Timur (Timurlenk) Kimdir? Neler Yapmıştır? Kısaca Hayatı

03.10.2022
Timur (Timurlenk) Kimdir? Neler Yapmıştır? Kısaca Hayatı

Timur (Timurlenk) Hayatı

Timur 11 Mart 1336’da Semerkand’ın güneyinde Kes şehrinde dünyaya geldiği zaman Cengiz Han’ın ölümünün üzerinden 110 yıl geçmişti. Gürgani ailesine mensup olan Timur’un babası Barlas kabilesinin reisi Turgay Bey’di. Timur giriştiği bir savaşta ayağından yaralanarak topal kaldığı için Aksak Timur veyahut Timurlenk lakabıyla anılırdı. Asil bir Türk ailesine mensup olmakla beraber hanlığı hazır bulmamıştı.

Timur (Timurlenk) Kimdir? Neler Yapmıştır? Kısaca Hayatı 1

On beş yaşını bitirdiği zaman iyi ata biner, nişan yüzüğünden ok geçirecek kadar güzel yay kullanırdı. Babası sağlığında kabile resiliğini bırakarak elini ayağını dünya derinden çekmiş, bir medreseye çekilmişti.

Hayatının son yıllarını huzur ve sükun içinde geçirmek istiyordu. Kabına sığmayan ve ihtiraslarına gem tanımayan Timur, babasının dünyaya küserek bir tarafa çekilmesini birtakım pejmürde kıyafetli şahıslarla ahbap olmasını bir türlü affedemiyordu. Babasına sebebini sordu:

Dünya denen şey yılan ve akrep dolu bir tastan daha iyi değildir. Ben ondan bıktım. Fakat sana aynı şeyi tavsiye etmem. Ecdadının kahramanlıklarına tevarüs edecek bir sen kaldın.” dedi.

Timur bu sözleri ölünceye kadar unutmadı. Ecdadının kahramanlıklarına tevarüs etmek için çalıştı. Medreseye sık sık gidiyor, kıyafetleri pejmürde, kafaları zengin olan bilginlerle konuşuyor, onlardan nasihat alıyordu. Babasının anlattığı kahramanlık hikayelerini ve Türk – Moğol İmparatorluğu’nun yıkılış sebeplerini dinliyordu.

✅ Gerçek AdıTimur Küregen
✅ Doğum Tarihi8 Nisan 1336
✅ Ölüm Tarihi18 Şubat 1405 (68 yaşında)
✅ NereliTürkistan (Bugün Şehrisebz, Özbekistan)
✅ MeslekAsker – Komutan
✅ Doğum YeriTürkistan
Emir Timur Biyografisi

Yıllar geçti. Timur gelişiyor, maceralara atılıyor ve her yerde kendisini tanıtıyordu. Çağatay hanlarının Semerkand Valisi Kazgan Han Timur’daki cevheri görmüş, ondan faydalanmak için ordusuna binbaşı yapmıştı.

Timur’un sayesinde birçok zafer kazandı ve kızı Olcay Türkan’ı ona verdi. Fakat beyler ve kumandanlar arasında çıkan bir anlaşmazlık sonunda Kazgan Han öldürülünce yerine geçen oğulları ona layık olduğu itibarı göstermediler.

İlgili Konu  Orhan Gazi Kimdir? Hayatı

Timur, doğduğu yere döndü. Sonraları Tuğluk Han’ın yanında hizmet kabul etti. 1360’ta tümen beyi oldu. Ordu arasında şöhreti artıyordu.

Tuğluk bir gün gelip Timur’un başına bela olacağını, istiklal sevdasına düşeceğini anlayınca, onu Semerkand’daki Moğol beylerinin emri altına vermek istedi. Timur bunu kabul etmedi. Mücadeleye atıldı. Türklerde bir söz vardır: “Yalnız kılıç tutan el hükümdarlık asasını tutar.” İşte Timur bu asayı almak için isyan etti.

İlk zamanlar, yüzlere, binlere kumanda eden Timur, yavaş yavaş onbinlere, yüzbinlere kumanda etmeye başladı. Cemaati büyüdü. Mücadelesinde muvaffak olmuştu. Yıllar geçti, nihayet 1369’da Emir Hüseyin’in ölmesi üzerine Maveraünnehir’e tek başına sahip oldu. 1369’da Belh şehrinde ak keçe üzerinde oturtularak hükümdar ilan edildi. Altın taç giydi. O gün vezirlerine korkunç ihtirasını çekinmeden söyledi.

Artık dünyaya hükmedebiliriz.” 1370-1380 yılları arasında eski Türk -Moğol İmparatorluğu’nun dörtte üçü haritadan silinmiş, dörtte biri ve en kuvvetlisi kuzeyde ayakta kalmıştı. Altınordu adıyla anılan bu devlet, Rusya’yı egemenliği altına almıştı. Timur, Avrupa – Asya dengesini sağlayan Altmordu’ya harp açmakla ve onu ezmekle ilk ve büyük hatasını işledi. Bunu sayısız zaferler takip etti. Kafkasları aldı. İran’ı istila etti. Bağdat’a girdi. Hindistan’ı istilada da zorluğa uğramadı.

