Psikolojinin Temel Süreçleri

28.04.2020
Psikolojinin Temel Süreçleri

İnsan davranışları, iç ve dış uyarıcılar sonucu oluşur. İç uyarıcıları insanın doğuştan getirdiği (annelik, açlık, susuzluk vb.) dürtüler olarak; dış uyarıcıları ise insanın fiziki ve sosyal çevresinden aldığı uyarıcılar olarak sınıflandırabiliriz.

Psikolojinin Temel Süreçleri 1

Bunlar, beş duyu organı ile oluşan duyumlardır. İnsan anne karnında başlayan ve doğumuyla süren süreçte uyarıcıların etkisi ile davranışlarını oluşturur. Uyarıcılar, ses, ışık, tat, basınç, ısı gibi fiziksel çevre uyaranları temel olmak üzere; yine bunlar aracılığıyla sosyal çevrenin etkilerini de alır ve davranış geliştirir.

Psikolojinin Temel Süreçleri şeması

Bu uyarıcılar şemada da görüldüğü gibi duyum belleğine ulaşır. Duyum belleği kısa süreli belleğin kendisine ve çalışma belleğine, yönetsel işlevlerine ve uzun süreli belleğin şifreleme, saklama, geri çağırma işlevlerine kaynaklık eder.

İlgili Konu  Bireysel Farklılıklar Nelerdir?

Süreç sonunda uyarıcılar etken ve edilgen dikkatin katkısıyla tepki olarak ortaya çıkar. İnsan davranışlarının ortaya çıkmasında aşağıda açıklanan duyum, algı, öğrenme, bellek ve hatırlama gibi kavramlar bireyin psikolojik süreçlerini oluşturur.

  • Duyum, uyarıcıların duyu organlarımıza ulaşmasıyla oluşan sürece denir. Örneğin bir sesin işitilmesi duyumu oluşturur.
  • Algı, uyarıcılar tarafından oluşturulan duyumların yorumlanıp anlamlandırılmasıdır. Örneğin işittiğimiz sesin kime ait olduğunu bilmemiz algıdır.
  • Öğrenme, insanın yaşantılar sonucunda davranışlarında istendik yöndeki değişmelere denir.
  • Bellek, duyumsanıp algıya dönüşen uyarıcıların bilgi olarak kodlanıp saklanması ve istendiğinde geri çağrılması yetilerine denir. Duyum belleği, kısa süreli bellek (çalışma belleği), uzun süreli bellek olarak üçe ayrılır.
  • Hatırlama, bellekte kodlanıp saklanmış olan bilgilerin bilince geri getirilmesidir.
  • Kişilik, bireyi başkalarından ayıran; kendine özgü tutum, tavır ve davranışların tümüdür.
İlgili Konu  Ruhsal Bakımdan Sağlıklı Olmanın Önemi ve Ölçütleri

Sağlıklı duyu organlarıyla edinilen duyumların ve onların anlamlandırılması ile ortaya çıkan algılar bireyin davranışlarının temelini oluşturur. Bunların dışında kişinin öğrenerek belleğinde tuttuğu ve istediğinde bilincine çağırarak hatırladığı, kişiliğinin oluşumundaki ilgilerinin onun davranışları üzerinde belirgin etkileri olduğu bilinmektedir.

Kaynak:12.Sınıf Psikoloji Ders Kitabı (PDF)

Psikoloji Bilimi Ders Notları

Konu hakkında sizin fikriniz nedir. Hemen görüşlerinizi iletmek için  Yorum Yap butonunu kullanabilirsiniz. Ayrıca Konu Anlatımı'na destek olmak isterseniz bu içeriği sosyal medya ağınızda paylaşabilirsiniz. 

YAZAR BİLGİSİ
Hayatını internete adamış biri olarak, hedefim bilgiyi ulaşılabilir hale getirmektir. Bu amaca istinaden her türlü bilgi paylaşımını KonuAnlatimi.Net üzerinde yapıyorum. Umarım içeriklerim tüm ziyaretçilerim için faydalı olur.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.