Sabit İvmeli Hareket

Sabit İvmeli Hareket

Mayıs 5, 2020 0 Yazar: Konu Anlatımı Admin

Bir hareketlinin birim zamandaki hız değişimine ivme denir. İvme vektörel bir niceliktir.

Hız-zaman grafiği
Hız-zaman grafiği

Hızın birimi m/s, zaman birimi s alınmışsa ivmenin birimi m/s2 olacaktır. Hızın değişmediği durumlarda hız-zaman grafiğinin eğimi sıfır olduğunda ivme de sıfırdır. Hızın değiştiği harekete ait hız-zaman grafiği incelenirse eğiminin sıfır olmadığı anlaşılır. Dolayısıyla v-t grafiğinin eğiminden yararlanarak ivmenin matematiksel modeli elde edilebilir.

Buna göre;

Sabit ivmeli hareket formülü

Hareketli, eşit zaman aralıklarında eşit yer değiştirmeler yapmıyorsa hızı değişiyor, ivmesi ise sıfırdan farklı bir değer alıyor demektir. Hareketlinin hızı eşit zaman aralıklarında eşit miktarda değişiyorsa bu tür harekete sabit ivmeli hareket denir.

İvme-zaman grafiği
İvme-zaman grafiği

v-t grafiği yukarıda gördüğünüz şekildeki gibi olan aracın a-t grafiği çizildiğinde bir sabit değer grafiği elde edilir. Buna göre a-t grafiğinin yatay ekseni ile arasındaki alan o zaman aralığındaki hız değişiminin büyüklüğünü verir.

Sabit ivmeli harekette;

Sabit İvmeli Hareket 1

ise hareket düzgün hızlanan doğrusal hareket adını alır. Hareketli pozitif yönde ilerliyorsa (hız artışından dolayı) ivme pozitif değer, hareketli negatif yönde ilerliyorsa (hareket yönünden dolayı) ivme negatif değer alır.

Sabit İvmeli Hareket 2

ise hareket düzgün yavaşlayan doğrusal hareket adını alır. Hareketli pozitif yönde ilerliyorsa (hız azalışından dolayı) ivme negatif değer, hareketli negatif yönde ilerliyorsa (hareket yönünden dolayı) ivme pozitif değer alır.

Düzgün doğrusal harekete ait hız-zaman ve ivme-zaman grafikleri aşağıda gördüğünüz tabloda ki gibidir.

Düzgün Doğrusal Hareket Grafikleri
Düzgün Doğrusal Hareket Grafikleri

Hareketi boyunca farklı değerlerde hıza sahip olan hareketlinin herhangi andaki hızına anlık hız denir. Bu tanıma göre, sabit hızla doğrusal yörüngede hareket eden hareketlinin anlık hızı ile ortalama hızı birbirine eşit olur.

Fizik Bilimi Ders Notları