Temel Dini Bilgiler

Temel Dini Bilgiler ders notları bu kategori altında yer almaktadır. Temel Dini Bilgiler dersi hakkında bilgi edinmek için takipte kalın.

Hayatını kaybeden Müslüman kardeşimiz için kıldığımız namaza cenaze namazı diyoruz. Cenaze namazıyla, son görevimiz olarak, hayatını kaybeden için, Allah’tan günahlarını affetmesini...
17.09.2020
1.815
Kültürümüzde Allah’a (c.c.), peygamberlerine, kitaplarına büyük saygı duyulur. Kutsal değerlere, gün ve gecelere ayrı bir önem verilir. Yüce Allah’ın adı...
03.05.2020
2.572
Müslümanlar, söz ve davranışlarında Allah’ın (c.c.) kendilerinden istediği şekilde saygılı ve nazik olmalıdırlar. Nezaket, güzel ahlakın göstergelerinden biridir. Her konuda...
03.05.2020
2.640
İslam’da nezaketin temel kaynağı Kur’an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin sünnetidir. Hz. Peygamberin örnek yaşantısına şahit olan; onun güzel ahlakını kendilerine...
03.05.2020
5.345
İnsan ilişkilerimizi sevgi, saygı, güven, dürüstlük ve adalet gibi değerler üzerine inşa ederiz. Hem bireysel hem de toplumsal hayatımızda bu...
03.05.2020
2.173
Müminler Allah’a tam teslimiyet ile bağlanmış eliyle diliyle başkalarına zarar vermeyen faydalı ve inançlı kişilerdir. Müminlerin bunlar dışında bir takım...
02.05.2020
2.912
Müminler İsraftan ve Cimrilikten Kaçınırlar Rabbimiz, biz müminlere bazı davranışları yapmamızı bazı davranışlardan da kaçınmamızı emretmiştir. İsraf ve cimrilik kaçınmamız...
02.05.2020
2.415
Müminler Yoksulun Hakkını Gözetirler Yüce Allah “Müminler ancak kardeştir…” ayetiyle tüm Müslümanları kardeş ilan etmiştir. Kardeşlerin de birbirleri üzerinde hakları...
02.05.2020
7.724
Müminler İyiliği Emreder, Kötülüğü Engellerler Müminin en temel vasfı Allah’a olan sarsılmaz inancıdır. Müslüman, Allah’ın (c.c.) emrettiği şekilde yaşamayı kendine...
02.05.2020
27.498
Müminler Namazlarına Özen Gösterirler Allah (c.c.) insanları kendisine kulluk etmeleri için yaratmıştır. İslam dininde Allah’a (c.c.) kulluğun en önemli göstergelerinden...
02.05.2020
2.541
Müminlerin Özü ve Sözü Doğrudur Doğruluk kişinin söz ve davranışlarında hakka uygun hareket etmesidir. İnanan insan imanının gereği olarak, söz...
02.05.2020
4.725
Peygamber Efendimiz bir hadisinde Yüce Allah’ın: “…Kulum, kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamaz. Kulum nafile ibadetlerle...
02.05.2020
4.422
İslam’da bazı ibadetlerin şekil ve şartları olmakla beraber bazıları vakit ve şekillerle sınırlı değildir. Allah’ın (c.c.) rızasına uygun bütün davranışlar...
02.05.2020
2.016
İbadetlerin kabulü için yerine getirilmesi gereken birtakım şartlar vardır. Bu şartlar Yüce Allah ve Peygamberimiz tarafından kesin olarak ortaya konmuş,...
02.05.2020
6.937
İman, inanmak, tasdik etmek anlamına gelir. Dinimize göre iman, Allah’a, (c.c.) meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaza ve kadere; hayır...
02.05.2020
2.232
Esmâ-i Hüsnâ en güzel isimler demektir. Kur’an-ı Kerim’de en güzel isimlerin Allah’a (c.c.) ait olduğu haber verilir ve O’na bu...
02.05.2020
2.514
İnsanlar, Allah’a (c.c.) ve dinine karşı tutum ve davranışları bakımından mümin, kâfir ve münafık olarak adlandırılır. Mümin Mümin inanıp tasdik...
02.05.2020
2.537
Yemek içmek gibi maddi ihtiyaçlarımız yanında inanma, güvenme, sevme ve sevilme gibi manevi ihtiyaçlarımız da vardır. İnanmak ve güvenmek insanın...
02.05.2020
2.404
Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet, Yüce Allah’a ve O’nun peygamberi Hz. Muhammed’e (s.a.v.) olan inancımızı açıkladığımız, İslam inancının özü olan...
02.05.2020
4.503
İman Nedir? İman kelimesi sözlükte inanmak, güvenmek, bir şeyin doğruluğunu kabul etmek ve onaylamak gibi anlamlara gelir. Dinî bir kavram...
01.05.2020
2.532
Konu Anlatımı