Model Uygulamalı Etek Kalıbı

28.07.2022
Model Uygulamalı Etek Kalıbı

Modeli belirtilen etek kalıbının doğru hazırlanması için model, iyi analiz edilmeli, teknik föyde belirtilen özellikler detaylı incelenmelidir.

Model Teknik Föyü

Model Uygulamalı Etek Kalıbı 1

Teknik Çizim

Model uygulamalı etek teknik çizimi
Model uygulamalı etek teknik çizimi

Model Analizi

 • Belde pervazla bel temizleme tekniği uygulanmıştır.
 • Ön etekte iki adet kup bulunmaktadır.
 • Ön etek ucunda volan parçası bulunmaktadır.
 • Arka etekte iki adet pens bulunmaktadır.
 • Arka ortası dikişli, gizli fermuarlı, açık yırtmaçlıdır.
 • Astarlıdır.

Malzemeler (1 adet için)

 • Çift en 82 cm kumaş
 • 107 cm astar
 • 12 cm tela
 • 1 adet 20 cm boyunda gizli fermuar
 • 1 adet dikiş ipliği
 • 1 adet beden etiketi
 • 1 adet firma etiketi
 • 1 adet yıkama talimat

Model Uygulamalı Etek Kalıbı Hazırlama

Model uygulamalı etek çizimi (38 beden)
Model uygulamalı etek çizimi (38 beden)

Kullanılacak Araç Gereçler

Kâğıt, kalem, silgi, cetvel, gönye, pistole, riga, eşel, çizim masası

İşlem Basamakları

 • Düz dar etek kalıbının kopyasını alınız.
 • Ön pens ucunu, ön orta çizgisine paralel olacak şekilde etek ucuna kadar uzatınız.
 • Uzattığınız çizgi üzerinde etek ucundan yukarıya doğru 10 cm işaretleyiniz (A).
 • Ön orta çizgisi üzerinde etek ucundan yukarıya doğru 12 cm işaretleyiniz (B).
 • A ile B noktasını pistole yardımı ile kavis vererek birleştiriniz (volan).
 • Oluşan parçayı etek ucu çizgisinden 3 eşit parçaya bölünüz.
 • Bu noktaları şekildeki gibi cetvelle yukarıya doğru uzatınız.
 • Ön eteği, çizimdeki gibi numaralandırınız.
 • Arka etek ucundan yukarıya doğru 10 cm işaretleyerek yırtmaç yerini belirleyiniz.
 • Kalıp üzerinde gerekli yazıları yazınız.

Dikkat Edilecek Noktalar

 • Kopya alırken cetvel ve pistole kullanınız.
 • Yardımcı çizgilerin kopyasını almayı unutmayınız.
 • Düz boy ipliğine dikkat ediniz.

Meraklısına

Çoğu meslek grubunda işlerinde uzmanlaşmış profesyoneller, birbirleri ile iletişim kurmak için ortak bir dil kullanırlar. Örneğin; piyanistler notadan, mimarlar teknik çizimden faydalanır.

Moda sektöründe ise modelistler; renk kodları, modele eklenen teknik terimler ve sembol kalıpları aracılığı ile diğer çalışanlarla iletişim kurarlar. Her bir modelist için model oluştururken ve kalıp hazırlarken bu dili doğru kullanması çok önemlidir. Modelist, kumaşı kesen teknisyenle aynı bölümde çalışmıyor olabilir hatta bazı durumlarda üretici ile aynı ülkede bile olmayabilir. Böyle zamanlarda herkes tarafından kolaylıkla anlaşılacak sembol, kod ve teknik terimleri kullanmak, olası karışıklıkları önleyeceği gibi zamandan da tasarruf edilmesini sağlamaktadır.

İlgili Konu  Giysi İçin Gerekli Ölçüler

Örneğin, düz boy iplik hattı bilindiği gibi model üzerinde düz bir çizgi olarak işaretlenir. Her iki kenarda ok olması kumaş tasarrufu için modelin istenilen yöne değişebileceğini gösterir. Tek bir ucunda yukarıya doğru ok olan çizgi, çiçek desenli bir kumaşa kalıp yerleştirilirken kumaş üzerindeki güllerin baş aşağı durmasını istemeyen bir tasarımcının seçimi olabilir ya da aşağıya doğru ok olan düz çizgi, kadife veya havlı kumaşlarda hav yönünün kumaş boyunca uzanması için tercih edilen bir semboldür.

İyi bir modelist, diğer birimlere ileteceği mesajları doğru ve anlaşılır şekilde vermek için çizimlerin yanı sıra kalıpta kullanacağı bu dile de hâkim olmalıdır.