İlgili Konu  Fatih Sultan Mehmet Kimdir? Hayatı

Gökyüzünde nasıl bir Tanrı varsa, yeryüzünde bir tek hükümdar olmalıdır,” diyordu. Olaylar onu büyük Türk kahramanı Yıldırım Bayezid ile karşılaştırdı. Sultan Yıldırım Bayezid, bir taraftan batıda Haçlı ordusuna karşı muzaffer savaşlar vererek ve Osmanlı Devleti’nin hudutlarını genişleterek Haçlılara karşı kuvvetli bir kale kuruyor, diğer taraftan İstanbul’u kuşatarak Doğu Roma İmparatorluğu’nun bin yıllık tarihine son vermek ve yeni bir Türk imparatorluğu kurmak yolunda gidiyordu. Ordular, 1402’de Ankara’da kanlı bir meydan savaşı verdiler.

Destan kahramanlarına layık bir celadetle dövüşmesine rağmen kendi safında bulunan Sırpların, eski Anadolu beylerine mensup askerlerin ve bazı kumandanların ihanetine uğrayan Sultan Bayezid mağlup ve esir oldu, orduları dağıldı.

Muzaffer yürüyüşüne devam ederek Akdeniz sahillerine kadar yürüyen Timur, Anadolu’yu bir harabeye çevirdi. Osmanlı ülkesinde birlik ve beraberliği parçaladı. Bu suretle ikinci ve asla affedilmez bir hata daha işledi. Osmanlı Türk birliğinin tekrar kurulabilmesi için yarım asır geçti.

Timur, memleketine döndüğü zaman imparatorluğunun hudutları Rusya’dan Hindistan içlerine ve Akdeniz’den Çin’e kadar genişlemişti. Üç yıl kadar dinlendikten sonra iki yüz bin kişilik bir ordu ile Çin’e yürümek üzere iken 19 Şubat 1405’te öldü.

Timur, büyük bir cihangir ve yüksek vasıfları olan bir kumandandı. Fakat geleceği gören devlet adamı vasfı yoktu. Eğer bu vasıfları da olsaydı, tarihte çok büyük bir yer alır ve kurduğu imparatorluk daha uzun müddet yaşardı. Malumatlı ve zeki idi. Bilginlere sanatkarlara saygı gösterirdi. Fakat zalimdi, kan dökmekten hoşlanırdı.

İlgili Konu  Hasan Ali Yücel kimdir?

Timur Bey kimdir?

Timur (d. 8 Nisan 1336 – ö. 18 Şubat 1405), Maveraünnehirli Türk kökenli veya Türkleşmiş Moğol olan komutan ve hükümdar. Timur İmparatorluğu’nun kurucusudur.

Timur hangi ülkenin hükümdarı?

Timur (Çağatayca: تیمور – Tēmür, Farsça: تیمور Timur), (8 Nisan 1336 – 18 Şubat 1405), Timur İmparatorluğu’nun kurucusu ve ilk hükümdarı.

Timur hangi dine mensup?

1402 Ankara Savaşı’ndan sonra esir ettiği Bayezid Han’ın hemen arkasından ölmüş sayılır. Timur cihangirdi; İslam’ı yaymayı amaçlıyordu. Türk soyundandır ama eşinin Moğol prensesi olduğunu ileri sürerdi ki doğruydu.

Timur nasıl bir hükümdardı?

Emir Timur 34 yaşında Belh hâkimi oldu. Cengiz Han soyundan bir hanımla evlendiği için Gürgân (han damadı) diye tanındı. Evlilik itibarını arttırdı. Kendisini Cengiz Han’ın vârisi gördüğü için Türkistan’ın tamamına hâkim olarak Büyük Türk Hakanlığı tahtına oturdu.

Timur nerede doğdu?

Şehr-i-Sebz, Özbekistan

Timur Devleti kaç yıl sürdü?

Timur, 1370-1405 yılları arasında yaptığı seferlerle, Harezm, Doğu Türkistan, İran, Azerbaycan, Hindistan Delhi Sultanlığı, Irak, Suriye, Altın Orda Devleti ve Osmanlı Devleti‘nin de içinde bulunduğu topraklara hâkim olmuştur.

Timur kimle savaştı?

Timur, 1401 yılına kadar yapılan dört seferle Irak ve Güney Anadolu, 1398-1399 seferleriyle Delhi Sultanlığı’nı, 1401-1402 seferleriyle de Suriye’yi fethetti. 1402 yılında Ankara Savaşı’yla da Yıldırım Bayezid’i yenerek Osmanlı Devleti’ni 11 yıl sürecek Fetret Devri’ne soktu

Timur hangi Türk boyundan?

Tarihe Aksak Timur olarak geçen Timur Han, aslen bir Moğol Kabilesi olan ve özellikle Moğollar üzerindeki yoğun Türk Kültürünün etkisiyle Türkleşmiş olan Barlas Boyuna mensup Moğol Kökenli bir Türk Hükümdarıdır.

Aşağıda Emir Timur’un tasvir edilmiş 10 fotoğrafını bulacaksınız.

  • Emir Timur
  • Emir Timur
  • Emir Timur
  • Emir Timur
  • Emir Timur
  • Emir Timur
  • Emir Timur
  • Emir Timur
  • Emir Timur
  • Emir Timur

Konu hakkında sizin fikriniz nedir. Hemen görüşlerinizi iletmek için  Yorum Yap butonunu kullanabilirsiniz. Ayrıca Konu Anlatımı'na destek olmak isterseniz bu içeriği sosyal medya ağınızda paylaşabilirsiniz. 

YAZAR BİLGİSİ
Hayatını internete adamış biri olarak, hedefim bilgiyi ulaşılabilir hale getirmektir. Bu amaca istinaden her türlü bilgi paylaşımını KonuAnlatimi.Net üzerinde yapıyorum. Umarım içeriklerim tüm ziyaretçilerim için faydalı olur.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.