaşadıkları konut tipleri de doğal çevreden etkilenir. Kar yağışının fazla olduğu bölgelerde evlerin çatılarının dik olması ve pencerelerinin küçük olması iklim koşullarının bir sonucudur. Buna karşılık kurak bölgelerde yapı malzemesi olarak kerpiç, ormanın bol olduğu yörelerde ise ahşap malzeme yaygın olarak kullanılır.

Dik çatılı mesken tipi
Dik çatılı mesken tipi

İnsan-Doğa İlişkisi, Doğanın Emrinde miyiz? SSS

Çevre Nedir?

Çevre, insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve etkileşimde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal ve ekonomik bir ortamdır.

İnsanlar Doğa ile Neden İlişkilidir?

İnsan doğal çevre içinde yaşarken doğa ile etkileşim hâlindedir. Çünkü ihtiyaçlarını karşılamak için doğadan yararlanır.

İnsan Doğa İlişkisinin Ekonomiye Etkisi Nedir?

İnsanların her ihtiyacı bir ekonomik faaliyetin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Beslenme ihtiyacı tarım ve hayvancılık, barınma ihtiyacı, inşaat, iletişim ve ulaşım ihtiyacı yol yapımı ve haberleşme, çeşitli araç ve gereç ihtiyacı sanayi faaliyetlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Kaynak:9.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı (PDF)

Coğrafya Bilimi Ders Notları