Bilimi Niteleyen Özellikler Nelerdir?

09.10.2020
117
Bilimi Niteleyen Özellikler Nelerdir?
SorularKategori: FelsefeBilimi Niteleyen Özellikler Nelerdir?
Bilimi Niteleyen Özellikler Nelerdir? 1Recep Bayoğlu Yönetici 2 hafta önce soruldu
Klasik bilim anlayışına göre Bilimi Niteleyen Özellikler Nelerdir?
1 Yanıt

Best Answer

Bilimi Niteleyen Özellikler Nelerdir? 1Recep Bayoğlu Yönetici 2 hafta önce yanıtlandı
  • Bilim olgusaldır: Görünür gerçekleri doğrudan veya dolaylı olarak ifade eden öneriler, önermeler bilimidir. Bilimsel doğruluk, gerçek gözlem ve deneyimle kanıtlanmış bir hipotez veya teoridir.
  • Bilim mantıksaldır: Çelişkili olmayan, kendi içinde tutarlı sonuçlardan oluşur. Ek olarak, hipotezler ve teoriler formüle edilirken mantık ve çıkarım kurallarına uyulur.
  • Bilim objektiftir: Bilimsel bilgi evrenseldir. Öznel değerlerden uzaktır, nesneldir, çünkü insan duygularına bağlı değildir.
  • Bilim eleştiricidir: Teorilerin doğru kabulü, gerçeklerin desteklenmesine bağlıdır. Gerçekler tarafından desteklenmiyorsa teori geçerli değildir. Şüphe ve eleştiri, tüm bu kabul ve retlerin temelidir.
  • Bilim genelleyicidir: Bilimsel önerilerin genellemeleri var. Bilim, fenomen türleriyle ilgilenir. Örneğin, “Açık kaplardaki su, deniz suyu basıncı altında 100 ° C’de kaynar.” önerisi bilimsel bir genellemedir. Geniş bir olguyla ilgili tüm olaylara uygulanır.
  • Bilim evrenseldir: Bilimsel bilgiler kişisel değildir. Halka açık olmayan ve insanlığa ulaşmayan bilgiler çok önemli olmakla birlikte bilimsel bilgi olarak kabul edilmemektedir. Bilimsel bilgi tüm dünyada insan kullanımına açıktır.
  • Bilim seçicidir: Bilimin sonsuz sayıda gerçeği kullanması imkansızdır. Bu nedenle araştırma amacıyla uygun bir seçim yapılır. Böylece hipotezler ve teoriler oluşur.
YAZAR BİLGİSİ