Model Uygulamalı Etek Kalıbı Açma İşlemleri

Model uygulamalı etek açma işlemleri
Model uygulamalı etek açma işlemleri

Kullanılacak Araç Gereçler

Kâğıt, kalem, silgi, cetvel, makas, yapıştırıcı, gönye, pistole, riga, eşel, çizim masası

İşlem Basamakları

 • Ön ve arka eteğin kopyasını alınız.
 • Ön bedendeki numaralandırılan parçaları kesiniz.
 • Sayfanın sağ ve sol tarafına dik bir çizgi çiziniz.
 • Sayfanın sağındaki çizgiye, ARKA I parçasını yapıştırınız.
 • Sayfanın solundaki çizgiye, ÖN I parçasını yapıştırınız.
 • ÖN II parçasını şekildeki gibi yapıştırınız.
 • Volan parçasını, üç eşit parçaya böldüğünüz çizgilerden yukarıya doğru çıtlatınız.
 • Ön ortası düz boy ipliğe gelecek şekilde, parçalar arasına üçer cm vererek şekildeki gibi ön volanı yapıştırınız.
 • Şekildeki gibi ön volan çizimini tamamlayınız.
 • Çizim üzerine gerekli yazıları yazarak işaretleri alınız.

Dikkat Edilecek Noktalar

 • Parçaları yapıştırırken düz boy ipliğine dikkat ediniz.
 • Volan parçasını keserken çıtlattığınız yerlerin kopmamasına dikkat ediniz.
 • Volan parçasını yapıştırırken parçalar arasına vereceğiniz mesafelerin eşit olmasına özen gösteriniz.
 • Volan çizimini tamamlarken pistole kullanınız.
 • Kalıp parçalarını yapıştırırken parçaların tümünün sayfa düzenine uygun şekilde yerleştirilmesine dikkat ediniz.
İlgili Konu  Giysi İçin Gerekli Ölçüler

Model Uygulamalı Etek Şablon Çizimi

Model uygulamalı etek şablon çizimi
Model uygulamalı etek şablon çizimi

Kullanılacak Araç Gereçler

Kâğıt, kalem, silgi, cetvel, pistole, riga, eşel, mezura, karton, yapıştırıcı, çizim masası

İşlem Basamakları

 • Model uygulamalı etek kalıp açılımları üzerinden kopya alınız.
 • Arka etekte, arka ortasına 2 cm, etek ucuna 2 cm, diğer yerlere birer cm dikiş payı vererek kalıp çizgisine paralel olacak şekilde birleştiriniz.
 • Ön I parçasında ön ortası hariç diğer yerlere birer cm dikiş payı vererek kalıp çizgisine paralel olacak şekilde birleştiriniz.
 • Ön II parçasında etek ucuna 2 cm, diğer yerlere birer cm dikiş payı vererek kalıp çizgisine paralel olacak şekilde birleştiriniz.
 • Ön III (volan) parçasında ön ortası hariç etek ucuna 2 cm, diğer yerlere birer cm dikiş payı vererek bu mesafelerden kalıp çizgisine paralel olacak şekilde birleştiriniz.
 • Volan parçasının yan dikişle kesişen etek ucu şablon çizgisini şekildeki gibi verev olarak birleştiriniz.
 • Çizim üzerine gerekli yazıları yazarak işaretleri alınız.

Dikkat Edilecek Noktalar

 • Kopya alırken cetvel ve pistole kullanınız.
 • Yardımcı çizgilerin kopyasını almayı unutmayınız.
 • Ön ortası kumaş katı olduğu için dikiş payı vermeyiniz.
 • Temiz ve düzenli çalışınız.

Model Uygulamalı Etek Astar Şablon Çizimi

1. Aşama: Astar Kalıp Çizimi

Model uygulamalı etek astarı çizim işlemi
Model uygulamalı etek astarı çizim işlemi

Kullanılacak Araç Gereçler

Kâğıt, kalem, silgi, cetvel, pistole, riga, eşel, mezura, çizim masası

İşlem Basamakları

 • Temel etek kalıbının kopyasını alınız.
 • Ön ortasından ve yan dikiş çizgisinden aşağıya doğru 6 cm ininiz (pervaz boyu).
 • İki noktayı bel kavisine paralel olarak pistole yardımıyla birleştiriniz.
 • Etek ucundan yukarı ön ortası ve yan dikiş çizgisi üzerinde 2 cm işaretleyiniz.
 • Bu noktaları etek ucu çizgisine paralel şekilde çizerek birleştiriniz.
 • Arka beden üzerinde aynı işlemleri tekrarlayınız.

