Müminlerin Özellikleri | Özü ve Sözü Doğrudur

Müminlerin Özellikleri | Özü ve Sözü Doğrudur

Müminlerin Özü ve Sözü Doğrudur

Doğruluk kişinin söz ve davranışlarında hakka uygun hareket etmesidir. İnanan insan imanının gereği olarak, söz ve davranışlarında doğruluğu esas alır. Yalan, hile, aldatma gibi doğruluğa aykırı tutum ve davranışlardan uzak durur. Mümin bu konuda Allah’ın (c.c.) emirlerine uyarak ve Hz. Peygamberi örnek alarak hayatını düzenler. Yüce Allah Kuran’da “… Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!…” buyurarak müminlere doğruluğu esas alan bir hayat yaşamalarını emretmiştir.

Müminlerin Özellikleri | Özü ve Sözü Doğrudur 1

Başka bir ayette de doğru sözlü olmanın önemiyle ilgili şöyle buyrulmuştur: “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah’a ve Resulüne itaat ederse, muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır.” Peygamber Efendimiz bu konuda “Allah’a inandım de, sonra dosdoğru ol!” buyurarak doğrulukla imanı bir arada zikretmiş ve böylece doğruluğun önemini vurgulamıştır. Müminin özü ve sözüyle doğru olması gerekir.

İlgili Konu  Müminlerin Özellikleri | Yoksulun Hakkını Gözetirler

Zira doğruluk müminleri başka iyilik ve güzelliklere de yönlendiren bir değerdir. Bu konuyu Hz. Peygamber şöyle dile getirmiştir: “Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk (insanı) iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmazsa Allah katında ‘doğru/sıddîk’ olarak yazılır. Yalandan sakının! Çünkü yalan (insanı) kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşarsa Allah katında ‘yalancı/kezzâb’ olarak yazılır.

Müminlerin Özellikleri

Müminler söz ve davranışlarında inançları gereği dürüst olmalıdırlar. Bu durumu Hz. Peygamber şu sözleriyle vurgulamıştır: “Bir konuda sana güvendiği halde kardeşine yalan söylemen ne kadar büyük bir ihanettir.” Allah’a (c.c.) içtenlikle inanan insan Rabbine, peygamberine ve mümin kardeşlerine karşı dürüst olur. Peygamberimiz bu konuda şöyle buyurmuştur: “Bir kişinin kalbinde aynı anda iman ile küfür, doğruluk ile yalancılık, hıyanet ile emanet bir arada bulunmaz

İlgili Konu  Müminlerin Özellikleri | İsraftan ve Cimrilikten Kaçınırlar

Mümin, Allah’a (c.c.) imanının gereği olarak inancını davranışlarına yansıtır. Özünde ve sözünde doğruluğu esas alan mümin, toplumda güvenilirliği ile ön plana çıkar. Yalan, aldatma, hile gibi doğruluğa aykırı davranışlar insanların birbirlerine olan güvenini ortadan kaldırır. Sevgili Peygamberimiz “Ben (her hâl ve şartta) sadece hakikati söylerim.” buyurarak gerçeğe bağlılığın önemini vurgulamıştır.

Hz. Peygamber müminlerin yalan söylemesini kesin bir dille yasaklamış ve yalan söyleyenin de hemen tövbe etmesini istemiştir. Yalan söylemenin münafıklık alameti olduğunu vurgulamıştır. Peygamberimiz şaka yaparken bile yalan söylenemeyeceğini şöyle dile getirmiştir: “Yalancılıktan kaçının. Çünkü ister ciddi olsun isterse şaka yollu olsun yalan söylemek Müslümana yakışmaz.” Bizler de bu örneklerden hareketle hayatımızı doğru ve güvenilir bir insan olarak yaşamaya gayret ederiz.

Temel Dini Bilgiler Ders Notları

İlgili Konu  Cenaze Namazı Nasıl Kılınır?

Konu hakkında sizin fikriniz nedir. Hemen görüşlerinizi iletmek için  Yorum Yap butonunu kullanabilirsiniz. Ayrıca Konu Anlatımı'na destek olmak isterseniz bu içeriği sosyal medya ağınızda paylaşabilirsiniz. 

YAZAR BİLGİSİ
Hayatını internete adamış biri olarak, hedefim bilgiyi ulaşılabilir hale getirmektir. Bu amaca istinaden her türlü bilgi paylaşımını KonuAnlatimi.Net üzerinde yapıyorum. Umarım içeriklerim tüm ziyaretçilerim için faydalı olur.
YORUMLAR

Konu Anlatımı