Sanat eseri nedir? Sanat eserinin Özellikleri

16.09.2021
Sanat eseri nedir? Sanat eserinin Özellikleri

Sanat eseri, sanatçı tarafından yaratıcı bir tasarım sonucu ortaya çıkarılan her türlü eserdir. Sanatçının düşünce, duygu, hayal gücü ve yeteneğinin estetik kaygı ile birleşiminden doğar. Bir sanat eserinin başlıca özelliği özgün ve tek olmasıdır. Başka bir ifade ile belli bir tasarımı tekrar eden, seri üretim ürünleri sanat eseri olarak değerlendirilemez. Sanat eseri nedir sorusuna felsefi olarak çok çeşitli yaklaşımlar getirilebilir. Ancak genel kabule göre bir sanat eserinin üç unsuru bulunur; sanatçı, eser ve alımlayıcı.

Sanat eseri nedir? Sanat eserinin Özellikleri 1

Sanatçı bir sanat eserini tasarlayan ve üreten kişidir. Eser ürünün kendisidir. Alımlayıcı ise sanat eserini anlayan ve takdir eden kişidir. Bu tanımlama doğal olarak anlaşılmayan veya takdir edilmeyen eserlerin sanat eseri olup olmadığı tartışmasını da beraberinde getirir.  

Tür olarak sanat eserleri üç alt başlıkta incelenir. Bunlar; görsel sanat eserleri, fonetik sanat eseleri ve dramatik sanat eserleridir. Görsel ya da bir diğer adıyla plastik sanat eserleri görme duyusuna hitap eden resim, heykel, minyatür gibi eserlerdir. Fonetik sanat eserleri ise kulağa hitap eder. Müzik başlıca fonetik sanat eseridir. Dramatik sanat eseri ise tiyatro, bale, opera gibi insan eyleminin hayat verdiği eserledir.  

İlgili Konu  Felsefede arkhe nedir? Arkhe’ye cevap veren filozoflar

Sanat eserinin amacı nedir sorusu sanata dair yüzyıllardır tartışılagelen bir diğer sorundur. Bu soruya çok çeşitli cevaplar verilmekle birlikte genel kabule göre sanat eserinin amacı estetik doyumdur. Bir başka ifadeyle sanat eseri herhangi bir erdemi yüceltmek ya da faydacılık amacıyla üretilmez. Ancak sanatın toplumsal bir işlevi olduğunu savunan düşünürler ve sanatçılar da vardır. Bu düşünürlere göre sanatçı ve sanat eseri toplumsal süreçlerin bir ürünüdür. Bu nedenle toplumsal gelişmelerden, tarihsel, ekonomik ve sosyolojik etkenlerden bağımsız düşünülemez. Dolayısıyla sanat eserinin amacı toplumu değiştirmek ve dönüştürmektir. 

Sanat Eserinin Özellikleri Nelerdir? 

Özellikle modern dönemde sanat eserlerinin özelliklerinin genelleştirilmesi oldukça güçtür. Ancak genel bir çerçeve çizmek adına sanat eserlerinin özellikleri şu şekilde sıralanabilir; 

İlgili Konu  Deizm Nedir?

  • Sanat eseri yaratıcı bir tasarımın ürünüdür. Bu nedenle özgün ve biriciktir. Sanatçının hayal gücü ve yeteneklerinin birleşiminden doğar. 
  • Sanat eseri evrenseldir. Belli bir kesime ya da döneme değil insanlığın tamamına hitap eder. 
  • Sanat eseri kalıcı bir niteliğe sahiptir. Bir başka ifadeyle sanat eseri bir hızlı tüketim nesnesi değildir. Uzun bir süreçte ve geniş insan kitlelerine hitap eder. 
  • Sanat eseri kendisini üreten sanatçıdan bağımsız olarak düşünülemez. Bir sanat eserinin anlaşılabilmesi için onu üreten sanatçının toplumsal, ekonomik ve psikolojik arka planı irdelenmelidir.  

Sanat Eserine Örnekler 

İlk çağlarda insanın mağara duvarına yaptığı resimlerden başlayarak modern çağların aykırı yaklaşımlarına kadar sanat eserleri çok çeşitli örnekler sergiler. İlk mağara resimlerinin bir tür dini ritüel ya da iletişim kurma yolu olarak kullanıldığı düşünüldüğü için bu resimleri sanat eseri olarak kabul etmeyen düşünürler de vardır. Çünkü bu eserler, sanatın en temel öğesi olan estetik kaygıdan yoksundur. Benzer şekilde modern dönemde bir seri üretim nesnesinin sanatçının yorumu ile bir sanat eserine dönüştürüldüğü görülebilir. Marcel Duchamp’ın pisuvarı ters çevirerek sergilemesi buna örnektir. Kimileri bunu sanatçının var olanı kendi süzgecinden geçirerek yeniden tasarlaması olarak tanımlar. Dolayısıyla bu eserlerin sanat eseri olduğunu kabul eder. Öte yandan kimileri bu eserleri sanat eseri olarak kabul etmez. Bir başka örnekte Maurizio Catalan’ın Komedyen adını verdiği eseri duvara bantla yapıştırılan muz çalışması sanat eseri nedir sorusunu yeniden gündeme taşımıştır. 

Genel kabulden yola çıkarak sanat eserlerine Leonardo da Vinci’nin Mona Lisa’sı, Bethoveen’ın 13. Senfonisi ya da Kuğu Gölü Balesi gibi örnekler verilebilir.

İlgili Konu  Eudaimonia Nedir?

Konu hakkında sizin fikriniz nedir. Hemen görüşlerinizi iletmek için  Yorum Yap butonunu kullanabilirsiniz. Ayrıca Konu Anlatımı'na destek olmak isterseniz bu içeriği sosyal medya ağınızda paylaşabilirsiniz. 

YAZAR BİLGİSİ
Hayatını internete adamış biri olarak, hedefim bilgiyi ulaşılabilir hale getirmektir. Bu amaca istinaden her türlü bilgi paylaşımını KonuAnlatimi.Net üzerinde yapıyorum. Umarım içeriklerim tüm ziyaretçilerim için faydalı olur.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.