2. Aşama: Astar Kalıp Açılımı

Model uygulamalı etek astar açılımı
Model uygulamalı etek astar açılımı

Kullanılacak Araç Gereçler

Kâğıt, kalem, silgi, cetvel, pistole, riga, eşel, mezura, makas, yapıştırıcı, çizim masası

İşlem Basamakları

 • Ön ve arka çizimlerin kopyasını alınız.
 • Pervaz ve astar parçalarını makasla ayırınız.
 • Kâğıdın sol ve sağ kenarına dik çiziniz.
 • Ön ve arka pervaz parçasında kalan pensi kapatıp ön pervaz için ön orta düz boy ipliğine, arka pervaz için arka ortasına dikkat ederek yapıştırınız.
 • Pervazın bel çizgisinde ve alt çizgisinde oluşan kırık görüntüyü, pistole yardımı ile şekildeki gibi düzeltiniz.
 • Ön ve arka astar parçasını da pervazın alt kısmına şekildeki gibi yapıştırınız.
 • Ön astar parçasında kalan pens derinliği mesafesini bel çizgisi üzerinde yan dikişten içeri işaretleyiniz (1 cm).
 • Arka astar parçasında kalan pens derinliği mesafesini bel çizgisi üzerinde yan dikişten içeri işaretleyiniz (1,5 cm).
 • Bu noktalardan kalça hattına kadar kavis vererek yeni yan dikiş çizgilerini çiziniz (Ön ve arkadaki pens genişliği, yan dikişlerden atılmış olur.).
İlgili Konu  Giysi İçin Gerekli Ölçüler

3. Aşama: Astar Kalıp Şablonu

Model uygulamalı etek astar şablonu
Model uygulamalı etek astar şablonu

Kullanılacak Araç Gereçler

Kâğıt, kalem, silgi, cetvel, pistole, riga, eşel, mezura, makas, yapıştırıcı, çizim masası

İşlem Basamakları

 • Astar kalıp açılımları üzerinden parçaların kopyasını alınız.
 • Ön ortasından dışarıya doğru 0,5 cm işaretleyerek ön orta çizgisine paralel bir çizgi çiziniz.
 • Arka ortasından dışarıya doğru 1,5 cm işaretleyerek arka orta çizgisine paralel çizgi çiziniz.
 • Ön ve arka astar parçası üzerinde bel ile yan dikiş çizgisinden dışarı doğru 1 cm işaretleyerek şekildeki gibi çiziniz.
 • Ön ve arka etek ucundan yukarıya doğru 2 cm kıvırma payı işareti koyunuz.
 • Çizim üzerine gerekli yazıları yazarak işaretleri alınız.

Pervaz Şablonu

Pervaz parçası, etek kumaşından kesileceği için pervaz şablonu, kumaş pastal planında yer alacaktır. Bu sebeple şablon ölçüleri, astar şablonuna göre farklılık göstermektedir.

İşlem Basamakları

 • Ön pervaz parçası için ön ortası hariç diğer kenarlardan dışarı doğru 1 cm işaretleyip şekildeki gibi çiziniz.
 • Arka pervaz parçası için dışarı doğru arka ortasından 2 cm, diğer kenarlardan 1 cm işaretleyip şekildeki gibi çiziniz.
 • Pervaz kalıbının dikiş paysız halinden kopya alarak ön ve arka pervaz tela kalıbı oluşturunuz.

Dikkat Edilecek Noktalar

 • Kopya alırken cetvel ve pistole kullanınız.

Kontrol Listesi

Yapacağınız Model Uygulamalı Etek İçin Kalıp Hazırlama çalışmaları aşağıda verilen kontrol listesinde yer alan ölçütlere göre değerlendirilecektir. Çalışmanızı yaparken bu ölçütleri dikkate alınız.

.ÖlçütlerEvetHayır
1Kalıp çizim araç ve gereçlerini derste kullanmak üzere yanında bulundurur.
2Düz dar etek kalıbı üzerinden düzgün bir şekilde kopya alır
3Ön pens ucunu, ön orta çizgisine paralel olacak şekilde etek ucuna kadar uzatır.
4Volan çizimini, ölçülere ve tekniğe uygun olarak çizer
5Model uygulamalı etek kalıbı üzerinden düzgün bir şekilde kopya alır.
6Ön etek açma işlemini, modele ve tekniğe uygun olarak yapar.
7Model uygulamalı etek açma işlemi üzerinden düzgün bir şekilde kopya alır.
8Şablon için gereken ölçülerde payları verir.
9Astar şablonu için kalıp çizimi ve açılımını, tekniğe uygun olarak gerçekleştirir.
10Astar şablonu için gereken ölçülerde payları verir.
11Pervaz şablonu için gereken ölçülerde payları verir.
12Çizim üzerine gerekli yazıları yazar.
13Zamanı verimli kullanır.

Konu hakkında sizin fikriniz nedir. Hemen görüşlerinizi iletmek için  Yorum Yap butonunu kullanabilirsiniz. Ayrıca Konu Anlatımı'na destek olmak isterseniz bu içeriği sosyal medya ağınızda paylaşabilirsiniz. 

YAZAR BİLGİSİ
Hayatını internete adamış biri olarak, hedefim bilgiyi ulaşılabilir hale getirmektir. Bu amaca istinaden her türlü bilgi paylaşımını KonuAnlatimi.Net üzerinde yapıyorum. Umarım içeriklerim tüm ziyaretçilerim için faydalı olur.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.