Temel Dini Bilgiler

Temel Dini Bilgiler ders notları bu kategori altında yer almaktadır. Temel Dini Bilgiler dersi hakkında bilgi edinmek için takipte kalın.

2 May, 2020

Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet

Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet, Yüce Allah’a ve O’nun peygamberi Hz. Muhammed’e (s.a.v.) olan inancımızı açıkladığımız, İslam inancının özü olan ifadelerdir. Bu sözleri gönülden inanarak söyleyen kişi Müslüman olur....

1 May, 2020

İman ve İslam Nedir?

İman Nedir? İman kelimesi sözlükte inanmak, güvenmek, bir şeyin doğruluğunu kabul etmek ve onaylamak gibi anlamlara gelir. Dinî bir kavram olarak ise iman; Yüce Allah’tan Hz. Muhammed’e (s.a.v.) indirilen...