Kategori: Mantık

Mantık, Arapça “söz, konuşma” anlamına gelen nutuk sözcüğünden türetilmiştir. Batı dillerindeki karşılığı ise logictir. Grekçe logos sözcüğünden gelir. Logos; “akıl, düşünme, yasa, ilke, söz vb.” anlamındadır.

Mantık ders notları ve konu anlatımlarına bu kategoriden ulaşabilirsiniz.

Haziran 21, 2020 0

Anlama ve Tanımlama

Yazar: Konu Anlatımı Admin

a- Anlama Anlamı olan sözcüklerin, deyimlerin anlamının bilinmesine “anlama” denir. Semantik (anlam bilim) açıdan anlama, bir sözcüğü kullanan tarafından bir…

Nisan 12, 2020 0

Çıkarım Nedir?

Yazar: Konu Anlatımı Admin

Çıkarım, klasik mantığın temel konularından biridir. Çıkarım, bir önermeden yeni bir önerme ya da önermeler türetme işlemidir. Çıkarımlarda ilk önerme…

Nisan 12, 2020 0

Önerme Nedir?

Yazar: Konu Anlatımı Admin

Doğru veya yanlış olabilen cümlelere önerme adı verilir. Bu cümle doğru veya yanlış olabiliyorsa bu cümle ayrıca bir yargı bildirmektedir.…

Nisan 11, 2020 0

Mantığın Tarihçesi

Yazar: Konu Anlatımı Admin

Aristoteles’ten önceki dönemde de mantığın var olduğunu daha önce belirtmiştik. Bu yüzden mantığın tarihçesini dört bölümde ele alabiliriz. Aristoteles öncesi…