Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet

Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet

Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet, Yüce Allah’a ve O’nun peygamberi Hz. Muhammed’e (s.a.v.) olan inancımızı açıkladığımız, İslam inancının özü olan ifadelerdir. Bu sözleri gönülden inanarak söyleyen kişi Müslüman olur.

Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet 1

Kelime-i Tevhid

Kelime-i Tevhid
Kelime-i Tevhid

Kelime-i Tevhid ile, Allah’ın (c.c.) varlığına ve birliğine olan inancımızı ifade ederiz. Kelime-i Tevhid’i inanarak söyleyen kişi, Allah’tan (c.c.) başka ilah olmadığını, Hz. Muhammed’in de (s.a.v.) Allah’ın peygamberi olduğunu kabul etmiş olur. Tek bir ilah vardır. O da Yüce Allah’tır.

Her şeyi yaratan, yaşatan, her şeye bir kader belirleyen ve kendisine kulluk edilmeye layık tek varlık O’dur. Tek Allah inancına tevhid inancı denir. İslam, tevhid dinidir. Tevhid’in zıddı ise şirktir. Şirk, Allah’a ortak koşmak; Allah’tan (c.c.) başka varlıkları tanrı olarak kabul etmek anlamına gelir ki bu İslam dininde en büyük günah sayılmıştır.

İlgili Konu  Müminlerin Özellikleri | Yoksulun Hakkını Gözetirler

Müslümanlar şirkin her türlüsünden uzak dururlar. Kelime-i Tevhid’i sık sık söyleyerek Yüce Allah’ın varlığını, birliğini ve her şeyin sahibi olduğunu ilan ederler. İbadetin sadece O’na yapılacağını, sadece O’ndan yardım isteneceğini hatırlar ve inançlarını her zaman tazelerler.

Kelime-i Tevhid’in ikinci rüknü, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Allah’ın (c.c.) peygamberi olduğunu kabul etmektir. Yüce Allah Hz. Muhammed’i (s.a.v.) son peygamber olarak seçmiş ve onu âlemlere rahmet olarak göndermiştir. İslam dinini açıklayan ve onu yaşayarak bize en güzel şekilde örnek olan odur.

Onun yaşam tarzı, sözleri ve davranışları demek olan sünnet, Müslümanların hayatında çok önemli bir yere sahiptir. Onu örnek alıp, onun gibi olmaya çalışmak Allah’ın (c.c.) sevdiği bir insan olmaya çalışmak demektir. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberliğini kabul etmeden Müslüman olmak mümkün değildir.

Kelime-i Şehadet

Şehadet bir şeye tanık olmak, bir şeyin doğruluğundan kesin bir şekilde emin olmak gibi anlamlara gelir. Kelime-i Şehadet Allah’ın (c.c.) varlığına ve birliğine, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) O’nun kulu ve peygamberi olduğuna şahit olduğumuzu açıkladığımız sözdür. Bu sözü söyleyen kişi Yüce Allah’ın bir ve tek olduğunu ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Allah’ın (c.c.) elçisi olduğunu kesin olarak kabul ve ilan etmiştir. Gönülden inanarak bu sözü söyleyen kimse Müslüman olur.

İlgili Konu  Müminlerin Özellikleri | Özü ve Sözü Doğrudur

Kelime-i Şehadet
Kelime-i Şehadet
  • Okunuşu: Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh.
  • Anlamı: Ben şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. ve yine şehadet ederim ki Muhammed O’nun kulu ve resulüdür.

Yüce Allah’ın varlığı ve birliği bir Müslüman için o kadar açık bir gerçektir ki o, hayatını bu gerçeğe her an tanıklık ederek yaşar. Kâinat, Allah’ın (c.c.) varlığını ve birliğini kanıtlayan bir eserdir. Müminler bu esere baktıkça onu yaratanın varlığını ve birliğini hissederler.

Şehadet sözünün ikinci rüknü Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Allah’ın (c.c.) kulu ve peygamberi olduğuna şehadet etmektir. Kelime-i Şehadet’te, Kelime-i Tevhit’ten farklı olarak “Hz. Muhammed, Allah’ın kuludur.” ifadesi vardır. Hz. Muhammed (s.a.v.) bir insandır; doğmuş, büyümüş, evlenmiş, çocukları olmuştur.

İlgili Konu  Kur’an-ı Kerim’den Nezaket Örnekleri

O da bizim gibi sevinçler, üzüntüler ve zorluklar yaşamıştır. Rızkını kazanmak için çalışmış ve kötülüklerin ortadan kalkması için mücadele etmiştir. Nihayetinde her insan gibi vefat etmiştir. Onun değeri ve önemi; Yüce Allah’ı tanıma ve O’na kul olma konusunda bize rehberlik etmesi ve Allah’ın (c.c.) övdüğü yüce bir ahlaka sahip olmasıdır.

Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet:

  • Allah’ı (c.c.) tek ve eşsiz olarak kabul etmektir.
  • Allah’a (c.c.) teslim olmaktır.
  • Allah’ın (c.c.) rızasına talip olmaktır.
  • Allah’ın (c.c.) gücüne ve kudretine şahit olmaktır.
  • Allah’tan (c.c.) başkasına kul olmayı reddetmektir.
  • Allah’tan (c.c.) başkasına dua ve ibadet etmemektir.
  • Hz. Muhammed’i (s.a.v.) peygamber bilmek ve onun sünnetine uymaktır.

Temel Dini Bilgiler Ders Notları

Konu hakkında sizin fikriniz nedir. Hemen görüşlerinizi iletmek için  Yorum Yap butonunu kullanabilirsiniz. Ayrıca Konu Anlatımı'na destek olmak isterseniz bu içeriği sosyal medya ağınızda paylaşabilirsiniz. 

YAZAR BİLGİSİ
Hayatını internete adamış biri olarak, hedefim bilgiyi ulaşılabilir hale getirmektir. Bu amaca istinaden her türlü bilgi paylaşımını KonuAnlatimi.Net üzerinde yapıyorum. Umarım içeriklerim tüm ziyaretçilerim için faydalı olur.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.