Ruhsal Bakımdan Sağlıklı Olmanın Önemi ve Ölçütleri

Ruhsal Bakımdan Sağlıklı Olmanın Önemi ve Ölçütleri

Nisan 30, 2020 0 Yazar: Konu Anlatımı Admin

Ruh Sağlığının Önemi

Sağlıklı her birey, ruh sağlığını çevresi ile ilişkilerinde ki uyumlu olması ve en önemlisi kesinlikle kendisi ile barışık ve uyumlu olması şeklinde yansıtmaktadır. Ruh Sağlığı yerinde olan bireyler tutarlı, uyumlu ve anlaşılır ilişkiler içerisinde olurlar ve bu davranış şekilleri ile ruhsal yönden sağlıklı olduklarını kanıtlarlar.

Ruhsal olarak sağlıklı olmayan bireyler hayatın getirdiği sosyal gereklilikleri yerine getirmezler. Ruh sağlığı yerinde olan insanlar ise bu gereklilikleri ve sorumluluklarını yerine getiren bireyler olarak göze çarparlar.

Ruhsal bakımdan sağlıklı olmanın öneminin tek tek bireyler ile başlayıp toplumun tamamına etki etmesi ile ilişkilendirebiliriz. Ruh sağlığı yerinde olmayan bireyler başkaları ile empati kuramaz ve empati kuramadıkları için kendilerinden başka kimsenin haklarına saygı duymazlar.

Bu durum ise insanlar tarafından istenmeyen hatta zaman zaman kaos yaratabilecek bir durumdur. Bu anlamda ruh sağlığını korumanın önemi azımsanamaz bir durumdur. Ruh sağlığının korunmaması durumunda toplum bazında ağır sonuçlar doğabilir.

Ruh Sağlığının Ölçütleri

Bireyin ruh sağlığının yerinde olması yalnızca onun davranışının sonuçlarıyla değil; başka ölçütlerle de anlaşılır. Ruh sağlığı yerinde olan bir birey kendisi ve çevresi ile uyumlu olur. Yaşadığı çevredeki tüm insanlar ile iyi ilişkiler içinde olur ve verimli bir birey olur.

İnsanların çevresindeki uzak yakın tüm insanlar ile yakın ilişki kurması toplum ile birlikte geçinebilmeyi, paylaşımcı olmayı ve sevgi saygı çerçevesine bağlı şekilde ilişkiler kurabilmeyi gerektirmektedir.

Belirtilen bu davranışları sergileyebilmesi insanların öz güvenleri ile doğrudan alakalıdır. Toplumdaki yeri ve görevlerinin bilincinde olan insanlar kendine güvenen insanlardır.

Aynı zamanda bu duygu ve davranış biçimini benimsemiş ve buna uygun şekilde yaşayan insanlar gelecek planlarını da sağlıklı bir şekilde tasarlayabilirler. Bahsedilen bu tasarılar boş bir hayal kurmaktan ibaret değil bireyin göstereceği çaba doğrultusunda hayata geçirilebilecek gerçek hedefler demektir.

İnsanlar hedeflerine ulaşmak için çabalarken çeşitli engellerle, hatta aşılması çok zor durumlarla karşılaşabilir. Ancak kendisine güveni olan, çevresiyle barışık olan insanlar gereken psikolojik ve zihinsel çabayı gösterirler.

Ancak insan karşısına çıkan engellerin aşılması imkânsız olduğunu gördüğünde bu zor duruma dengeli bir olgunlukla uyum sağlama esnekliği ve becerisi gösterebilir. insan sosyal alanda karşısına çıkan olumsuzluklar karşısında yılgınlık göstermez, aksine daha güçlü bir şekilde başarılı olabileceği farklı girişimlerde bulunur.

İyi bir insan farklı kararlarıyla oluşturduğu yeni durumlarda sadece başarılı olmak dışında yaşadığı çevrenin inançlarına, değer yargılarına aykırı olabilecek tutum ve davranış içerisinde olmamaya dikkat eder.

İnsan toplumsal sorumluluklarını istekleriyle uyumlu düzeyde gerçekleştirirken ciddi, disiplinli çalışmanın verdiği ağırlığı uğraşı alanının dışında eğlendirici ve kişisel gelişimine katkı sunan, onu dinlendiren uğraşlarla çeşitlendirir.

Bütün bu aşamaları sağlıklı biçimde hayata geçiren insan içsel olarak ruh sağlığını korumuş; içinde yaşadığı toplumun sosyal barışına da katkıda bulunmuş demektir. Bu, sağlıklı insanların çabaları neticesinde ortaya çıkan toplumun geleceğe güvenle bakmasında önemlidir. İnsan sosyal hayatlarında gelişimlerini sağlıklı bir şekilde devam ettiriyor ise ne türlü bir zorluk ile karşılaşırsa karşılaşsın bir şekilde farklı girişimler yapar ve başarıya ulaşır.

Bunu kendisiyle barışık olduğu; anne, baba, kardeş gibi yakın akrabaları ve arkadaşlık gibi sosyal destek grupları olarak bilinen gruplarla kurduğu sağlıklı ilişkilere borçludur. İnsan, ruh sağlığını, yakın ilişkide bulunduğu bu toplumsal grupların koruyuculuğu altında muhafaza eder.

Ruhsal Bakımdan Sağlıklı Olmanın Önemi ve Ölçütleri SSS

Ruhsal Bakımdan Sağlıklı Olmanın Önemi Nedir?

Ruhsal bakımdan sağlıklı olmanın öneminin tek tek bireyler ile başlayıp toplumun tamamına etki etmesi ile ilişkilendirebiliriz. Ruh sağlığı yerinde olmayan bireyler başkaları ile empati kuramaz ve empati kuramadıkları için kendilerinden başka kimsenin haklarına saygı duymazlar.

Ruhsal Bakımdan Sağlıklı Olmanın Ölçütleri Nelerdir?

Bireyin ruh sağlığının yerinde olması yalnızca onun davranışının sonuçlarıyla değil; başka ölçütlerle de anlaşılır. Ruh sağlığı yerinde olan bir birey kendisi ve çevresi ile uyumlu olur. Yaşadığı çevredeki tüm insanlar ile iyi ilişkiler içinde olur ve verimli bir birey olur.

Sağlıklı Bireylerin Topluma Faydası Nedir?

Ruhsal olarak sağlıklı olmayan bireyler hayatın getirdiği sosyal gereklilikleri yerine getirmezler. Ruh sağlığı yerinde olan insanlar ise bu gereklilikleri ve sorumluluklarını yerine getiren bireyler olarak göze çarparlar. Bu davranışları neticesinde toplumsal gelişime olumlu katkı sağlamış olurlar.

Kaynak:12.Sınıf Psikoloji Ders Kitabı (PDF)

Psikoloji Bilimi Ders Notları

Sağlık Konuları